Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 28.02.2018/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 47

Asianro 7379/10.02.03/2016

 

 

Tiedonanto valmistelusta / asemakaavan muutos / Kiinteistö Oy Kuopion Maaherrankatu 25 / Vahtivuori 2-6-3 ja 4 (Työnkulma)

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Asemakaavatyössä selvitetään mahdollisuus tonttien yhdistämiseen siten, että muodostettavalle uudelle kiinteistölle voitaisiin rakentaa asunto-, liike- ja toimistotiloja sekä palveluasumista. Samalla selvitetään Työnkulman rakennuksen säilyttämismahdollisuudet.

 

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineistoon sisältyvät alueeseen liittyvät selvitykset, tarkastelut ja tutkimukset. Valtaosa niistä liittyy Työnkulman arvojen, kunnon ja käyttömahdollisuuksien selvittämiseen. Aineistoon sisältyy myös uudisrakentamisvaihtoehto.

 

Vaikutusten arviointi                Työnkulman säilyttävässä vaihtoehdossa rakennus sinänsä säilyisi, mutta välttämättömien muutos- ja korjaustoimien yhteydessä rakennukseen mahdollisesti liittyvät muut arvot hyvin suurella todennäköisyydellä eivät säilyisi. Uudisrakentamisen myötä Työnkulman rakennus purettaisiin. Uudisrakentamisella tai käyttötarkoituksen muutoksella asuinkäyttöön olisi myönteisiä yritysvaikutuksia, se tukisi keskustan palvelujen säilymistä ja vastaisi asuntojen kysyntätilanteeseen sekä vahvistaisi strategisten tavoitteiden mukaista kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta. Uudisrakentaminen muuttaisi katunäkymää jonkin verran ja vaikuttaisi viereisten tonttien rakennuksista avautuviin näkymiin. Liikenteelliset ja ilmastopoliittiset vaikutukset eivät ole olennaisia. Hanke antaa mahdollisuuden täydentää keskustan asuntojen monipuolisuutta, esim. perheasuntoja. Hankkeen lähellä on hyvin saavutettavissa monipuoliset keskustapalvelut.

 

 

Jatkotoimenpiteet                    Valmisteluaineistoa esitellään yleisötilaisuudessa 22.3.2018.

 

Esitys                                              MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

8

7379/2016 kaavaselostusluonnoksen liitteet 5...6 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

9

7379/2016 kaavaselostusluonnoksen liitteet 7...11 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

10

7379/2016 kaavaselostusluonnoksen liitteet 12...14 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

11

7379/2016 kaavaselostusluonnoksen liitteet 15...19 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

12

7379/2016 kaavaselostusluonnos ilman liitteitä (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Turkia

puh. +358 44 718 5415

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa