Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.06.2018/Pykälä 124

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 124

Asianro 3280/02.05.01.00/2018

 

 

Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2018

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Kuopion kaupunki on varannut vuoden 2018 käyttösuunnitelmassaan 500 000 euroa haja-asutusalueiden vesihuollon avustamiseen. Osuuskuntia on pyydetty toimittamaan avustusanomuksensa 9.5.2018 mennessä. Anomuksen jättivät neljä vesiosuuskuntaa. Osuuskuntien esittämien suunnittelu- ja rakentamishankkeiden kokonaiskustannusarviot olivat yhteensä noin 1 892 000 euroa.

 

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että Etelä-Kuopion, Karttulan ja Pieksänkosken ja Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnille myönnetään yhteensä 490 000 euroa vesihuoltoverkostojen suunnittelua ja rakentamista varten. Loput 10 000 euroa varataan mm. osuuskuntien yhdistymisselvitysten tekemiseen. Mikäli avustettavilta vesiosuuskunnilta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä, voidaan vesiosuuskuntien rakentamista avustaa määrärahojen puitteissa suunnittelujohtajan erillisellä päätöksellä.

 

Vesiosuuskuntien avustaminen ja avustuksen jakoperusteet

 

Kaupunkiympäristön palvelualue on varannut vuoden 2018 käyttösuunnitelmassaan 500 000 euroa haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten avustamiseen. Avustusrahat ovat pääosin tarkoitettu käytettäväksi haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten verkoston suunnittelun ja rakentamisen avustamiseen.

 

Osuuskuntia on pyydetty toimittamaan avustusanomuksensa 9.5.2018 mennessä. Anomuksia saapui neljältä osuuskunnalta. Anomuksen jättivät Karttulan, Pieksänkosken, Pohjois-Soisalon ja Etelä-Kuopion vesiosuuskunnat.

 

Etelä-Kuopion vesiosuuskunta ja sen hanke

 

Etelä-Kuopion vesiosuuskunta on nimensä mukaisesti Kuopion eteläalueilla toimiva vesihuoltolaitos. Osuuskunnan vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alue käsittää Kurkimäen länsipuoliset alueet aina Vehmasmäkeen saakka. Lisäksi osuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alue ulottuu Ritisenlahdesta-Kotkatlahden kautta Sotkanniemeen ja Humalajoelle.

 

Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston pituus on 118 kilometriä ja siihen on liittynyt 325 kiinteistöä, joista kuusi on erityiskuluttajaa. Etelä-Kuopio ostaa talousvetensä Kuopion Veden Jänneniemen ottamolta. Talousvesi johdetaan Puutossalmen vesihuolto-osuuskunnan verkoston kautta Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan verkostoon. Talousvettä vesiosuuskunta toimittaa noin 85 kuutiota päivässä. Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan jätevesiviemäriverkoston pituus on 38 kilometriä, ja siihen on liittynyt 128 kiinteistöä. Jätevettä muodostuu vesiosuuskunnan mukaan noin 30 kuutiota päivässä ja jätevedet johdetaan Kuopion Veden Kurkimäen jätevedenpuhdistamolle.

 

Etelä-Kuopion vesiosuuskunta hakee avustusta vesi- ja jätevesiviemärirunkoverkostojen ja liittymien, sekä monitoimikaivojen rakentamiseen toiminta-alueellaan. Lisäksi osuuskunta esittää välipumppaamoiden peruskorjausta. Verkoston rakentamisen ja pumppaamoiden saneerausten kokonaiskustannusarvio on 245 000 euroa. Yhteensä osuuskunta hakee avustusta 98 000 euroa, joka on 40 % toteutuvista kustannuksista.

 

Karttulan vesiosuuskunta ja sen hankkeet

 

Karttulan Vesiosuuskunta toimii mm. entisen Karttulan ja Vehmersalmen kunnan alueella. Toiminta-alueen tarkistaminen on vireillä. Osuuskunnan vesijohdon toiminta-alue käsittää Karttulan taajamien ulkopuoliset alueet ulottuen mm. Airakselaan, Syvänniemelle, Itä-Karttulaan ja Hirvijärvelle. Osuuskunnalla on lisäksi toiminta-aluetta Vehmersalmen alueella, kun Itä-Kallaveden vesiosuuskunta sulautui alkuvuodesta 2017 Karttulan vesiosuuskuntaan. Osuuskunnalla on tällä hetkellä vesijohtoverkostoon liittynyt noin 1 100 kiinteistöä, joiden vedenkulutus on noin 225 kuutiota päivässä. Karttulan Vesiosuuskunnalla on oma vedenottamo Airakselassa. Lisäksi vettä johdetaan Karttulan vesiosuuskunnan verkostoon Kuopion Vesi liikelaitoksen Hautoniemen ja Tuirankankaan vedenottamolta, Suonenjoen vesilaitokselta sekä Suomen Aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuronin omistamalta vedenottamolta. Karttulan Vesiosuuskunnalla on myös vahvistettu jätevesiviemärin toiminta-alue Kuivaniemessä, Pörönniemessä, Kuttakoskella, Hirvijärvellä, Airakselassa sekä Vehmersalmen taajaman pohjoispuolella ja Sikoniemessä. Jätevesiviemärinverkostoon liittyneitä kiinteistöjä osuuskunnalla on noin 450 kappaletta ja jätevesiverkoston pituus on kaikkiaan 170 kilometriä. Jätevesiä johdetaan puhdistettavaksi Karttulan, Lehtoniemen, Suonenjoen, Vehmersalmen ja Suomen Aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuronin jätevedenpuhdistamoille.

 

Karttulan vesiosuuskunta anoo Kuopion kaupungilta vesihuoltoavustusta viiteen hankkeeseen sekä toimintavarmuuden parantamiseen/verkostojen kehittämiseen. Yhtenä hankkeena Karttulan vesiosuuskunta rakentaa loppuun Karttulan Syvänniemen alueelle jätevesiviemäriverkoston. Kuopion kaupunki on avustanut Syvänniemen hanketta vuonna 2017 ja hankkeen rakentaminen jatkuu vähän vuonna 2018. Syvänniemen hankkeen loppuunsaattamisen kustannuksiksi vuodelle 2018 arvioidaan 40 000 €, josta vesiosuuskunta pyytää Kuopion kaupungilta 40 % avustusta eli 16 000 €.

 

Toisena hankkeena Karttulan vesiosuuskunta rakentaa loppuun yhdysvesijohdon Vehmersalmen Hormajärveltä Vuorisalon kautta Litmaniemelle. Hanke on tärkeä saada valmiiksi, jotta sillä voidaan turvata laajaan alueen vedenhankintaa tulevaisuudessa. Yhdysvesijohto mahdollistaa mm. Kuopion Veden Vehmersalmen toiminta-alueen sekä Pohjois-Tuusniemen ja Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnan vedenhankinnan turvaamisen häiriötilanteissa. Kuopion kaupunki on avustanut Hormajärvi - Vuorisalon hanketta vuonna 2017. Yhdysvesijohdon rakentaminen jatkuu pieniltä osin myös vuonna 2018. Hankkeen kustannusarvio vuonna 2018 on hakemuksen mukaisesti 100 000 euroa, josta vesiosuuskunta pyytää Kuopion kaupungilta 40 % avustusta eli 40 000 €.

 

Kolmantena hankkeena Karttulan vesiosuuskunta rakentaa Karttulan Saitanlahti - Kallioranta alueen jätevesiviemäröinnin. Alueen asukkaiden viemäröinnintarvetta on kartoitettu sekä Kuopion kaupungin, että Karttulan vesiosuuskunnan toimesta vuosina 2014 ja 2016. Alueen viemäröinnin toteutussuunnitelma on laadittu vuoden 2016 lopussa. Alueelle rakennetaan noin 4 - 5 km jätevesiviemäriverkostoa ja samalla täydennys rakennetaan olemassa olevaa vesijohtoverkostoa. Suunnitellulla alueella sijaitsee n. 35 - 40 kiinteistöä tai rakennuspaikkaa. Alueen kiinteistöistä noin 15 on ilmoittanut halukkuutensa liittyä rakennettavaan viemäriverkostoon. Suunnitelman mukainen kustannusarvio on n. 330 000 €, josta vesiosuuskunta pyytää Kuopion kaupungilta 40 % avustusta eli 132 000 €.

 

Neljäntenä hankkeena Karttulan vesiosuuskunta rakentaa Vehmersalmen Katteluksen alueen vesi- ja jätevesiviemäriverkoston. Alueen asukkaiden vesihuollon tarvetta on kartoitettu Kuopion kaupungin toimesta vuonna 2017 ja Karttulan vesiosuuskunnan toimesta vuonna 2018. Katteluksen alueen vesihuollon yleissuunnitelman perusteella ja tehtyjen kartoitusten perusteella alueelle rakennettavaa vesijohto- ja viemärilinjaa on n. 1,5 - 2 km, joka palvelee n. 14 kiinteistöä. Kartoitusten perusteella 7 - 8 alueen kiinteistöistä on ilmoittanut halukkuutensa liittyä rakennettavaan verkostoon. Yleissuunnitelman kustannusarviosta arvioituna alueen vesihuollon rakentamisen kustannusarvio on n. 200 000 €, josta vesiosuuskunta pyytää Kuopion kaupungilta 40 % avustusta eli 80 000 €.

 

Jännevirran alueen viemäröinnin rakentamista on kartoitettu Kuopion kaupungin toimesta vuosina 2012 ja 2016 sekä Karttulan vesiosuuskunnan toimesta vuonna 2017. Kartoitusten perusteella n. 40 - 50 % alueen kiinteistöistä on ilmaissut halukkuutensa liittyä rakennettavaan verkostoon. Alueelle on laadittu viemäröinnin yleissuunnitelma ja suunnitelman perusteella alueella on n. 260 kiinteistöä. Vuoden 2018 aikana alueelle on tarkoitus laatia viemäröinnin toteutussuunnitelma ja mahdollisesti käynnistää viemäriverkoston rakentaminen loppuvuonna 2018. Ensimmäisessä vaiheessa toteutussuunnitelma laaditaan yleissuunnitelman alueille 1 - 4, joka mahdollistaa n. 140 kiinteistön liittymisen verkostoon. Verkoston rakentaminen aloitetaan alueilta 1 ja 3 ja alueiden 1 - 4 osalta rakentaminen jakaantuu vuosille 2018 - 2020. Rakentamisen kokonaislaajuus selviää tarkemmin rakennushankkeen aikana. Toteutussuunnitelman laatimisesta ja verkoston rakentamisen aloittamisesta arvioidaan vuoden 2018 kustannuksiksi n. 100 000 €, josta Karttulan vesiosuuskunta pyytää Kuopion kaupungilta 40 % avustusta eli 40 000 €. Hanke on tärkeä, koska alueella sijaitsee Kuopion kaupungin päävedenottamo. Ottamon vedenlaatua voidaan turvata, kun alue on viemäriverkostossa. Jätevedet on tarkoitus johtaa Siilinjärven kunnan viemäriverkostoon.

 

Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi Karttulan vesiosuuskunta parantaa toimintavarmuutta, joihin kuuluu mittarikaivojen uusintaa, desinfiointiyhteyksien lisäämistä, kaukovalvontaa, varavoimakoneiden hankintaa, jne. Verkoston kehittämishankkeen kokonaiskustannusarvio on 50 000 euroa. Karttulan vesiosuuskunta hakee verkoston kehittämiseen 40 % avustusta kokonaismäärältään 20 000 euroa.

 

Pieksänkosken vesiosuuskunta ja sen hanke

 

Pieksänkosken vesiosuuskunta toimii Kuopion Nilsiän ja Juankosken alueilla sekä Siilinjärven kunnan alueella. Osuuskunnalla on yli 260 km vesijohtoverkostoa ja 24 kilometriä jätevesiverkostoa. Osuuskunnan vesijohtoon on liittynyt lähes 600 kiinteistöä ja jätevesiverkostoon noin 100 kiinteistöä. Osuuskunta ostaa talousvetensä Koillis-Savon Vesi Oy:lta, Siilinjärven kunnalta sekä Kuopion Vedeltä. Jätevedet osuuskunta johtaa Siilinjärven Jynkänniemen jätevedenpuhdistamolle ja Nilsiän jätevedenpuhdistamolle.

 

Pieksänkosken vesiosuuskunta hakee avustusta vuonna 2015 käynnistetyn Pajulahti-Kaaraslahti -alueen jätevesiviemäriverkoston jatkorakentamiseen. Pajulahti-Kaaraslahden alueen jätevesiviemäröinnin jatkorakentaminen mahdollistaa 40 kiinteistön liittymisen rakennettavaan viemäriverkostoon. Lisäksi osuuskunta hakee vuonna 2018 käynnistyvään jätevesiviemäröinnin rakentamisen Pieni-Pieksä järven alueelle. Hanke mahdollistaa 50 kiinteistön liittymisen jätevesiviemäriverkostoon Pieni-Pieksä järven alueella. Hankkeiden kustannusarvio on yhteensä 576 635 euroa, joihin Pieksänkosken vesiosuuskunta pyytää Kuopion kaupungilta 40 % avustusta eli kokonaismäärältään 230 654 euroa.

 

Toisena hankkeena Pieksänkosken vesiosuuskunta rakentaa Jouhilahti-Kalliolahden alueelle vesijohtoverkoston. Hanke sijoittuu puoliksi Lapinlahden kunnan puolelle. Kuopion kaupungin puolella on 16 kiinteistön mahdollista liittyä rakennettavaan vesijohtoverkostoon. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 100 000 euroa, johon Pieksänkosken vesiosuuskunta pyytää Kuopion kaupungilta 35 % avustusta, kokonaismäärältään 35 000 euroa.

 

Kolmantena hankkeena Pieksänkosken vesiosuuskunta rakentaa yhdysvesijohdon Halunalla. Yhdysvesijohdon rakentaminen turvaa Pieksänkosken vesiosuuskunnan vedensaantia. Yhdysvesijohdon varrella ei ole liittyjiä. Yhdysvesijohdon kokonaiskustannusarvio on noin 50 000 euroa, johon Pieksänkosken vesiosuuskunta pyytää Kuopion kaupungilta 35 % avustusta, kokonaismäärältään 17 500 euroa.

 

Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta ja sen hake

 

Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta on Vehmersalmen Pohjois-Soisalon saaressa talousvettä toimittava vesihuoltolaitos, jonka verkostoihin on liittynyt yli 350 kiinteistöä. Osuuskunnalla on vesijohdon hyväksytty vesijohtoverkoston toiminta-alue ja osuuskunnan vesijohtoverkoston pituus on noin 77 km. Osuuskunta ostaa talousvetensä Kuopion Veden Tuirankankaan vedenottamolta.

 

Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta rakentaa vesijohtoverkostoja aikaisemmin rakennettujen verkostojen varteen ja läheisyyteen. Vuonna 2018 arvioidaan rakennettavan noin 15 liittymää. Arvio perustuu tähän mennessä tehtyihin tilauksiin ja alustaviin varauksiin. Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta on tutustunut tilattuihin kohteisiin, näiden ja aikaisemman kokemuksen perusteella arvioidaan, että rakentamiskustannukset ovat noin 100 000 euroa.

 

Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta pyytää 40 % avustuksen myöntämistä vesijohtoverkostojen rakentamiseen 100 000 euron kustannusarvion perusteella.

 

Avustusten jakaminen vuonna 2018

 

Kuopion kaupunki on varannut vuoden 2018 käyttösuunnitelmassaan

500 000 euroa haja-asutusalueen vesihuollon avustamisen. Avustusrahat ovat pääosin tarkoitettu käytettäväksi haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten suunnittelun ja investointien avustamiseen.

 

Kuopion kaupunki voi myöntää vesihuoltoavustuksia vesiosuuskuntien suunnittelu- ja rakentamishankkeisiin. Avustuksista hyötyvät paitsi osuuskuntien verkostoon liittyvät kiinteistö kuin myös itse osuuskunnat, joiden verkostoon liittyvien kiinteistöjen määrä nousee ja vesihuollosta huolehtimisesta tulee taloudellisesti ja teknisesti mahdollista. Avustuksia pyritään ensisijaisesti myöntämään niille rakennushankkeille, jotka ovat Kuopion kaupunginvaltuuston vuonna 2013 hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2020 mukaisia tai alueille, joilla täyttyy vesihuoltolain mukainen kunnan vesihuollon järjestämisvelvollisuus. Kartoissa esitetyt rakentamisalueet ovat suuntaa antavia ja alueiden rakentamisen eteneminen voi osuuskunnasta tai osuuskunnan rakennusurakoitsijasta johtuvista syistä vaihdella.

 

Vuoden 2018 vesihuoltoavustukset (alv 0 %) jaetaan seuraavasti:

 

Etelä-Kuopion vesiosuuskunta (liite 1), avustus on maksimissaan 10 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista. Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan hanke on luonteeltaan olemassa olevan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston täydennysrakentamista, joiden runkoverkostojen rakentamista on avustettu jo aikaisempina vuosina. Verkostojen ja linjapumppaamoiden peruskorjaaminen ei ole avustuskelpoista, vaan kustannukset tulee kattaa osuuskunnan perimillä perus- ja käyttömaksuilla.

 

Karttulan vesiosuuskunta (liite 2), avustus on maksimissaan 280 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista seuraavasti:

         Syvänniemen alueen viemäröintihankkeen loppuunrakentaminen,15 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

         Hormajärvi - Vuorisalo yhdysvesijohtohankkeen loppuun rakentaminen, 35 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

         Saitanlahti - Kallioranta alueen viemäröinnin rakentaminen, 120 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

         Katteluksen alueen vesihuoltoverkoston rakentaminen, 70 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

         Jännevirran alueen viemäröinnin yksityiskohtainen suunnittelu, 40 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

         Osuuskunnan toimintavarmuuden parantamista ei esitetä avustettavaksi.

 

Pieksänkosken vesiosuuskunta (liite 3), avustus on maksimissaan 195 000 euroa, kuitenkin enintään 35 % tai 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista seuraavasti:

         Pajulahti - Kaaraslahden alueen jätevesiviemäröinnin jatkorakentaminen sekä Pieni-Pieksä järven alueen jätevesiviemäröinnin rakentaminen, 160 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

         Jouhilahti - Kalliolahden alueelle vesijohtoverkoston rakentaminen Kuopion puolelle, 17 500 euroa, kuitenkin enintään 35 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

         Halunan alueen yhdysvesijohdon rakentaminen, 17 500 euroa, kuitenkin enintään 35 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

 

Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta (liite 4), avustus on maksimissaan 5 000 euroa, kuitenkin enintään 20 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.  Hanke on luonteeltaan olemassa olevan vesijohtoverkoston täydennysrakentamista, jonka runkoverkoston rakentamista on avustettu jo aikaisempina vuosina.

 

Mikäli vuonna 2018 avustettavilta vesiosuuskunnilta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä, voidaan vesiosuuskuntien rakentamista avustaa määrärahojen puitteissa kaupunkisuunnittelujohtajan erillisellä päätöksellä.

 

Esityksen perustelut ja ehdot avustusten maksamiselle

 

Kuopion kaupunki valvoo haja-asutusalueiden vesihuollon avustamiseen ja kehittämiseen tarkoitettujen varojen käyttöä ja rakennustöiden toteuttamista sekä maksaa tarkastusten perusteella myönnetyn avustuksen. Avustus maksetaan anojalle oikeaksi todistetun pääkirjaotteen tai muun vastaavan menon todentavan tositteen perusteella. Avustuksen maksua tulee hakea sille varatulla maksatushakemuksella, jonka saa kunnallistekniseltä suunnittelulta. Kuitit laskujäljennöksineen tai oikeaksi todistettu kirjanpidon pääkirjaote toteutuneista rakentamiskustannuksista tulee toimittaa 31.12.2018 mennessä kaupunkiympäristön suunnittelupalveluun.

 

Avustuksen saaja on velvollinen pitämään aiotuista investointihankkeista urakoitsijan kanssa työmaan aloituskokouksen ja tarvittaessa muita työmaakokouksia sekä urakan vastaanottotarkastuksen. Näihin kokouksiin tulee kutsua kunnallisteknisen suunnittelun edustaja. Lisäksi avustuksen saaja on velvollinen antamaan kaupungille valvontaa varten tarpeelliset tiedot, asiakirjat ja valvonnan kannalta muun tarpeellisen aineiston. Avustuksen saaja on velvollinen hyväksyttämään hankkeeseen mahdollisesti tehtävät merkittävät muutokset Kuopion kaupungilla. Avustuksen saaja on velvollinen sallimaan veden/jätevedenjohtamisen myös muille vesihuoltolaitoksille kapasiteetin sallimissa rajoissa.

 

Työ on saatettava päätökseen 31.12.2018 mennessä. Hankkeen loputtua on kaupungille toimitettava tiedot liittyjistä ja rakennetuista verkostomääristä. Kaikki rakenteet tulee mitata ja mitta-aineistosta tulee laatia toteumapiirustukset. Nämä piirustukset tulee toimittaa Kuopion kaupungille hankkeen päätyttyä sekä sähköisesti mittatiedostona ja pdf:nä. Kuopion hallintosäännön (2011) mukaisesti avustuksen saajan on toimitettava toimintakertomus ja tilinpäätös, jos kaupunki on avustanut tai jonka sitoumuksia kaupunki on taannut yli 10 000 eurolla.

 

 

Vaikutusten arviointi                Esitys on ilmastovaikutuksiltaan lievästi positiivinen, sillä vesihuoltoverkostoon liittyvien kiinteistöjen mahdollinen lietteen kuljetustarve osittain päättyy. Lisäksi vesihuollon toimintavarmuus paranee. Esitys on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, sillä se parantaa haja-asutusalueilla toimivien yritysten (mm. maatilojen) toimintamahdollisuuksia.

 

 

Esitys                                              Kuopion kaupunki on varannut vuoden 2018 käyttösuunnitelmassaan 500 000 euroa haja-asutusalueen vesihuollon avustamiseen. Avustusrahat ovat pääosin tarkoitettu käytettäväksi haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten investointien avustamiseen. Avustuksilla osuuskunnat voivat rahoittaa esimerkiksi vesijohtojen, jätevesiviemärien ja yhdysvesijohtojen rakentamista. Avustusmääräraha on tarkoitettu lähinnä uusien runkovesiyhteyksien suunnitteluun tai rakentamiseen. Avustusmäärärahoista 10 000 euroa varataan mm. osuuskuntien yhdistymisselvitysten tekemiseen.

 

 

Esitän lautakunnalle, että se päättää myöntää vesihuoltoavustusta (alv 0 %) seuraaville vesihuoltolaitoksille:

         Etelä-Kuopion vesiosuuskunta, avustus on maksimissaan 10 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista.

         Karttulan vesiosuuskunta, avustus on maksimissaan yhteensä 280 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista.

         Pieksänkosken vesiosuuskunta, avustus on maksimissaan yhteensä 195 000 euroa, kuitenkin enintään 35 % Jouhilahden sekä Halunan alueen hankkeisiin ja 40 % Pajulahti - Kaaraslahti -hankkeeseen toteutuneista hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista.

         Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta, avustus on maksimissaan 5 000 euroa, kuitenkin enintään 20 % toteutuneista hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista.  

 

Mikäli vuonna 2018 avustettavilta vesiosuuskunnilta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä, voidaan vesiosuuskuntien suunnittelua tai rakentamista avustaa määrärahojen puitteissa kaupunkisuunnittelujohtajan erillisellä päätöksellä.

 

 

Liitteet

10

3280/2018 Liite 1. Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan rakentamisaluekartta

 

11

3280/2018 Liite 2. Karttulan vesiosuuskunnan rakentamisaluekartta

 

12

3280/2018  Liite 3. Pieksänkosken vesiosuuskunnan rakentamisaluekartta

 

13

3280/2018  Liite 4. Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnan rakentamisaluekartta

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa