Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 112

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 112

Asianro 7850/00.04.00/2019

 

 

Kuopion seudun MAL-sopimuksen ohjaus- ja seurantaryhmän sekä yhteistyöryhmän nimeäminen

 

 

 

 

 

Valtio sekä Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut saivat uusien MAL-sopimusalueiden neuvottelut päätökseen 23.4.2021. Valtioneuvoston istunto teki päätöksen MAL-sopimuksista 23.6.2021 kuntien hyväksyttyä saavutetut neuvottelutuloksen. Sopimuksen allekirjoitustilaisuus järjestettiin 14.9.2021 ympäristöministeriössä.

 

Kuopion ja Suonenjoen kaupungit sekä Siilinjärven, Leppävirran, Lapinlahden ja Tuusniemen kunnat allekirjoittivat osaltaan sopimuksen. Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

 

Sopimus tuo Kuopion seudulle lisää panostuksia kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja vähähiiliseen liikkumiseen. Ne vahvistavat yhteistyötä kaupunkiseudun kuntien kesken sekä seutujen ja valtion välillä. MAL-sopimuksessa sopimuskumppanit sitoutuvat yhdessä valtion kanssa toteuttamaan kansallisia ilmastotavoitteita, vahvistamaan sosiaalista kestävyyttä ja osallisuutta sekä parantamaan kaupunkiseudun saavutettavuutta, sisäistä liikennettä ja kestävän aluerakenteen muodostumista yhdessä seudun muiden toimijoiden kanssa. Sopimus on voimassa vuosina 2021 – 2031. Sopimus päivitetään vuoden 2023 loppuun mennessä.

 

Kuopion alueen kuntajohtajakokouksissa (30.9.2021 ja 14.10.2021) sekä Kuopion seudun kunnanhallitusten seutuseminaarissa (7.10.2021) käsiteltiin Kuopion seudun MAL-sopimuksen toimeenpanon organisointia. Tarkoituksena on perustaa ohjaus- ja seurantaryhmä, joka vastaa toimeenpanon ja seurannan strategisesta ohjaamisesta. Kunnanhallituksia pyydetään nimeämään ohjaus- ja seurantaryhmään kaksi v. 2021 kuntavaaleissa valittua luottamushenkilöä. Nimeämisessä toivotaan huomioitavan mahdollisuuksien mukaan nais-mies –näkökulma. Ohjaus- ja seurantaryhmään osallistuvat myös sopimuskuntien kuntajohtajat sekä Ely-keskuksen ja Pohjois-Savon liiton edustajat (1 henkilö kummastakin). Elyllä ja Pohjois-Savon liitolla on keskeinen rooli MAL-sopimuksen toimenpiteiden rahoitusasioissa. 

 

Aiemman MAL-valmisteluryhmän tyyppistä työtä jatkaa MAL-asioiden yhteistyöryhmä, johon sopimuskunnat sekä Pohjois-Savon Ely ja Pohjois-Savon maakuntaliitto nimeävät asiantuntijaedustajansa MAL-viranhaltijoista, yhden varsinaisen ja yhden varahenkilön. Vakiokokoonpanoon tulee Kuopiosta kaksi henkilöä. Yhteistyöryhmän puheenjohtaja nimetään Kuopiosta ja varapuheenjohtaja Siilinjärveltä. Ryhmä työskentelee joustavasti ja kutsuu teeman mukaisesti myös muita asiantuntijoita. Myös Väyläviraston, Traficomin ja Aran edustajia kutsutaan tarpeen mukaan kokouksiin.

 

MAL-asioiden yhteistyöryhmä kokoontuu 4 kertaa vuodessa ja sen tehtävinä on:

 

         Vastata sopimuskohtien toimeenpanosta ja koordinoida seudullista maankäytön suunnittelua ja yhteistyötä.

         Organisoida hankkeita ja selvityksiä sekä muodostaa tarpeen mukaan alatyöryhmiä ja kutsuu Väylän, Traficomin ja ARAn edustajia tapaamisiin.

         Käsittelee säännöllisesti myös muita kuin sopimuksessa mainittuja MAL-asioita.

         Muodostaa tilastotieto- ja indikaattori asiantuntijoiden alaryhmän

         Koordinoi yhteistyötä Liikennejärjestelmätyöryhmien ja Kaupunkisuunnittelu –työryhmien kanssa

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tero Piippo

puh.  044 718 2135

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus

1         nimeää MAL-sopimuksen ohjaus- ja seurantaryhmään kunnastaan kaksi v. 2021 kuntavaaleissa valittua luottamushenkilöä.

2          nimeää esityksen mukaisesti yhteistyöryhmään asiantuntijaedustajiksi kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtajan (varaedustaja strategiajohtaja) ja yleiskaavapäällikön (varaedustaja asemakaavapäällikkö), joista kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtajan työryhmän puheenjohtajaksi.

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus nimesi yksimielisesti MAL-sopimuksen ohjaus- ja seurantaryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelisen ja kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Sakari Pääkön. Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa