Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.05.2021/Pykälä 106

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 106

Asianro 1365/10.02.03/2021

 

 

Tiedonanto valmistelusta, asemakaavan muutos / Puijon sairaala / Puijonlaakso 12-2-7

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

                                                          Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin aloitteesta valmistellaan asemakaavan muutosta koskien Puijon sairaala-aluetta. Kaavahankkeen tavoitteena on turvata Puijon sairaalan kehittämisen mahdollisuudet. Hankkeen kautta mahdollistetaan Psykiatriantalon sijoittuminen alueelle, Niuvantien varren täydennysrakentaminen sekä paikoin rakentamisen korkeuden kasvattaminen. Kaavahanke on osa laajempaa Savilahti-projektia.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                     Puijon sairaala-alueen kehittäminen turvaa ja parantaa sairaalan toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa. Hankkeella on positiiviset vaikutukset terveydenhuollonpalvelujen järjestämiseen. Hankkeen kautta parannetaan myös lapsiperheisiin kohdistuvia palveluita.

 

Kaavamuutos toteuttaa ilmastopoliittista ohjelmaa tiivistämällä kaupunkirakennetta, tehostamalla maankäyttöä sekä hyödyntämällä olemassa ole-via joukkoliikenneyhteyksiä.

 

Rakennustehokkuuden kasvun myötä liikenteen määrä alueella kasvaa, mutta sitä pyritään hillitsemään jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita parantamalla. Täydennysrakentamisella on vaikutuksia lähiympäristön kaupunkikuvaan.

 

 

Esitys                                                MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

22

1365/2021 Asemakaavamuutoksen selostus

 

23

1365/2021 Asemakaavan seurantalomake Liite 1

 

24

1365/2021 Asemakaavan muutoskartta merkintöjen selitykset ja asemakaavamääräykset Liite 2

 

25

1365/2021 Valmisteluvaiheen havainneaineisto Liite 3

 

26

1365/2021 Ote ajantasa-asemakaavasta poistokartta Liite 4

 

27

1365/2021 Liikennemelukartat Liite 5

 

28

1365/2021 Savilahden maankäytön yleissuunnitelma Liite 6

 

29

1365/2021 Savilahtiohje 2.0 Liite 7

 

30

1365/2021 Savilahden Valon kaava Liite 8

 

31

1365/2021 Rakennushistoriainventointi Liite 9

 

32

1365/2021 Savilahden viherverkko tarkastelu Liite 10

 


 

                                                          Valmistelija                                                               

Annika Korhonen

puh. +358 44 718 5074

Roope Ruhanen

puh. +358 44 718 5096

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa