Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 23.01.2019/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 12

Asianro 1089/10.03.01.00/2018

 

 

Palokallion ja Miilurannan risteysalueen jalkakäytävä- ja suojatiejärjestelyjen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Kohde                                             Katu- ja hulevesisuunnitelma koskee Palokallion ja Miilurannan risteysaluetta.  Nähtäville asetettava risteysalue sijaitsee Pitkälahti kaupunginosassa (35).

 

Lähtökohdat                                Palokallio ja Miilunranta ovat tonttikatuja. Miilurannan ajoradan itäpuolella on jalkakäytävä, joka loppuu vähän ennen Palokallion risteystä. Risteysalueella on huono näkyvyys.

 

Nähtäville asetettava katusuunnitelmaehdotus koskee risteysalueen turvallisuuden parantamista.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Palokallion ja Miilurannan risteysalueella olevaa kaarretta pienennetään, jotta 2,5 m leveää jalkakäytävä voidaan jatkaa Palokalliolle saakka. Jalkakäytävää jatketaan n. 40 m ja se erotetaan ajoradasta reunakivellä. Jalkakäytävä asfaltoidaan.

 

Suojatien kohdalle, Miilurannan eteläpuolelle, tehdään asfaltoitu piennar, jota jalankulkijat voivat käyttää jatkaessaan kulkua Miilunrantaan.

 

Katujen tasaukset säilyvät nykyisellään. Uusi jalkakäytävä kallistaan ajoradalle päin.

 

Suunnitelma-alueella oleva nykyinen puusto poistetaan. Yksi valaisinpylväs ja tietoliikenneverkon jakokaappi joudutaan siirtämään muutosten takia.

 

Hulevesijärjestelmä                  Risteysalue kuivatetaan kaivoin, jotka liitetään nykyiseen hulevesiviemäriin. Se purkaa vedet avo-ojan kautta Pitkälahteen Miilurannan kääntöpaikalta.

 

Esteettömyys                              Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

 

Kunnossapitoluokka                 Kadut ja jalkakäytävä ovat kunnossapitoluokassa III.

 

Kustannukset                              Risteysalueen muutosten kokonaiskustannusennuste on 40 000 e. Kustannusennuste pitää sisällään kohteen rakennuskustannuksien lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Aikataulu                                       Kohteen rakentamista ei ole aikataulutettu.

 

 


 

Vaikutusten arviointi               

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisesti neutraali.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hankkeella ei ole yrityspoliittisia vaikutuksia.

 

Lapsivaikutukset

 

Hankkeella on positiiviset lapsivaikutukset. Jalkakäytävän jatkaminen ja suojatien rakentaminen parantaa jalankulkijoiden turvallisuutta.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

13

1089/2018 sijaintikartta Palokallio-Miilunranta.pdf

 

14

1089/2018 KS_as_poi_Miiluranta_4.1.pdf

 

                                                          Valmistelija                                                           

Paula Pakarinen

puh. +358 44 718 5422

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa