Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.06.2019/Pykälä 126

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 126

Asianro 9462/10.02.03/2017

 

 

Tiedonanto vireilletulosta, asemakaavan muutos / Haapaniemi 8-73-6 ja 3 (Haapaniementie 10 ja 16)

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Asemakaavan muutostyössä päivitetään Uudella Haapaniemellä vuonna 1984 voimaan tullutta asemakaavaa. Rakennusliike Pohjonen Oy (Haapaniementie 10) ja Kiinteistö Oy Haapaniementie 16 ovat hakeneet asemakaavamuutosta omistamilleen kiinteistöille.

 

Kaavamuutoksella tutkitaan Haapaniementien 10:n ja 16:n liike- ja toimistorakennusten korttelialueiden käyttötarkoituksen muutos asumiselle. Kaavamuutoksen hakijoilla tavoitteena on rakentaa tonteille 8-kerroksiset asuinrakennukset, nostaa rakennusoikeuden määrää n. 3 000 kem2:iin (nykyisin 500 kem2) ja ratkaista pysäköinti tonteilla rakenteellisena.

 

 

Vaikutusten arviointi                Asemakaavan muutos mahdollistaa Uuden Haapaniemen asuinalueen täydennysrakentamisen ja keskustan vaikutusalueen tehokkaan tiivistämisen. Uudet asukkaat vilkastuttavat ja elävöittävät aluetta, edistävät keskustan ja lähialueen palveluiden kehittymistä sekä voi tukea alueen yritysten ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.

 

Rakentaminen muuttaa lähiympäristön kaupunkikuvaa ja rakentamisen vaikutus voi näkyä myös Kallaveden järvimaisemassa. Rakentaminen vaikuttaa viereisten tonttien rakennuksista avautuviin näkymiin ja varjostuksiin sekä alueen ajoneuvoliikenteen järjestelyihin, liikennemääriin sekä autopaikkatarpeeseen.

 

Vaikutukset ilmastoon ovat positiivisia kaupungin yhdyskuntarakenteen tiivistyessä. Uusi rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan kunnallistekniikkaan ja muuhun infrastruktuuriin, jolloin se on ekologisempaa ja taloudellisempaa kuin täysin uudelle alueelle rakentaminen. Vaikutukset luonnonoloihin ovat vähäiset, kun jo olemassa olevaa rakennettua aluetta tiivistetään.

 

 

Jatkotoimenpiteet                    Vireilletuloaineistoa esitellään yleisötilaisuudessa 19.8.2019 klo 17.30 osoitteessa Haapaniementie 10.

 

 

Esitys                                              MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva vireilletuloaineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

6

9462/2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

                                                         


 

Valmistelija     

Mari Piipponen

puh. +358 44 718 5413

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa