Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 28.02.2018/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 48

Asianro 9201/02.05.00.00/2017

 

 

Pysäköintitaksojen tarkistus 

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Yleistä                                             Kuopion Pysäköinti Oy:n hallitus esittää Kuopion kaupungille pysäköintitaksojen tarkistusta hallinnassaan olevien pysäköintilaitosten osalta. Edellisen kerran hintoja on pitkäaikais- ja lupapysäköinnin osalta tarkistettu vuoden 2013 keväällä ja lyhytaikapysäköinnin osalta vuonna 2011. Pysäköintiyhtiö on arvioinut, että sen esittämien taksakorotusten myötä, se saa vuodessa pysäköintimaksutuottoja yhteensä n. 200 000 € enemmän kuin nykyisin. Esitetyt muutokset ovat varsinkin lyhytaikapysäköinnin osalta maltillisia ja niiden vaikutus yksittäisen pysäköinnin hintaa on hyvin kohtuullinen. Pysäköintilaitoksien kuukausihintoihin yhtiö esittää n. 11 - 21 % korotuksia. Esitettyjen korotusten jälkeenkin mm. Kuopion Toriparkin kuukausihinta on muissa keskisuurissa kaupungeissa vastaavilla sijainneilla olevien pysäköintilaitosten kuukausihintoihin nähden kohtuullisella tasolla.

 

Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 9.11.2017 olleessa kokouksessaan keskustapysäköinnin yleissuunnitelman ohjeellisesti noudatettavaksi keskustapysäköinnin kehittämisessä.  Yhtenä toimenpiteenä suunnitelmassa esitetään pysäköinnin hintojen tarkistusta siten, että hinnoittelu ohjaisi yli tunnin kestävää pysäköintiä pysäköintilaitoksiin, jolloin kadun varressa olevat asiointipysäköintipaikat palvelisivat erityisesti läheisten kivijalkakauppojen asiakkaiden lyhytaikaista pysäköintitarvetta. Hyväksytyn linjauksen mukaisesti esitetään, että toripysäköinnin pysäköintitaksaa korotetaan maltillisesti, katuvarsipysäköinnin hyvin lyhytaikaisen pysäköinnin hinta pidetään ennallaan ja pidempiaikaisen katuvarsipysäköinnin taksaa korotetaan reilummin. Keskustapysäköinnin yleissuunnitelmassa on esitetty myös katuvarsipysäköinnin maksullisuusajan pidentämistä vastaamaan paremmin kauppojen nykyistä aukioloaikaa.

 

Lyhytaikapysäköinnin taksat pysäköintilaitoksissa

 

Toripysäköinnissä voimassa oleva taksa on ensimmäisen tunnin osalta 2 € - euro kummaltakin puolen tunnin jaksolta. Seuraavat 30 minuutin jaksot ovat 0,50 €. Kuten taulukkoon 1 kootuista muiden kaupunkien pysäköintilaitosten taksoista voi havaita, on Kuopion Toripysäköinnin lyhytaikapysäköinnin hinta vertailukaupunkeihin nähden edullinen.

 

Esityksenä on, että Toripysäköinnin hinta säilyy ennallaan ensimmäisen tunnin osalta. Ensimmäisen tunnin jälkeiseen puolituntiseen esitetään korotusta nykyisestä 0,5 eurosta yhteen euroon. Esitetty taksamuutoksen vaikutus 1-3 tunnin pysäköinnin hintaan on esitetty taulukossa 1.

 

Maaherrankadun pysäköintilaitoksen ensimmäisen tunnin hintaan yhtiö esittää 0,5 euron korotusta, minkä jälkeen ensimmäisen tunnin hinnaksi tulisi 1,5 euroa. Haapaniemenkadun pysäköintitalon lyhytaikapysäköinnin hinnan esitetään säilyvän ennallaan.

 

Perusteluna taksojen tarkistukselle Kuopion Pysäköinti Oy esittää sen tekemiä satsauksia opasteisiin ja laitteisiin sekä palveluun. Yhtiö on arvioinut, että pysäköintimäärien säilyessä ennallaan, lyhytaikapysäköintihintojen korotukset kasvattaisivat yhtiön pysäköintituloja vuositasolla n. 120 000 eurolla.

 

 

TORIPARKKI tai muu vastaava

1 h

2 h

3 h

Kuopio/Toriparkki nykyinen taksa

2,00

3,00

4,00

Kuopio/Toriparkki esitetty taksa

2,00

3,50

4,50

Lahti/Toriparkki

2,00

4,00

5,50

Oulu/Kivisydän

2,30

4,30

6,30

Jyväskylä/P-Sokos

1,50

3,00

5,50

Mikkeli/Toriparkki

2,00

3,00

4,00

Tampere/Hämppi

3,00

6,00

9,00

Helsinki/Forum

7,40

14,80

22,20

Turku/Louhi

3,00

6,00

9,00

Vaasa

2,50

5,00

7,50

Taulukko 1. Pysäköinnin hinnat Suomen eri kaupunkien pysäköintilaitoksissa 1-3 tunnin pysäköintiajoilla.

 

Maksullinen katuvarsipysäköinti

 

Kadun varteen järjestetty pysäköintimahdollisuus on tarkoitettu ensisijaisesti alueella asioivien ja vierailevien käyttöön eli ns. yleiseen pysäköintiin. Keskustan pysäköintilaitoksen alueella katuvarsipysäköinti on määritelty olevan maksullista, jotta paikat olisivat niiden varsinaisessa käyttötarkoituksessa. Autoistumisen yleistyessä osalle keskustan pysäköintipaikoista on mahdollistettu myös asukaspysäköinti. Tällä hetkellä pysäköinti keskustan katujen varsilla on maksullista arkisin klo 8 - 17 ja lauantaisin klo 8 - 15, minkä ulkopuolella pysäköintipaikat ovat vapaassa käytössä. Keskustan liikenteen yleissuunnitelmassa maksullisuusaikaa on linjattu pidennettävän arkisin klo 19 saakka ja lauantaisin klo 16 saakka. Kadunvarsipysäköinnissä on nykyisin voimassa kahden tunnin maksimipysäköintiaika, mikä on joissakin Kuopion Pysäköinti Oy:lle tulleissa palautteissa koettu hankalana. Toisaalta nykyisin käytössä olevan, ja koko ajan lisääntyvän, mobiilimaksamisen myötä maksimipysäköintiaika on menettänyt merkityksensä, sillä mobiilisti pysäköintiaikaa voi kahden tunnin pysäköinnin jälkeen helposti lisätä.

 

Katuvarsipysäköinnin hinta vaihtelee ollen nykyisin Suokadun, Puistokadun, Minna Canthin kadun ja Vuorikadun rajaaman alueen sisäpuolella (vyöhyke 1) 2,4 euroa tunnilta. Edellä mainitun alueen ulkopuolella katuvarsipysäköinti maksaa 1,6 euroa tunnilta. Katuvarsipysäköinnissä on mahdollisuus maksaa pysäköintiä hyvinkin lyhyissä jaksoissa, esim. maksettaessa vyöhykkeellä 1, saa 0,2 eurolla pysäköintiaikaa 5 min.

 

Katuvarsipysäköinnin vyöhykkeen 1 hintaan esitetään tehtävän keskustapysäköinnin yleissuunnitelman mukainen progressiivinen hinnan korotus, mikä johtaa taulukossa 2 ja kuvaajassa 1 esitettyihin pysäköintimaksuihin. Vyöhykkeellä 1 katuvarsipysäköinnin tuntihinnan esitetään säilyvän ennallaan (2,4 €/h) ensimmäisen 40 minuutin osalta, minkä jälkeen pysäköinnin tuntihinta olisi 4,8 €/h aina kahden ja puolen tunnin pituiseen pysäköintiin saakka, minkä jälkeen pysäköinnin tuntihinta palaisi nykyiseen hinnoitteluun 2,4 €/h. Vyöhykkeellä 2 esitetään hinnan korotukseen vastaavaa rakennetta, jolloin ensimmäisen 40 minuutin tuntihinta pysyisi nykyisellään 1,6 €/h, minkä jälkeen tuntihinta kaksinkertaistuisi 3,2 €/h, kunnes kahden ja puolen tunnin pysäköinnin jälkeen palaisi entiseen tuntitaksaan.

 

Katujen varsilla tapahtuvan asiointipysäköinnin hintavertailu eri kaupunkien välillä on esitetty taulukossa 2. Kuvaajassa 1 on esitetty pysäköinnin nykyiset sekä esityksen mukaiset hinnat katuvarren eri vyöhykkeillä ja toripysäköinnissä pysäköintiajan funktiona.

 

KADUNVARSIPYSÄKÖINTI 1-vyöhyke

1 h

2 h

3 h

ma-pe

la

Kuopio nykyinen

2,40

4,80

7,20

8-17

8-15

Kuopio esitetty

3,20

8,00

11,60

8-19

8-16

Lahti

2,50

6,10

9,70

8-20

8-16

Oulu

2,60

5,20

7,80

8-18

8-16

Jyväskylä

2,00

4,00

6,00

8-20

8-16

Mikkeli

1,40

2,80

4,20

8-17

8-15

Tampere

3,20

6,40

Max. pysäköintiaika 2 h

8-18

8-16

Vaasa

2,20

4,40

6,60

8-20

8-16

Turku

3,00

6,00

9,00

9-18

9-15

Taulukko 2. Vertailukaupunkien katuvarsipysäköinnin hinnat ja maksullisuusajat.

 

 

Kuva 1. Pysäköintimaksujen suuruudet pysäköintiajan funktiona.

Sopimuspysäköinti                    Sopimus- eli kuukausipysäköintihintoihin Kuopion Pysäköinti Oy esittää Toripysäköinnin osalta 15 euron korotusta ja Maaherrankadun sekä Haapaniemenkadun osalta 5 euron korotuksia. Yhtiö on arvioinut, että korotukset tuottaisivat sille vuositasolla yhteensä n. 80 000 euroa lisätuloa. Esitettyjen korotusten jälkeen Toripysäköinnin kuukausikortin hinta olisi 85 euroa, Maaherrankadun pysäköintitalon 45/50 euroa ja Haapaniemenkadun pysäköintitalon 40 euroa. Yhtiön tekemien vertailujen mukaan esitetyt hinnankorotukset huomioon ottaen Kuopion kalleimman Toriparkin kuukausikortin hinta on muiden kaupunkien vastaaviin pysäköintitalojen kuukausikortin hintaan verrattuna edelleen edullinen. Vertailukaupunkien kuukausikorttien hinnat vaihtelevat tällä hetkellä Mikkelin 75 ja Oulun 170 euron välillä.

                            

 

Vaikutusten arviointi                Esityksen mukainen hintojen tarkistus parantaa hiukan Kuopion Pysäköinti Oy:n taloudellista tilannetta. Katuvarteen esitetyn hintojen korotuksen on arvioitu vapauttavan pysäköintitilaa lyhytaikaiseen asiointipysäköintiin, minkä arvioidaan parantavan pienten liikkeiden toimintamahdollisuuksia ja palvelevan muutoinkin paremmin aivan lyhytaikaista asiointipysäköintitarvetta.

 

Ympäristövaikutuksiltaan esitys on neutraali.

 

Pysäköinnin maksullisuutta osoittavien liikennemerkkien päivityksen koko keskustan alueella arvioidaan maksavan yhteensä n 10 000 €.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy uudet pysäköintilaitoksen ja katuvarsipysäköinnin taksat edellä esitetyn mukaisesti. Lisäksi esitän, että kahden tunnin maksimipysäköintiajan käytöstä katuvarressa luovutaan. Uudet taksat ja katuvarsipysäköinnin maksullisuusajat otetaan käyttöön aikaisintaan 1.5.2018 alkaen, kun tarvittavat laitteisto- ja liikennemerkkimuutokset on tehty.

                                                         

Liitteet

13

9201/2017 Kuopion Pysäköinti Oy hallituksen kokousptk. (Ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

14

9201/2018 Korjattu esitys / pysäköintitaksojen tarkistus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Paula Liukkonen

puh. +358 44 718 5304

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että tämä asia käsiteltiin asian nro 2 käsittelyn jälkeen.

 

Merkitään, että pöydälle jaettiin kaupunkisuunnittelujohtajan korjattu esitys 28.2.2018.

 

Merkitään, että Jukka Pulkkinen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Merkitään, että kokouksessa olivat läsnä liikenneinsinööri Paula Liukkonen ja Kuopion Pysäköinti Oy:n toimitusjohtaja Ari Pääkkö tämän asian käsittelyn ajan.

 

Markku Söderström Nina Hakokiven, Eero Wetzellin ja puheenjohtaja Aleksi Eskelisen kannattamina esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Lautakunta yksimielisesti palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta myös päätti, että asia käsitellään ylimääräisessä kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa keskiviikkona 14.3.2018 klo 15.

 

Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen käsiteltiin asia nro 3.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa