Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.06.2017 klo 14:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  
209   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
210   Pöytäkirjantarkastajat
211 Kuopion musiikkikeskuksen talotekniikan perusparannus, urakoitsijoiden valinta
212   Sisäilmaryhmän katsaus vuoden 2016 toiminnasta
213   Karttulan taajama, Harjuntie, Pankkitie, Oikotie ja Lähdetie kadun ja vesihuollon saneeraus / urakoitsijan valinta ja rahoitus
214   Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 / lausunto
216 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristö-terveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle
217 Lausuntopyyntö; Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluis...
218   Kh:n tiedonannot

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
215   Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje
211ja213   Liite D valitusosoitus markkinaoikeudelle
211ja213   Liite C hankintaoikaisuohje

Saapuvilla olleet jäsenet
Pekka Kantanen, puheenjohtaja
 
Leila Savolainen, 1. varapuheenjohtaja
 
Neeta Röppänen, 2. varapuheenjohtaja
 
Harri Auvinen
 
Jukka Pulkkinen
 
Minna Reijonen
 
Hetti Rytsy
 
Tapio Tolppanen
http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017423352-5
Taisto Toppinen
 
Erkki Virtanen
 

Muut saapuvilla olleet
Jarmo Pirhonen, vs. kaupunginjohtaja
esittelijä
Markku Tervahauta, palvelualuejohtaja
 
Pekka Vähäkangas, palvelualuejohtaja
 
Markku Rossi
valtuuston puheenjohtaja
Sari Raassina
valtuuston 1. varapuheenjohtaja, klo: 14.15-15.10, §:t 211-218
Irja Sokka
valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Kirsi Soininen, markkinointijohtaja
markkinointijohtaja
Hannu Väänänen, toimitilajohtaja
klo: 14.05-14.30, §:t 211-212
Petri Hartikainen, rakennusterveys-
asiantuntija
klo: 14.05-14.30, §:t 211-212
Vesa Toivanen, kaupunginlakimies
pöytäkirjanpitäjä