Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.07.2018/Pykälä 206

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupungin yhteistyötoimikunta

24 §

13.6.2018

 

§ 206

Asianro 4747/01.01.03/2018

 

 

Ohje huomautuksen ja varoituksen antamisesta

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupungin yhteistyötoimikunta 13.6.2018 24 §

 

Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen
Työnantajapalvelu

 

Kuopion kaupungin henkilöstöjärjestöt ja Työnantajapalvelun edustajat ovat yhteisesti todenneet, että kaupungilla tulisi olla yhteinen ohje niitä tilanteita varten, kun viranhaltijalle tai työntekijälle joudutaan antamaan joko huomautus tai varoitus. Ohjetta on valmisteltu kuluvan kevättalven aikana yhdessä pääluottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja Työnantajapalvelun edustajien kanssa. Ohje käytiin läpi 15.5.2018 kaupunginjohtajan johtotiimissä. Ohjetta käsiteltiin myös 31.5.2018 pidetyssä Työnantajapalvelun ja pääluottamusmiesten yhteisessä kokouksessa.

 

Ohjeessa korostetaan työnjohdollista ohjaamista ja perehdyttämistä, jotta viranhaltija ja työntekijä voi suoriutua hänelle määritellyistä virkatehtävistä ja työtehtävistä moitteettomasti ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos sittemmin ilmenee, että viranhaltija tai työntekijä toimii annettujen ohjeiden vastaisesti tai laiminlyö tehtäviään, esimiehen tulee ensisijaisesti keskustella asiasta alaisensa kanssa ja tarpeen vaatiessa neuvoa ja opastaa työtehtävissä ja työpaikan toimintatavoissa.

 

Mikäli ohjaavat keskustelut eivät johda toivottuun parempaan lopputulokseen ja edellytykset huomautuksen tai varoituksen antamiselle täyttyvät, se tulee antaa mahdollisimman nopeasti moitittavan tapahtuman jälkeen.

 

Ohjeeseen on kirjattu sekä suullisen huomautuksen että kirjallisen varoituksen antamiseen liittyvät menettelytavat. Ohje sisältää myös lomakkeet, joita tulee käyttää silloin kun annetaan suullinen huomautus, viranhaltija tai työntekijä kutsutaan kuulemistilaisuuteen tai pyydetään vastine, kuulemistilaisuudesta laaditaan pöytäkirja ja annetaan kirjallinen varoitus.

 

Virkasuhteeseen liittyvästä päättämismenettelystä on tarkat määräykset viranhaltijoiden osalta viranhaltijalaissa (2003/304) ja työsopimussuhteisten osalta työsopimuslaissa (2001/55).

 

Liitteenä on ohje huomautuksen ja varoituksen antamisesta.

 

 

Liitteet

 

Ohje huomautuksen ja varoituksen antaminen.pdf

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Terttu Ruotsalainen

puh. +358 44 718 3100

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen

 

Yhteistyötoimikunta toteaa, että ohje huomautuksen ja varoituksen antamisesta on käsitelty yhteistoiminnallisesti. Ohje saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja se tulee voimaan 1.7.2018.

 

 

Päätös                                       Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 


 

 

Liitteet

6

4747/2018 Ohje huomautuksen ja varoituksen antaminen

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Terttu Ruotsalainen

puh. +358 44 718 3100

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa