Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.10.2017/Pykälä 129

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 129

Asianro 7670/00.01.05/2016

 

 

Kuopion arkkitehtuuripoliittisen ohjelman päivitys

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa (17.12.1998) todetaan seuraavaa: ”Jokaisella kansalaisella on oikeus nauttia hyvästä ympäristöstä ja korkeatasoisesta arkkitehtuurista. Jokaisen julkisen organisaation velvollisuus on toimia siten, että tämä oikeus toteutuu. Jokaisen perusoikeuksiin kuuluu oikeus terveelliseen ympäristöön, mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon sekä vastuu ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä. Arkkitehtuuripolitiikalla parannetaan edellytyksiä näiden oikeuksien toteutumiseen.”

 

Kuopion arkkitehtuuripoliittinen ohjelma APOLI on ollut käytössä vuodesta 2007 alkaen. Ohjelman hyväksymisen yhteydessä tavoitteeksi asetettiin, että ohjelma päivitetään viiden vuoden välein.

 

Kuopion arkkitehtuuripoliittinen ohjelma tuo esille kaupunkiympäristön tavoitteita ja antaa toimenpidesuosituksia tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelma toimii hyvän rakentamisen tukena kaupunkiympäristön kehittämiseen ja rakentamiseen liittyvässä päätöksenteossa ja suunnittelussa sekä oppaana myös muille rakennetun ympäristön kanssa toimiville tahoille. Ohjelma on samalla katsaus Kuopion kaupunkiympäristön nykytilaan, markkinoi Kuopiota ja auttaa ylläpitämään ja kehittämään eri sidosryhmien välistä hyvää vuorovaikutusta.

 

Päivitetty ohjelmaluonnos on annettu tiedoksi kaupunginhallitukselle 28.11.2016, kaupunkirakennelautakunnalle 7.12.16, ympäristö- ja rakennuslautakunnalle 15.12.2016, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle 3.1.2017 ja kasvun ja oppimisen lautakunnalle 25.1.2017.

 

Ohjelmaluonnos oli yleisesti nähtävillä 19.12.2016–29.1.2017. Nähtävänäoloaikana järjestettiin yleinen nettikysely ja pyydettiin keskeisiltä tahoilta kannanottoja. Lisäksi päivitykseen liittyen järjestettiin 17.1.2017 yleinen APOLI seminaari, jossa oli laaja-alainen panelistien joukko vastaamassa arkkitehtuurikysymyksiin.

 

Kuopion arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa on työstetty ja viimeistelty luonnoksesta saadut palautteet huomioiden. Kaupunginjohtajan nimittämä työryhmä on nyt saanut valmiiksi arkkitehtuuripoliittisen ohjelman päivityksen.

 

                                                     

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy ohjelman ja esittää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

 

 

Liitteet

2

7670/2016 Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

 

                                                      Valmistelija                                                         

Liisa Kaksonen

puh. +358 44 718 5201

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

                                                      Kaupunginarkkitehti Liisa Kaksonen ja kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen esittelevät asiaa kokouksessa.

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus  hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että kaavoitusarkkitehti Liisa Kaksonen ja kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Kaksonen ja Romppanen poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

                                                      Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen esitti jäsen Minna Reijosen kannattamana, että kaupunginhallitus hyväksyy ohjelman ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

                                                      Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat vs. kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                                      Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin yksi tyhjä ääni (Tolppanen) sekä 5 jaa-ääntä (Nevala, Kantanen, Kaartinen, Kananen ja Savolainen) ja 5 ei-ääntä (Auvinen, Kosunen, Reijonen, Virtanen ja Willman), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt puheenjohtajan äänellä vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa