Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.06.2019/Pykälä 127

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 127

Asianro 783/10.02.03/2017

 

 

Tiedonanto valmistelusta, asemakaavan muutos / Puijonlaakso 12-20-2 (Luistelijantie 4)

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Kiinteistönomistajien ja SSR Itä-Suomi Oy (nykyisin Pallas rakennus Itä-Suomi Oy) aloitteesta valmistellaan Puijonlaakson 12. kaupunginosan korttelia 20/tonttia 2 koskevaa asemakaavan muutosta.

 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasuinrakentaminen nykyiselle liikerakennusten tontille.

 

 

Vaikutusten arviointi                Alueen täydennysrakentaminen tiivistää nykyistä yhdyskuntarakennetta ja mahdollistaa olemassa olevan kunnallistekniikan ja palveluverkoston tehokkaamman hyödyntämisen. Hankkeen toteutuminen lisää ja monipuolistaa Puijonlaakson asuntotarjontaa. Uusi asutus vilkastuttaa ja elävöittää aluetta sekä parantaa Puijonlaakson yritysten ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.

 

Liikenteen määrä ja autopaikkojen tarve lisääntyvät. Uudisrakentaminen vaikuttaa lähiympäristön kaupunkikuvaan ja naapuruston näkymiin.

 

Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja olemassa olevan kunnallistekniikan ja infrastruktuurin hyödyntäminen vaikuttavat postitiivisesti ilmastoon ja ovat taloudellisempia vaihtoehtoja kuin täysin uudelle alueelle rakentaminen. Yhdyskuntarakenteen eheytymisen hyödyt tasapainottavat rakentamisesta koituvia ympäristövaikutuksia.

 

 

Jatkotoimenpiteet                    Valmisteluaineistoa esitellään yleisötilaisuudessa 13.8.2019.

 

Esitys                                              MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

7

783/2017 Kaavaselostuksen liitteet 3.1-3.3, havainnekuvat

 

8

783/2017 Kaavaselostuksen liitteet 4-5

 

9

783/2017 Kaavaselostusluonnos

 

                                                          Valmistelija                                                           

Erja Soranta

puh. +358 44 718 5431

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa