Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.03.2019/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 50

Asianro 1098/10.03.01.00/2018

 

 

Saarijärventien pysäkki- ja suojatiejärjestelyt katusuunnitelmaehdotuksen nähtäville asettaminen

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

                                                         

Kohde                                             Katusuunnitelma koskee Saarijärventietä välillä Tähtääjänpolku - Kellolahdentie. Nähtäville asetettava katu sijaitsee Linnanpellon kaupunginosassa (11).

 

Lähtökohdat                                Saarijärventie on I kunnossapitoluokassa oleva kokoojakatu, joka toimii joukkoliikennereittinä. Ko. osuudella on reunakivelle erotettu jalkakäytävä kadun koillisreunalla.

 

Suunnittelualueen pysäkki-, jalankulku- ja suojatiejärjestelyistä on tullut palautetta liikennesuunnitteluun. Saarijärventie I pysäkiltä puuttuu odotustila ja jalkakäytäväyhteys pysäkille ja Saarijärventie L pysäkin katos on huonokuntoinen. Pysäkkien läheisyydessä ei ole suojatietä.

 

Suunnittelualueen asemakaava on lainvoimainen. Suunnittelualue rajautuu kahteen kerrostalokortteliin (Ak) ja yhteen autopaikkojen korttelialueeseen (Ap).

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Saarijärventien I ja L pysäkit muutetaan ajoratapysäkeiksi ja Saarijärventie L pysäkki siirretään kiinteistön 44-1 edestä kiinteistöjen 44-2 ja 3 edustalle. Pysäkin siirron myötä saadaan suojatie pysäkkien yhteyteen. Saarijärventie L pysäkille asennetaan uusi pysäkkikatos. Saarijärventie I pysäkin muuttaminen ajoratapysäkiksi mahdollistaa pysäkille odotustilan ja jalkakäytävän. Jalkakäytävä jatketaan pysäkiltä Kellolahdentielle saakka. Pysäkkien kohdalle tehdään varoitusalueet huomiokivestä.

 

Saarijärventie L pysäkkisyvennys puretaan ja samalla parannetaan Saarijärventien ja Kellolahdentien risteysalueen kuivatusta hulevesikaivoin.

 

Kadun tasaus säilyy ennallaan. Ajorata ja jalkakäytävä asfaltoidaan saneerattavalta alueelta. Alueella joudutaan siirtämään kaksi jakokaappia ja kaksi valaisinpylvästä.

 

Katu sijoittuu katualueelle, mutta Saarijärventie L pysäkin uusi odotusalue ja katos sijoittuvat osittain kortteliin 44 tonteille 2 ja 3 (As Oy Kuopion Saarijärventie 20 ja 18). As Oy Saarijärven-Hakan hallinnassa oleva pysäköintialue sijoittuu osittain katualueelle (45-4).

 

Pysäkin rakenteiden sijoittumisesta osittain tonteille ja pysäköintialueen sijoittumisesta osittain katualueelle on sovittu ko. kiinteistöjen edustajien ja maaomaisuuden hallintapalvelujen kanssa ja sopimukset ovat valmisteilla.

 

Kunnossapitoluokka                 Saarijärventie ja jalkakäytävät ovat I kunnossapitoluokassa.

 

Kustannukset                              Saneerauksen kustannusarvio on noin 87 000 e. Kustannusarvio sisältävää rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Aikataulu                                       Kohde on tarkoitus toteuttaa vuonna 2019.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                Hankkeen ilmastopoliittiset- ja yritysvaikutukset ovat neutraalit. Saneerauksella parannetaan jalankulkijoiden turvallisuutta, joten lapsivaikutukset ovat positiiviset.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu-ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävilläoloa varten.

 

 

Liitteet

11

1098/2018 Sijaintikartta Saarijärventie

 

12

1098/2018 4.1_ASE_POI_Saarijarventie_KS

 

                                                          Valmistelija                                                           

Paula Pakarinen

puh. +358 44 718 5422

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa