Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.06.2019/Pykälä 113

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 113

Asianro 4938/10.03.01.00/2019

 

 

Kalevalankadun hulevesisuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen nähtävänä oloa varten

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Tiivistelmä

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy Kalevalankatu 42-51 hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten 17.6.-5.7.2019 väliseksi ajaksi ja varaa osallisille mahdollisuuden lausua hulevesisuunnitelamasta mielipiteensä.

 

Taustaa                                          Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta hyväksyy tarvittaessa hulevesisuunnitelman. Hulevesisuunnitelmassa esitetään kunnan hulevesijärjestelmään kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet.

 

Kiinteistöillä ei ole tällä hetkellä kunnan hulevesijärjestelmää. Vuonna 2014 tapahtuneiden lainsäädännön muutosten jälkeen on kunnan hyväksyttävä tarvittaessa hulevesisuunnitelma, jos sitä ei ole hyväksyttynä osana katusuunnitelmaa tai yleisten alueiden suunnitelmaa on kunnan hyväksyttävä hulevesisuunnitelma. Suunnitelmaa laadittaessa on noudatettava maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n säännöksiä. Osallisille on annettava mahdollisuus osallistua hulevesisuunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta.

 

Aluekuvaus                                  Kalevalankatu on kaupungin maanomistuksessa. Suunnitelma-alue rajautuu Juhani Ahon katuun. Kalevalankatu 42, 49 ja 51 kiinteistöillä ei ole hulevesiviemäriliittymiä. Lähin, olemassa oleva hulevesiviemäri on Juhani Ahon ja Kalevalankadun risteyksessä. Hulevesiviemäri purkaa Kallaveteen Maljapuron kautta. Kiinteistöt tarvitsevat hulevesien ja perustusten kuivatusvesiä varten hulevesiliittymät.

 

Rakennettava hulevesilinja palvelee kolmea kiinteistöä Linnanpellon kaupunginosassa. Kiinteistöjen on mahdollista liittyä rakennettavaan hulevesiviemäriin viettoviemäröinnillä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan on tuotava liittymä kiinteistön rajan välittömään läheisyyteen. Hulevesilinjan liitos on suunniteltu olevaan tarkastuskaivoon Juhani Ahon kadulle.

 

Hulevesilinjan rakennustyö on suunniteltu toteutettavaksi 2019 vuoden syksyn aikana. Hulevesilinjan pituus on noin 40 metriä. Kalevalankadun jalankulkuväylälle, hulevesilinjauksen matkalle on tehty kolme painokairausta, joiden kairaussyvyydet ovat 0,6-2,2 metrin syvyydessä.

 

                                                         

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten 17.6. - 5.7.2019 väliseksi ajaksi ja varaa mahdollisuuden osallisille tilaisuuden lausua hulevesisuunnitelamasta mielipiteensä.

 

 

 

Liitteet

49

4938/2019 Kalevalankatu 42-51 asemapiirustus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Minna Leena Taskinen

puh. +358 44 718 5301

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa