Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.04.2020/Pykälä 121

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

18 §

22.4.2020

 

§ 121

Asianro 1610/02.08.00.01/2020

 

 

Kuopion kantakaupungin keskustan pelastusaseman vuokrahankinta

 

 

Päätöshistoria

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 22.4.2020 18 §

 

 

Palopäällikkö Ilpo Hartikainen

 

                                   Kuopion Kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.10.2019 § 116 hyväksynyt Kuopion kantakaupungin pelastusasemien Petosen ja Keskustan hankesuunnitelman. Hankesuunnitelmassa esitetään, että koska Kuopion kaupungilla ei ole omassa kiinteistösalkussaan pelastusasemaksi soveltuvia tiloja tai tontteja, hanke toteutetaan vuokratilamallilla, jossa vuokranantaja vastaa myös tontin hankinnasta.

 

                                   Kuopion Tilakeskus julkaisi Hankintailmoituksen 6.11.2019 Kuopion kantakaupungin Keskustan pelastusaseman toteuttamisesta vuokranantajan tai hänen hankkimansa rahoittajan taseeseen. Vuokrauksen kohteena on pelastusasemarakennus tontteineen hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

 

                                   Hankinnassa on käytetty kilpailullista neuvottelumenettelyä, joka jakaantuu vaiheittain osallistumishakemusvaiheeseen, ratkaisuvaihtoehtojen selvitysvaiheeseen, tarjousvaiheeseen ja selonottoneuvotteluun. Vuokrauksen esisopimuksen hyväksymisen jälkeen hanke jatkuu normaaliin toteutus- ja käyttövaiheeseen. Kun kohteen lopullinen toteutuminen ja laajuus on varmistunut sekä kohde on saanut rakennusluvan, laaditaan lopullinen vuokrasopimus. Suunnitellun aikataulun mukaan vuokrattavat tilat ovat valmiina käyttäjän hankintoineen käyttöönotettavaksi 01/2022. Käyttövaihe alkaa hankkeen käyttöönottopäivästä jatkuen 25 vuotta. Käyttövaiheen aikana noudatetaan hankkeen vuokrasopimusta liitteineen.

Osallistumishakemukset pyydettiin toimittamaan 8.1.2020 mennessä. Osallistumishakemukset avattiin Kuopion Tilakeskuksessa 8.1.2020. Osallistumishakemuksia saapui määräaikaan mennessä viisi. Yksi ehdotus ei täyttänyt soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia vasteajan osalta, joten osallistumishakemus sen vuoksi hylättiin. Neljä osallistumishakemuksen toimittanutta sekä soveltuvuuden vähimmäiskriteerit täyttävää tarjoajaehdokasta kutsuttiin kirjallisesti osallistumaan neuvotteluihin. Jokaisen ehdokkaan kanssa käytiin erilliset neuvottelut viikolla 9. Kun neuvotteluiden pohjalta lopulliset ratkaisuvaihtoehdot olivat selvillä ja asiakirjat täydennetty niitä vastaaviksi, lähetettiin ilmoitus kaikille neljälle osallistujalle neuvotteluiden päättymisestä.

 

                                   Lopulliset tarjoukset pyydettiin viimeistään 31.3.2020. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta. Tarjoukset avattiin kaksivaiheisena; laatu 31.3.2020 klo 12.05 ja hinta 3.4.2020 klo 9.00.

 

                                   Tarjoukset arvioi arviointiryhmä, jossa oli edustajat Kuopion Tilakeskuksesta ja Pohjois-Savon pelastuslaitokselta. Hyväksyttävistä tarjouksista valittiin kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous hinta-laatumenettelyllä hankeasiakirjoissa tarkemmin eriteltyjen valintakriteerien mukaisesti.

                                   Laatuvertailu tehtiin ennen hintavertailua ns. kahden kuoren menettelyllä.

                                   Pisteiden painotus on suhteessa 40/60, jossa laaturatkaisuista saa max. 40 pistettä ja tarjouksen vertailuhinnasta max. 60 pistettä.

 

                                   Tarjouksen selonottoneuvottelu käytiin 9.4.2020 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen YIT Suomi Oy:n kanssa.

 

                                   YIT Suomi Oy:n tarjouksen mukaan Keskustan pelastusasema sijoittuu Itkonniemelle osoitteeseen Itkonniemenkatu 29. Tontti täyttää hankkeessa paloaseman sijainnille ja saavuttavuudelle asetetut vaatimukset. Luonnossuunnitelman mukainen rakennuksen kerrosala on noin 734 kem2.

 

Suunnitelman mukainen rakennus soveltuu hyvin ympäristöön ja piha-alueen jäsentely on toimiva. Rakennuksen toimintojen sijoittaminen yhteen kerrokseen on selkeää ja muutenkin rakennuksen tekninen toimivuus on hyvä ja esitettyjen vaatimusten mukainen. Rakennus vastaa myös esitettyihin toiminnallisiin vaatimuksiin tilojen sijoittumisen ja kulkuyhteyksien suhteen. Rakennuksen ja ulkoalueiden huoltoreitit ovat toimivat ja materiaalivalinnoissa on huomioitu tilojen käyttötarkoitus, kuluminen ja puhdistettavuus.

 

YIT Suomi Oy:n tarjouksen mukainen alv. 0% pääomavuokra Kuopion keskustan pelastusasemasta on 24,20 €/hum2/kk yhteensä noin 16 601,20 €/kk. Pääomavuokran lisäksi Kuopion Tilakeskus perii ylläpitovuokraa, jonka taso on rakennuksen vastaanottohetkellä noin 4,90 €/ hum2/kk eli 3361,40 €/kk. Kokonaisvuokra tulee tällöin olemaan noin 19 962,60 €/kk eli 29,10 € hum2/kk. Kuopion kaupunki sitoutuu kompensoimaan vuokralaiselle PSR:n tukea vastaavan summan tilavuokrissa.

 

 

Esitys                          Esitän, Pohjois-Savon Aluepelastuslautakunnalle ja edelleen Kuopion kaupunginhallitukselle päätettäväksi, että Kuopion kantakaupungin Keskustan pelastusaseman vuokrakohteen

-      toimittajaksi valitaan YIT Suomi Oy

-      päätöksen jälkeen Kuopion Tilakeskuksella hanketta jatketaan ja tehdään tarvittavat tekniset tarkennukset sekä valmistellaan hankkeen lopullinen vuokrasopimus

-      Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimus

 

 

 

 

 

Viiteaineisto

 

Hankekuvauksen liite vuokrasopimusluonnos 2.3.2020

 

 

Pelastusasema Keskusta Hankekuvaus 2.3.2020

 

 

Tarjousten avauspöytäkirja laatu

 

 

Tarjousten avauspöytäkirja hinta

 

 

Tarjousten pisteytystaulukko

 

 

Hankesuunnitelman liite 2 tilaohjelma

 

 

Hankesuunnitelman liite 3 tekniset vaatimukset

 

 

Hankesuunnitelman liite 4 hankintarajaliite

 

 

Hankesuunnitelman liite 5 toiminnalliset kaaviot

 

 

Hankesuunnitelman liite 7 huonekortit

 

 

Tarjouskaavake osa 1

 

 

Tarjouskaavake osa 2

 

 

Tarjouspyyntö

 

 

Hankesuunnitelma 3.3.2020

 

 

Tarjouksen liite Havainnekuva, Ilmakuva

 

 

Tarjouksen liite ARK L1 Luonnokset 3.3.2020

 

 

Tarjouksen liite Itkonniemenkatu 29 - tonttikartta

 

 

Tarjouksen liite Lisäkirje 2

 

 

Tarjouksen liite Lisäkirje 3

 

 

                                   Valmistelija                                  

Panu Kangasniemi

puh. +358 44 718 5234

Katja Lintunen

puh. +358 44 718 5210

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Esitän, Pohjois-Savon Aluepelastuslautakunnalle ja edelleen Kuopion kaupunginhallitukselle päätettäväksi, että Kuopion kantakaupungin Keskustan pelastusaseman vuokrakohteen
- toimittajaksi valitaan YIT Suomi Oy
- päätöksen jälkeen Kuopion Tilakeskuksella hanketta jatketaan ja tehdään tarvittavat tekniset tarkennukset sekä valmistellaan hankkeen lopullinen vuokrasopimus
- Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimus

 

Päätös                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


 

 

 

Liitteet

5

1610/2020 Hankekuvauksen liite vuokrasopimusluonnos 2.3.2020

 

6

1610/2020 Pelastusasema Keskusta Hankekuvaus 2.3.2020

 

7

1610/2020 Tarjousten avauspöytäkirja laatu

 

8

1610/2020 Tarjousten avauspöytäkirja hinta

 

9

1610/2020 Tarjousten pisteytystaulukko

 

10

1610/2020 Hankesuunnitelman liite 2 tilaohjelma

 

11

1610/2020 Hankesuunnitelman liite 3 tekniset vaatimukset

 

12

1610/2020 Hankesuunnitelman liite 4 hankintarajaliite

 

13

1610/2020 Hankesuunnitelman liite 5 toiminnalliset kaaviot

 

14

1610/2020 Hankesuunnitelman liite 7 huonekortit

 

15

1610/2020 Tarjouskaavake osa 1

 

16

1610/2020 Tarjouskaavake osa 2

 

17

1610/2020 Tarjouspyyntö

 

18

1610/2020 Hankesuunnitelma 3.3.2020

 

19

1610/2020 Tarjouksen liite Havainnekuva, Ilmakuva

 

20

1610/2020 Tarjouksen liite ARK L1 Luonnokset 3.3.2020

 

21

1610/2020 Tarjouksen liite Itkonniemenkatu 29 - tonttikartta

 

22

1610/2020 Tarjouksen liite Lisäkirje 2

 

23

1610/2020 Tarjouksen liite Lisäkirje 3

 

24

1610/2020 Kantakaupungin pelastusasema keskusta esitys (ei julkinen)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Panu Kangasniemi

puh. +358 44 718 5234

Katja Lintunen

puh. +358 44 718 5210

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

                                                          Merkitään, että Palosuojelurahastolta (PSR) ei voi hakea avustusta, kuin kunnan omistamien toimitilojen rakentamiseen.

 

Liiteaineistot jaetaan sähköisesti.

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan esityksen.

 

 

 

Päätös                                              Rakennuttaja Panu Kangasniemi ja toimitilajohtaja Hannu Väänänen olivat kokouksessa kuultavina asiakohtiin 4-6 liittyen. He poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa