Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021 klo 14:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
108   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
109   Pöytäkirjantarkastus
110 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen
111 Vastine hakijan oikaisuvaatimukseen / poikkeaminen, Kuopio 297-418-3-112
112   Kuopion seudun MAL-sopimuksen ohjaus- ja seurantaryhmän sekä yhteistyöryhmän nimeäminen
113 Kuopion kaupunki osana usean osapuolen 5-vuotista yhteisymmärryspöytäkirjaa nigerialaisen korkeakoulutuksen rahaston TETFUNDin kanssa
114   Kh:n tiedonantoja

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
110,112-113   Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus
111   Liite H1 Valitusosoitus poikkeamispäätökseen / kaupunginhallitus (kun päätöstä ei ole oikaisuvaatimuksen johdosta muutettu)

Saapuvilla olleet jäsenet
Aleksi Eskelinen, puheenjohtaja
Ari (Allu) Koskinen, 1. varapuheenjohtaja, Teams
Tiina Kaartinen, 2. varapuheenjohtaja
Miia Eskelinen-Fingerroos
Kaisa Kantele
Hannu Kokki
Vesa Linnanmäki, saapui klo 14.10
Sallamaarit Markkanen
Eero Wetzell, varajäsen
Minna Reijonen
Mika Wallius

Muut saapuvilla olleet
Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja
esittelijä
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja
 
Jari Saarinen, apulaiskaupunginjohtaja
 
Tuula Väätäinen
valtuuston puheenjohtaja
Leila Savolainen
valtuuston 1. varapuheen-johtaja
Harri Auvinen
valtuuston 2. varapuheen-johtaja, poissa § 113
Kirsi Soininen, markkinointijohtaja
Teams
Sirpa Lätti-Hyvönen, strategiajohtaja
Teams
Heikki Vienola, hallintojohtaja
pöytäkirjanpitäjä