Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 113

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 113

Asianro 7054/07.02.02/2021

 

 

Kuopion kaupunki osana usean osapuolen 5-vuotista yhteisymmärryspöytäkirjaa nigerialaisen korkeakoulutuksen rahaston TETFUNDin kanssa

 

 

Yritysasiamies Mika Raatikainen
Yrityspalvelu

 

Sopimuksen taustat, sisältö ja tavoitteet

 

Nigerialaisen korkeakoulutuksen rahaston TETFUNdin delegaatio vieraili Kuopiossa 16. – 20.8.2021. Vierailun olivat järjestäneet yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto (UEF), Savonia ammattikorkeakoulu ja Kuopion kaupunki. Neljä päivää kestäneessä seminaariohjelmassa käsiteltiin eri osaamisalueiden tutkimusta, kehitystä ja innovaatiotoimintaa, elinkeinoelämän investointeja sekä koulutusta. Delegaatio pääsi myös tutustumaan yritysvierailuilla talousalueemme edustavimpien teollisuus- ja palveluyritysten toimintaan. Seminaarin päätösneuvotteluissa sovittiin yhteisesti tavoitteesta solmia monen osapuolen yhteisymmärryspöytäkirja (Memorandum of Understanding).

 

Valmistellun yhteisymmärryspöytäkirjan osapuolet ovat Tertiary Education Trust Fund (TETFUND), Itä-Suomen yliopisto (UEF), Savonia-ammattikorkeakoulu (SAVONIA), Laurea-ammattikorkeakoulu (LAUREA), LUT-yliopisto (LUT) ja Kuopion kaupunki (KUOPIO). Edellä mainitut tahot muodostavat konsortion, joka tulee toteuttamaan yhteisymmärryspöytäkirjan tavoitteita ja toimenpiteitä. Konsortion nimeksi on valittu TETFUND/Finland R&D Consortium.

 

Yleiset yhteistyöalueet

 

1         Tutkimusyhteistyö – yhteiset tutkimushankehakemukset ja yhteistyössä tehtävä tutkimusrahoituksen hankinta

2          Jaettu konsultointi – ammatillinen vaihto- ja tutkimusharjoittelupaikka -ohjelmat

3          Yhteiset henkilöstön kehittämisohjelmat

 

Yhteistyön painopistealueet

 

Yhteistyö kohdistuu seuraaville painopistealueille:

 

Maatalous (mukaan lukien karjantuotanto ja eläinten terveys, kalastus ja metsätalous), ympäristö ja bioresurssien kehittäminen, koulutus, energia, terveys, lääkkeet, öljy, mineraalivarat, kaivostoiminta, teollistuminen, valmistus, kauppa, investoinnit, infrastruktuurin kehittäminen, tieto- ja viestintätekniikka, digitaalitalous, hallinto, sosiaalinen kehitys, sisäinen turvallisuus, puolustus, tekniikka, teknologia, materiaalitieteen kehitys ja erityisesti:

 

         Kiertotalouden kehittäminen ja älykäs jätehuolto Nigeriassa – kriittiset materiaalit ja erilliset keräysjärjestelmät eri materiaalilähteille;

         Jäte energiaksi;

         Yhteiskuntatieteet, erityisesti monikulttuurinen sosiaalityö;

         Kestävä metsätalous ja maatalous (mukaan lukien kotieläintuotanto ja eläinten terveys);

         Vedyn tuotanto;

         Älykäs vesihuolto;

         Kaivosteollisuuden ympäristönäkökohdat ja siihen liittyvä tieto- ja viestintätekniikka.

 

Kaikki osapuolet ovat sopineet, että kaikista erillisistä rahoitussopimuksista on neuvoteltava erikseen kunkin osatekijän osalta ja että ne ovat riippuvaisia molemminpuolisista eduista ja julkisen ja yksityisen sektorin ja/tai kansainvälisten järjestöjen varojen saatavuudesta. Laaditun yhteisymmärryspöytäkirjan mukaan rahoitusta ei makseta osapuolelta toiselle. 

 

Yhteisymmärryspöytäkirja tulee voimaan, kun kaikkien kuuden osapuolen edustajat ovat sen allekirjoittaneet, ja se on voimassa viisi (5) vuotta. Sitä jatketaan automaattisesti vuodeksi kerrallaan, ellei jompikumpi osapuoli ilmoita haluavansa irtisanoa yhteisymmärryspöytäkirja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti muille osapuolille vähintään kolme kuukautta ennen yhteisymmärryspöytäkirjan irtisanomista.

                                                         

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy sopimuksen. 

 

Liitteet

7

7054/2021 MoU Clean Copy 2.11.2021

 

8

7054/2021 Eriävän mielipiteen perustelut Minna Reijonen ja Mika Wallius

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Mika Raatikainen

puh. +358 44 718 2048

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy yritysasiamiehen esityksen ja valtuuttaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan allekirjoittamaan sopimuksen.

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että valtuuston II varapuheenjohtaja Harri Auvinen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen esitti jäsen Mika Walliuksen kannattamana, että päätösehdotus hylätään.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu hylkäysehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Minna Reijosen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Koskinen, Kaartinen, Eskelinen-Fingerroos, Kantele, Kokki, Linnanmäki, Markkanen, Wetzell ja Eskelinen) ja 2 ei-ääntä (Reijonen ja Wallius), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

Jäsenet Minna Reijonen ja Mika Wallius jättivät päätökseen eriävän mielipiteen. Perustelut liitteenä 8.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa