Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.09.2018/Pykälä 243

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 243

Asianro 5676/03.00/2018

 

 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta

 

 

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Kuopion kaupungin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.9.2018 klo 16.15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi

 

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kuntarakennelakiin säännökset harkinnanvaraisesta yhdistymisavustuksesta. Avustusta myönnettäisiin uudelle kunnalle, mikäli kuntien yhdistymisessä olisi mukana vaikeassa taloudellisessa asemassa oleva kunta. Avustuksen määrä olisi valtioneuvoston harkinnassa ja se olisi sidoksissa vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan uudelle kunnalle aiheuttamiin taloudellisiin vastuisiin. Avustus tulisi käyttää uuden kunnan talouden vahvistamiseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2019 alusta.

 

Kuopion kaupunki esittää lausuntonaan esitysluonnoksesta seuraavaa:

 

Kuopioon on vuoden 2010 jälkeen liittynyt neljä kuntaa: Karttula (v.2011), Nilsiä (v.2013), Maaninka (v.2015) ja viimeisimpänä Juankoski (v.2017). Kuntaliitokset ovat tuoneet haasteita kaupungin talouteen, erityisesti viimeisin Juankoski-liitos. Kuntaliitosavustukset ja valtionosuuskompensaatiot ovat olleet riittämättömiä kompensoimaan liitoksista aiheutuvia kuluja. Liitoskunta saattaa esimerkiksi lykätä investointeja, minkä seurauksena kuntaliitoksissa siirtyy uuteen kuntaan runsaasti peruskorjausvelkaa. Vaarana on, että syntyvä uusi kunta ajautuu yhdistymisen myötä elinvoimaisuuden lisääntymisen sijasta taloudellisiin vaikeuksiin.

 

Kuopion kaupunki kannattaa esityksessä ehdotettua muutosta harkinnanvaraisesta yhdistymisavustuksesta. Se parantaa edellytyksiä kuntien vapaaehtoisiin yhdistymisiin erityisesti silloin, kun liitoskunta on ns. kriisikunta tai se lähenee kriisikunnan raja-arvoja tai kunnan taloudellista asemaa voidaan muutoin pitää vaikeana.

 

Myös avustuksen käytön rajaaminen selkeästi uuden kunnan talouden vahvistamista koskeviin toimiin on hyvä esitys, mutta hallituksen esityksen perustelujen tulisi olla selkeämmät tämän edellytyksen osalta. Tilintarkastajille selonteko avustuksen käytöstä merkitsee uutta velvollisuutta.

 

Yhdistymisavustuksen lisäosan enimmäismäärän korottaminen on kannatettavaa.  Avustuksiin esitettävä 10 milj.€:n määrärahavaraus on kuitenkin riittämätön.  Valmisteilla oleva maakuntauudistus heikentänee toteutuessaan suhteellisen laajan kuntajoukon taloudellisia mahdollisuuksia selvitä itsenäisenä kuntana.

 

Sen sijaan tapa, jolla harkinnanvarainen yhdistymisavustus rahoitetaan, ei ole kuntia ja kuntataloutta kannustava. Esityksessä lähdetään siitä, että harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen käytettävä määräraha vähennettäisiin tasasuuruisena asukaslukukohtaisena euromääränä kaikkien kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta. Yhdistymisavustus tulee rahoittaa täysimääräisesti valtion budjetista, ilman kuntien välistä nollasummapeliä. Näin kannustettaisiin kuntaliitoksiin ja sen myötä vahvistettaisiin kuntataloutta sekä julkisen talouden tasapainoa.

 

 

Liitteet

1

5676/2018 Lausuntopyyntö kuntarakennelakiluonnoksesta

 

2

5676/2018 Hallituksen esitys kuntarakennelaken muuttamisesta

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Sirpa Lätti-Hyvönen

puh. +358 44 718 2132

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa edellä olevan lausunnon.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa