Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 23.01.2019/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 13

Asianro 1097/10.03.01.00/2018

 

 

Rypysuontien jalkakäytävä välillä Mustikkatie-Mesitie, katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotus

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Kohde                                             Katu- ja hulevesisuunnitelma koskee Rypysuontien jalkakäytävää välillä Mustikkatie-Mesitie. Nähtäville asetettava katu sijaitsee Rypysuon kaupunginosassa (19).

 

Lähtökohdat                                Rypysuontie on alueellinen pääväylä ja siinä kulkee joukkoliikenne. Lakkapolun pysäkkipari on Rypysuontiellä Mustikkatien ja Mesitien välillä. Ko. kohdassa on kadun pohjoisreunassa jalankulku- ja pyöräilyväylä ja eteläreunassa on jalkakäytävä pysäkille saakka. Jalkakäytävä puuttuu pysäkin ja Mesitien välistä.

 

Nähtäville asetettava suunnitelmaehdotus koskee tätä puuttuvaa jalkakäytävää.  Uusi jalkakäytävä mahdollistaa turvallisen ja suoran yhteyden Mesitieltä linja-autopysäkille.

                                                         

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Suunnitellun jalkakäytävän pituus pysäkiltä Mesitielle on 38 metriä. Väylä on asfaltoitu, 2.5 metriä leveä. Kunnossapidon näkökulmasta jalkakäytävän minimileveys tulisi olla 2.5 metriä, mikäli katualueella on siihen tilaa. 

 

Jalkakäytävä, oja ja luiskat sijoittuvat katualueelle. Jalkakäytävän takareuna sijoittuu 11 -13 m etäisyydelle lähimmästä tontista Mesitien ja Rypysuontien risteysalueella (19-14-12).

 

Rypysuontien tasaus säilyy nykyisellään, jalkakäytävä liittyy nykyisen jalkakäytävän tasaukseen sekä pysäkin kohdalla että Mesitien risteyksessä. Jalkakäytävä kallistetaan ajoradalle päin.

 

Jalkakäytävän ja sen taakse tulevan ojan takia joudutaan poistamaan katuviheralueella olevaa puustoa.

 

Nykyinen valaisinpylväs siirretään jalkakäytävän taakse.

 

Hulevesijärjestelmä                  Rypysuontien kuivatus säilyy ennallaan. Ojapainanne siirretään jalkakäytävän taakse ja nykyinen ritiläkantinen kaivo siirretään ojapainanteen pohjalle.

 

Samassa yhteydessä korjataan Mesitien kuivatusta. Nykyinen ritiläkantinen kaivo on jyrkässä rinteessä tontin 19-14-2 (Mesitie 1) ajoneuvoliittymän kohdalla. Ritiläkantinen kaivo siirretään lähemmäksi Rypysuontien liittymää, missä on kuivatuksen kannalta parempi tasaus kadulla. 

 

Esteettömyys                              Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

 

Kunnossapitoluokka                 Jalkakäytävä on kunnossapitoluokassa I.

 

Kustannukset                              Jalkakäytävän ja tarvittavan hulevesijärjestelmän rakentamisen kokonaiskustannusennuste on 16 000 e. Kustannusennuste pitää sisällään kohteen rakennuskustannuksien lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Aikataulu                                       Kohteen rakentamista ei ole aikataulutettu.

 

Vaikutusten arviointi               

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisesti neutraali. Jalkakäytävän rakentaminen parantaa jalankulun ja joukkoliikenteen olosuhteita.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hankkeella ei ole yrityspoliittisia vaikutuksia.

 

Lapsivaikutukset

 

Hankkeella on positiiviset lapsivaikutukset. Puuttuvan jalkakäytävän rakentaminen parantaa jalankulkijoiden turvallisuutta ja lyhentää Mesitieltä matkaa Lakkatien linja-autopysäkille. Uuden jalkakäytävän rakentamisen jälkeen Mesitieltä pysäkille menevien ei tarvitse ylittää kahta kertaa Rypysuontietä.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

15

1097/ 2018 Sijaintikartta

 

16

1097/2018 KS_as_poi_Rypysuontie_4.1.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Paula Pakarinen

puh. +358 44 718 5422

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että Markku Söderström poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

 

Nina Hakokivi esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitystä ei kannatettu, joten asia raukesi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa