Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.03.2019/Pykälä 49

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 49

Asianro 1105/10.03.01.00/2018

 

 

Puistokadun ja Koljonniemenkadun risteysalue, katu- ja hulevesisuunnitelman hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Kohde                                             Katu- ja hulevesisuunnitelma koskee Puistokadun ja Koljonniemenkadun risteysaluetta. Nähtäville asetettava katu sijaitsee Haapaniemen kaupunginosassa (8).

 

Lähtökohdat                                Puistokatu on I kunnossapitoluokassa olevat pääkatu, joka toimii joukkoliikennereittinä. Koljonniemenkatu on I kunnossapitoluokassa oleva tonttikatu. Puistokadulta on estetty Koljonniemenkadulle ajoneuvoilla ajo metallisin tolpin.

 

Risteysalue on jäsentymätön. Osa suojateiden kohdalla olevista reunakivistä on liian korkeita pyöräilijöille, rollaattorin, pyörätuolin ja lastenvaunujen käyttäjille ja osasta puuttuu reunakivi kokonaan. Risteysalueen saneeraustarpeesta esteettömäksi on tullut palautetta niin liikennesuunnitteluun kuin kunnossapitäjällekin.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Risteysalue selkeytetään. Puistokadulla olevaa nykyistä saareketta jatketaan ja se levennetään 3.5 m levyiseksi. Puistokadun Koljonniemenkadun puoleista reunakivilinjaa siirretään siten, että jalankulku- ja pyöräilyreitit selkeytyy ja estetään rakenteellisesti kulku Koljonniemenkadulle. Suojatiet toteutetaan esteettömiksi.

 

Puistokadun itäreunassa, Mölymäelle nouseva jalkakäytävä muutetaan liikennemerkein yhdistetyksi jalankulku- ja pyöräilyväyläksi.

 

Katujen tasaus säilyy nykyisellään, mutta suunnittelualueen kuivatusta parannetaan hulevesikaivoin.

 

Ajoradat ja väylät asfaltoidaan saneerattavalta alueelta. Saarekkeet ja viheralueiden kapeat reunat kivetään betonikivin. Koljonniemenkadun jatkeelle, Puistokadun uuden reunakivilinjan taakse asennetaan pollareita.

 

Esteettömyys                              Suunnitteluratkaisut ovat esteettömiä.

 

Kunnossapitoluokka                 Puistokatu ja Koljonniemenkatu sekä alueen jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat I kunnossapitoluokassa.

 

Kustannukset                              Risteysalueen saneerauksen kokonaiskustannusarvio on 48 500 e. Se sisältää kadun, jalankulku- ja pyöräilyväylien, katuviheralueen, hulevesiverkoston ja liikenteen ohjauksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Aikataulu                                       Saneeraus on tarkoitus toteuttaa vuonna 2019.

 

 

Vaikutusten arviointi                Kohde on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali. Risteysalueen selkeyttäminen parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteita, joten lapsivaikutukset ovat positiiviset.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu-ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävilläoloa varten.

 

 

Liitteet

9

1105/2018 Puistokatu sijaintikartta

 

10

1105/2018 04-206 asemapiirustus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Paula Pakarinen

puh. +358 44 718 5422

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa