Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.07.2018/Pykälä 207

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 207

Asianro 5225/02.05.02.01/2018

 

 

Yrityspalvelun esitys Tapahtumasta kansainväliseksi tapahtumamediaksi -kehittämishanke (EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)

 

 

Elinkeinojohtaja Jukka Tapio Pitkänen
Yrityspalvelu

 

Kuopio Tanssii ja Soi ry esittää 11.6.2018 saapuneella kirjeellään, että Kuopion kaupunki myöntäisi kunnallista rahoitusta Tapahtumasta kansainväliseksi tapahtumamediaksi -kehittämishankkeeseen vuosille 2018 - 2019. Etelä-Savon ELY-keskus on tehnyt hankkeesta myönteisen rahoituspäätöksen vuosille 2018-2019. Hanke rahoitetaan Toimintalinjalta 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky 2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen kehittäminen.

 

Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa Kuopion alueen yrityksille laajempi näkyvyys, tunnettuus ja kestävämpi ansainta kehittämällä Kuopio Tanssii ja Soi -yhdistyksen toimintaa ja laajentamalla viikon kestävä tapahtuma ympärivuotiseksi ja -vuorokautiseksi tapahtumamediaksi. Palvelu- ja matkailuyritykset eivät osaa täysimittaisesti hyödyntää alueen tapahtumia oman kasvunsa moottorina. Tapahtumien kautta yrityksillä on mahdollista saada uusia asiakkaita, lisätä liikevaihtoa ja kansainvälistyä. Toisaalta Kuopio Tanssii ja Soi:lla on mahdollista tuottaa merkittävästi laajempaa hyötyä alueen yrityksille liiketoimintamallin uudistamisen kautta. Tällöin kehittämisen keskiössä on tapahtuman laajentaminen viikon mittaisesta ympärivuotiseksi. Tämä mahdollistetaan tekemällä tapahtumasta kansainvälinen tapahtumamedia, joka elää ympäri vuoden 24/7.

 

Hankkeen tavoitteena on luoda tapahtumalle toimintamalli, joka yhdistää alueen pk-yritykset osaksi tapahtumakokonaisuutta ja mahdollistaa yrityksille liiketoiminnan kasvun. Tapahtumaan luontevasti kytkeytyviä yrityskohderyhmiä ovat mm. ääni-, valo- ja tapahtumatekniikka-alan yritykset, horeca-alan yritykset sekä alueen hyvinvointiteknologian ja valmistavan pienteollisuuden yritykset ja kivijalkakaupat. Nämä voivat hyödyntää tapahtumamediaa mm. uusasiakashankintaansa ja tavoitteelliseen kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen. Tämä tapahtuu rakentamalla Kuopio Tanssii ja Soi -yhdistyksen toimintaa yksiviikkoisesta tanssitapahtumasta ympärivuotiseksi tapahtumamediaksi ja kohtaamispaikaksi tanssinharrastajille. Tällä sekä yhdistys että tapahtuman vaikutusalueella toimivat yritykset saavat sitoutettua niin kansallisia kuin kansainvälisiä tanssinharrastajia, jolloin ansaintakin olisi mahdollista ympärivuoden ja laajemminkin tanssiharrastukseen, eikä pelkästään tapahtumaviikkoon kytkeytyvää.

 

Kehittämistyö on kolmevaiheinen ja se toteutetaan bisnesmuotoilun keinoin. Hankkeessa kehitetään Kuopio Tanssii ja Soi -tapahtumalle ja -organisaatiolle kansainvälinen liiketoimintamalli ja palvelukonsepti, ja työ tehdään kolmessa vaiheessa:

1.      Medioittaminen eli oman digitaalisen median rakentaminen. Tämä tarjoaa alueen pk-yrityksille suoran väylän sekä osto- ja myyntipolun uusiin kotimaisiin ja kansainvälisiin asiakkaisiin ympäri vuoden.

 

2.      Kansainvälistyminen eli ulkomaalaisyleisön kasvattaminen, fokuksena eritasoisten tanssiharrastajien määrän lisääminen. Tämä tukee alueen pk-yritysten myynnin kasvua erityisesti tapahtuman aikana. Erityisinä kohderyhminä ovat majoitus- ja ravintola-alan yritykset, logistiikka- ja tapahtuma-alan yritykset sekä kivijalkakauppa ja pienteollisuus jakeluteineen.

 

3.      Uudet yritysyhteistyön ja rahoituksen muodot eli kumppanuuksien laajentaminen paikallisista valtakunnallisiin ja kansainvälisiin yrityksiin ja organisaatioihin. Erityisenä kohderyhmänä ovat terveys- ja hyvinvointialan yritykset.

 

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2018 – 30.11.2019 ja sinä aikana arvioidut kokonaiskustannukset ovat 181.520 euroa. Hankkeen rahoituspäätöksen mukaan 70 % tulee Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksena, kuntarahoituksen osuus on 15 % ja hakijan omarahoitus on 15 %.

 

 

Vaikutusten arviointi                Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Matkailutulotutkimuksen mukaan Kuopio tanssii ja Soi –festivaali tuo matkailutuloa 3,67 milj.€/v.

 

 

Esitys                                            Esitän, että Kuopion kaupunki varautuu osarahoittamaan vuosina
2018–2019 Tapahtumasta kansainväliseksi tapahtumamediaksi -kehittämishanketta enintään 15 % osuudella hankkeen hyväksytyistä projektikirjanpitoon tulevista kokonaiskustannuksista, euromääräisesti kuitenkin enintään 27.230 euroa. Vuoden 2018 rahoitusosuus on 7.270 euroa ja vuoden 2019 osuus 19.960 euroa.

Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan Elinvoima- ja konsernipalveluiden elinkeinopoliittisille EU-hankkeille varatusta määrärahasta ja rahoituksen maksaminen edellyttää hankkeelta hyväksyttyä raportointia. Kuopion kaupungin osalta hanketta valvoo yrityspalvelu ja laskut hyväksyy elinkeinojohtaja. Mikäli hankkeelle haetaan rahoitusta myös tuleville vuosille, hakijan on esitettävä siitä uusi, erillinen hakemus.  Kuopion kaupunki varaa itselleen mahdollisuuden vetäytyä hankkeen osarahoitusvastuusta, mikäli hanke ei etene suunnitelmien mukaan.

Hakijan on toimitettava tämä päätös ja ehdot Kuopion kaupungin kunnallisesta rahoitusosuudesta tiedoksi hankkeen päärahoittajalle.

 

Kuopio Tanssii ja Soi ry:n tekemä esitys Kuopion kaupungille, Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushakemus, hankekuvaus, Etelä-Savon ELY-keskuksen päätös, KTS vaikuttavuuden arviointi ja KTS pähkinänkuoressa ovat asiakirjoissa.

 

 

Liitteet

7

5225/2018 KTS esitys kaupungille

 

8

5225/2018 KTS_ely_paatos

 

9

5225/2018 KTS_vaikuttavuuden arviointi

 

10

5225/2018 Laajempiu hankekuvaus Kuopio Tanssii ja Soi 2.0 -hankehakemukseen 30012018

 

11

5225/2018 KTS pähkinänkuoressa 2018

 

12

5225/2018 KTS_Hankehakemus_19 4 18

 

13

5225/2018 kaupungin_maksatusohje_KTS_hanke

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Anna-Liisa Martikainen

puh. +358 44 718 4903

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Kaupunginhallituksen jäsenet Jaakko Kosunen ja Minna Reijonen poistuivat esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa