Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 20.09.2018/Pykälä 67

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 67

Asianro 1631/10.03.00.03/2016

 

 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 28.6.2018 § 6 / 297-34-190-1 / Savolanrannantie 33

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

Tiivistelmä

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 28.6.2018 § 6 päättänyt tuomita aiemmassa päätöksessään 5.12.2013 § 127 päävelvoitteen, laiturin purkamisen noudattamiseksi asetetun uhkasakon maksuun ja velvoittanut asianosaisia purkamaan luvattoman laiturin 31.8.2018 mennessä sekä asettanut tämän velvoitteen noudattamiseksi uuden uhkasakon. Asianosaiset ovat valittaneet päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

                                                     

 

Esitys                                            Ympäristö- ja rakennuslautakunta antaa seuraavan lausunnon Kuopion hallinto-oikeudelle:

 

                                                      Lautakunta toistaa asiassa aiemmin esittämänsä seikat. Lautakunta antaa valituksesta lausunnon vain siitä osasta, joka koskee kiistanalaisen laiturin sijaintia, kokoa ja sen käsittelyä.

 

Lautakunta toteaa, että korkein hallinto-oikeus jatkoi laiturin purkamiselle asetettua määräaikaa 31.5.2017 saakka. Rakennustarkastaja kävi valvontatarkastuksella 21.6.2017. Valvontatarkastuksen yhteydessä todettiin, ettei korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä ole noudatettu määräaikaan mennessä.

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen on vielä 25.5.2018 käynyt paikan päällä uudestaan ja todennut tarkastuksessa, että 21.6.2017 todettu laituri on edelleen paikoillaan.

 

Asiassa on kiistatonta se, että määräaikaan mennessä kiinteistön omistaja ei ole ryhtynyt korjaamaan tilannetta. Uhkasakon tarkoituksena on velvoittaa kiinteistön omistajat saattamaan kiinteistö rakentamisen kannalta lainmukaiseen ja rakennuslupien mukaiseen kuntoon. Asiassa ei ole merkitystä sillä, että laiturinrakenteita esim. ponttoonilauttaa välillä irrotetaan ja on aivan selvää, että ponttoonilauttaa on pidettävä asiassa saadut selvitykset huomioon ottaen osana laiturirakennetta.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että edelleenkin kyseenalaisen laiturin kärjen etäisyys tonttien välisen rajalinjan suuntaisesta jatkeesta on ainoastaan 1,4 metriä. Laituri aiheuttaa tarpeetonta haittaa naapurille, kun otetaan huomioon naapuritontille asemakaavassa osoitettu rakennusalan sijainti ja tontilla toteutunut rakentaminen.

 

Lisäksi kun otetaan huomioon 30.8.2018 valituksen täydennys, jonka liitteenä on ELY–keskuksen pöytäkirja koskien rantakatselmusta kiinteistöllä, voidaan todeta, että rantakatselmuksen 31.7.2018 yhteydessä otetusta ajantasaisesta ilmakuvasta on kiistattomasti nähtävissä, että laituri ja rakennelmat ovat edelleenkin purkamatta. Korkeimman hallinto-oikeuden laiturin purkamiselle asettama määräaika päättyi 31.5.2017. 

 

Todetaan, että kiinteistön omistajat hakivat toimenpidelupaa 28,8 neliömetrin suuruiselle laiturille vuonna 2011. Toimenpidelupaa ei ollut myönnetty, koska laituri sijoittui liian lähelle naapurin kiinteistöä ja aiheutti tarpeetonta haittaa naapurille. Toimenpideluvan hakemisen yhteydessä olemassa olleen laiturin kooksi mitattiin 36,7 neliömetriä. Sillä seikalla, että laiturin pääty on irrotettu ja kiinnitetty uudelleen olemassa olevaan laituriin, ei ole laiturin luvanvaraisuuden kannalta merkitystä. Kyse on Kuopion rakennusjärjestyksen 8 §:ssä tarkoitetusta laiturista, jonka rakentamiseen tarvitaan toimenpidelupa. Ilman lupaa rakennettu laituri on voitu velvoittaa purkamaan asetetun sakon uhalla.

 

Kiinteistön omistajia on kuultu ennen asettamispäätöstä, heillä on ollut mahdollisuus antaa selvitys toimenpiteistä, jotka tosiasiallisesti olisi johtaneet siihen, että asetetut päävelvoitteet olisivat tulleet korjattua. Selvityksessään velvoitetut eivät ole antaneet yksiselitteisiä suunnitelmia tai tietoa siitä, milloin päävelvoitetta aiotaan noudattaa.  Näin ollen asiassa ei ole ollut epäselvyyttä siitä, miksi on asetettu uusi uhkasakko päävelvoitteen noudattamiseksi ja mistä laiturikokonaisuudesta on kysymys.

 

Edellä todettuihin syihin perustuen valitus tulee hylätä ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 28.6.2018 § 6 pysyttää voimassa.

 

Lausunnon liitteenä hallinto-oikeudelle lähetetään:

 

       Korkeimman hallinto-oikeuden päätös taltio 504, dnro 659/1/16

       Kutsut tarkastukseen, päiv 12.6.2017

       Tarkastuspöytäkirja 21.6.2017

       Asianosaisten kirje 30.6.2017 liitteenä tarkastuspöytäkirja 21.6.2017

       Selityspyynnöt (kuuleminen) kiinteän uhkasakon tuomitsemista sekä uuden uhan asettamista varten kiinteistön omistajille 18.10.2017

       Asianosaisten paperiversiona 6.11.2017 toimittamat selitykset liitteineen uhkasakon asettaminen (saunalautta asianumero 2504/2016) sekä uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhan asettaminen (laituri asianumero 1631/2016)

       Asianosaisen sähköpostiviesti 3.11.2017 (sis. valokuvia)

       Asianosaisen sähköpostiviesti 4.11.2017 sisältäen selitykset liitteineen uhkasakon asettaminen (saunalautta asianumero 2504/2016) sekä uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhan asettaminen (laituri asianumero 1631/2016)

       Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 28.6.2018 § 7 liitteineen

       Otteet asianosaisille, maanmittauslaitokselle ja poliisille ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 28.6.2018 § 6

       Kopiot saantitodistuksista, lähetekirje

 

 


 

Liitteet

8

1631/2018 Lausuntopyyntö, valitus ja valituksen täydennys (Ei julkaista internetissä)

 

                                                      Valmistelija                                                         

Ilkka Korhonen

puh. +358 44 718 5172

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa