Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 27.05.2020/Pykälä 123

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 123

Asianro 4062/14.05.02.00/2020

 

 

Taivaanpankontie 9 - Suunnistajantien hulevesisuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen nähtävänä oloa varten

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Tiivistelmä

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy Taivaanpankontie 9-Suunnistajantie hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten.

 

Taustaa                                             Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta hyväksyy tarvittaessa hulevesisuunnitelman. Hulevesisuunnitelmassa esitetään kunnan hulevesijärjestelmään kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet.

 

Vuonna 2014 tapahtuneiden lainsäädännön muutosten jälkeen, on kunnan hyväksyttävä tarvittaessa hulevesisuunnitelma, jos sitä ei ole hyväksyttynä osana katusuunnitelmaa tai yleisten alueiden suunnitelmaa. Suunnitelmaa laadittaessa on noudatettava maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n säännöksiä. Osallisille on annettava mahdollisuus osallistua hulevesisuunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta.

 

Hankekuvaus                                  Suunnitelma-alueen kadut ovat kaupungin maanomistuksessa. Alue rajautuu Taivaanpankontie 9 ja Suunnistajantien väliselle katuosuudelle. Hulevesiviemäri rakennetaan pääosin kevyenliikenteenväylän alle. Linjan pituus on yhteensä noin 200 metriä. Taivaanpankontie 9 kiinteistölle rakennetaan hulevesien ja perustusten kuivatusvesiä varten hulevesiliittymä. Rakennettava linja palvelee myös alueen muita kiinteistöjä sekä katujen kuivatusta.

 

Taivaanpankontielle kevyenliikenteenväylälle on tehty painokairauksia, joiden kairaussyvyydet ovat noin 3 - 4 metrin syvyydessä. Linjauksen kohdalla tulee olemaan louhintatyötä.

 

Kuopion vesi saneeraa samaan aikaan verkostoaan suunnittelualueella. Hulevesilinja liittyy uuteen Taivaankannenkadulle myöhemmin rakennettavaan hulevesilinjaan, ja purkavat vetensä sammakkolampeen rakennettavaan purkupisteeseen. Lähialueen kiinteistöjä tiedotetaan erillisellä kirjeellä hulevesisuunnitelman nähtävillä olosta.

 

Hulevesilinjan rakennustyö on suunniteltu toteutettavaksi 2020 vuoden kesän aikana. Päätös voidaan laittaa toimeen ennen lainvoimaisuutta.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                     Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska se edistää kaupunginosan asuntoalueen sekä Sammakkolammen puistoalueen kehittymistä ja täten kestävän yhdyskuntarakenteen eheyttämistä.

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa ja tukee alueen kehittymistä. Rakentamisaikainen toiminta haittaa joiltain osin liikennöintiä, mutta ei poikkea tavanomaisesta kaupunkirakentamisesta.

 

Hulevesiviemäröinnin ympäristövaikutukset kohteessa ovat neutraalit.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten. 

 

 

Liitteet

30

4062/2020 Taivaanpankontien hulevesisuunnitelma

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Minna Leena Taskinen

puh. +358 44 718 5301

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa