Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.05.2021/Pykälä 105

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 105

Asianro 3650/10.02.06.02/2021

 

 

Oikaisuvaatimus 2 / Haja-asutusalueen uudet osoitteet sekä osoitenumerointi taajamassa kiinteistöillä 174-401-2-518 ja 174-401-2-505 / Heikinpolku

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maa- ja vesialueiden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Asia                                                   Kiinteistöinsinööri on 13.4.2021 päättänyt Rajapurontien jatkamisesta ja siihen liittyvästä osoitenumeroinnista. Päätöksen seurauksena 1 käytössä ollut osoite muuttui ja annettiin 1 uusi osoitenumero.

 

Päätökseen on saapunut 2 oikaisuvaatimusta, joista kumpikin käsitellään omana asiana.

 

Vaatimukset                                    Oikaisuvaatimuksen jättänyt haluaa vanhan osoitenumeron palauttamista. Oikaisuvaatimus on jaettu kokonaisuudessaan lautakunnan jäsenille.

 

Oikaisuvaatimuksen perusteet ja kiinteistöinsinöörin vastine oikaisuvaatimukseen

 

Kuntaliiton laatiman (2020) ”Kunnan osoitejärjestelmä. Ohjeet ja suositus.” mukaan ”Rakennusten osoitteesta päättäminen ja osoitejärjestelmästä huolehtiminen katsotaan kunnan tehtäväksi, vaikka lainsäädännössä osoitejärjestelmän laati­misesta ja ylläpidosta ei olekaan kattavasti säädetty.”

 

Oikaisuvaatimusta on perusteltu seuraavasti: ”Koska osoite on ollut vuosikymmeniä tämä 120, halutaan että se on jatkossakin tämä. Ja tästä on meidän kannalta enemmän haittaa kuin hyötyä, jos me joudutaan ilmoittamaan kaikille jotka meille erilaista postia lähettävät eikä me edes tiedetä ketkä kaikki sitä lähettävät.”

 

Kuopion kaupunki vastaa alueensa virallisesta osoitejärjestelmästä ja toisinaan olemassa olevia osoitteita joudutaan muuttamaan erinäisistä syistä, esimerkiksi silloin, kun tulee tarve korjata havaittu virhe. Osoitteiden korjauksissa sovelletaan edellä mainittua Kuntaliiton ohjeistusta.

 

Haja-asutusalueella kiinteistöjen osoitenumerot ja niihin liittyvä sijaintitieto perustuvat matkaan nimetyn tien alusta pihatien liittymän kohdalle. Osoitenumero muodostuu siten, että metrimäärästä jätetään viimeinen numero pois (=10-jakojärjestelmä). Suositusten mukaan määritetty osoitenumerointi on hyödyksi erityisesti pelastustoimelle hätätilanteissa ja muulle osoitteen perusteella tapahtuvalle liikennöinnille.

 

Osoitejärjestelmän tarkastelun yhteydessä todettiin, että osoitenumeron 120 osalta matkan pitäisi olla vain tontille erkanevaan liittymään saakka Rajapurontien jatkuessa suoraan eteenpäin. Vanhan numeron (120) matka on mitattu pihaan saakka. Tästä johtuen osoitenumerolle 120 määritettiin uusi osoite niin, että osoitenumero on mitattu pihatien liittymän kohdalle. Osoitenumeroksi muodostui 100.

 

Uudet osoitteet välittyvät väestötietojärjestelmään sekä muille päätöksessä mainituille viranomaistahoille. Asukkaan tulee itse ilmoittaa muutos käyttämiinsä palveluihin ja asiakasrekistereihin, joihin tieto ei päivity väestötietojärjestelmästä.

 

Kuntaliiton ohjeen mukaan kunnat eivät vastaa asukkaalle osoitteenmuutoksesta aiheutuvasta kustannuksesta, joka aiheutuu esimerkiksi siitä, että asukas ilmoittaa käyttämiinsä palveluihin ja asiakasrekistereihin tietojen päivittämisestä.

 

Muistutuksen mukaan päätöksen kartta ei ole ajan tasalla, sillä kartalla lukee Rajakorpi eikä lainkaan Etelämäkeä, joka on heidän talonsa nimi. Päätöksen pohjakarttana ollut taustakartta tulee suoraan Maanmittauslaitokselta. Taustakartalla ilmenevää tietoa emme voi muuttaa Kuopion kaupungilla.

 

Kartalla näkyy maanmittauslaitoksen karttapalvelun osoitehaun tulokset, jotka kuvaavat numeron määrittymistä (https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/). (Valkeassa laatikossa näkyvät numerot on lisätty korostukseksi.)

© Maanmittauslaitos 2021 Taustakartta ja hakutulokset

 

Edellä kuvatuilla perusteilla oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille sellaisia seikkoja, jotka edellyttäisivät kiinteistöinsinöörin päätöksen peruuttamista.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

Esitys                                                Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että hakijan lähettämä kiinteistöinsinöörin päätökseen 13.4.2021 § 7 kohdistuva oikaisuvaatimus hylätään edellä valmistelutekstissä kohdassa ”Oikaisuvaatimuksen perusteet ja kiinteistöinsinöörin vastine oikaisuvaatimuksiin” olevilla perusteilla.

 

 

Liitteet

18

3650/2021 Kiinteistöinsinöörin päätös 13.4.2021

 

19

3650/2021 Kiinteistöinsinöörin päätöksen 13.4.2021 Liite 7

 

20

3650/2021 Kuulemiskirje (ei julkaista internetissä)

 

21

3650/2021 Oikaisuvaatimus (ei julkaista internetissä)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tuija Helminen

puh. +358 44 718 5515

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa