Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.06.2018/Pykälä 121

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 121

Asianro 3139/10.02.03/2018

 

 

Tiedonanto vireilletulosta, asemakaava ja asemakaavan muutos ja asemakaavan kumoaminen, Karttulan kirkonkylä (kaupunginosa 43)

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Asemakaavan tarkoituksena on tarkistaa Karttulan kirkonkylän olevien asemakaavojen ajantasaisuus ja sovittaa aluerajaukset kiinteistörajoihin sekä tehdä tarvittavia muutoksia muuttuneiden tarpeiden perusteella. Uutta asemakaavaa laaditaan tarpeen mukaan taajaman aluekokonaisuuden perusteella arvioiden. Tarpeettomien asemakaavavarausten osalta tutkitaan niiden kumoamismahdollisuus. Kaavatyö on jatkoa vuosina 2012 ja 2016 vireille tulleille kaavahankkeille.

 

 

Vaikutusten arviointi                Asemakaavojen ajantasaistaminen kokonaisuutena ja kaavamääräysten yhtenäistäminen helpottavat kirkonkylän taajaman rakentumista monipuolisena asuin- ja palveluympäristönä ja mm. kiinteistötoimituksia.  Pidemmän tähtäimen vesihuoltoratkaisut otetaan huomioon asemakaavan valmistelussa: erityisesti hulevesiratkaisut vaikuttanevat aluerajauksiin ja aiheuttavat mahdollisia rasitteita kiinteistöille. Alustavasti arvioiden kaavatyössä ei tutkita merkittävää uutta maankäyttöä lukuun ottamatta yksittäisten toimintojen kuten jätehuoltopisteen sijoittumista. Rakennetun kulttuuriympäristön arvot, esimerkiksi rakennussuojelukysymykset, tutkitaan asemakaavalla. Urheilu- ja virkistysaluevarausten tarve ja sijoitus tutkitaan uuden yhtenäiskoulun ja päiväkodin toimintojen keskittyessä jatkossa Kissakuusentielle.

 

Alustavasti arvioiden asemakaavalla ei ole erityisiä liikenteellisiä, ilmasto- tai yritysvaikutuksia. Asemakaava vahvistaa strategian mukaista tavoitetta turvallisesta ja viihtyisästä elinympäristöstä.

 

Jatkotoimenpiteet                    Yleisötilaisuus järjestetään 26.6.2018 klo 18 Karttulan asiointipisteessä.

 

 

Esitys                                              MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva vireilletuloaineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

1

3139/2018 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen (ei jaeta, julkaistaan Internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Mujunen

puh. +358 44 718 5446

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa