Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.03.2019/Pykälä 51

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 51

Asianro 1667/08.00.00/2019

 

 

Nopeusrajoituksen muuttaminen Juankosken torialue ja Poikkitien torin puoleinen osuus

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Kuopion kaupungin Juankosken torin saneeraussuunnitteluun liittyen esitetään nopeus-

rajoitusten alentamista alueella.

 

Torin saneerauksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on ollut alueen eri liikennemuotojen (henkilöauto-, pakettiauto-, linja-auto- sekä taksiliikenne ja kevyt liikenne) erottelu toisistaan sekä torin ja myyntialueiden selkeyttäminen ympäröivästä ajoneuvoliikenteestä. Alueelle on suunniteltu uusia jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä ja ajoväyliä. Poikkitie säilyy ennallaan voimassa olevan asemakaavan mukaisesti nykyisen liikekiinteistönä toimivan entisen navettarakennuksen päätyyn saakka, mutta muuttuu kaksisuuntaiseksi. Uusi ajoväylä, Juice Avenue, tulee kiertämään yksisuuntaisena lenkkinä Poikkitien päädystä takaisin Poikkitielle. Juice Avenuen ja Poikkitien väliin jäävällä osalle rakennetaan pysäköintialue, jolle on ajoyhteydet Poikkitieltä (2 kpl) sekä Juice Avenuelta (2 kpl).

 

Poikkitie ja Juankosken torialueella olevat ajoväylät

 

Nykytilanne ja liikenneverkko

 

Poikkitie sijaitsee Juankosken keskustassa Juankoskentien (seututie 569 Kaavi-Nilsiä) molemmin puolin. Tämä muutosesitys koskee Poikkitien torin puoleista osuutta. Katu reunustaa nykyistä toria yksisuuntaisena väylänä ja sen pituus on nykyisin noin 150 metriä. Keskustaan tultaessa Juankoskentiellä on voimassa aluenopeusrajoitus 40 km/h. Tämä nopeusrajoitus koskee nykyisin myös tätä Poikkitien torin puoleista osuutta. Torialue on nykyisin liikenteellisesti melko jäsentymätön – eri liikennemuodot sekoittuvat torialueella keskenään. Torialuetta rajaavina elementteinä on torialueen keskellä oleva myyntialue, asfalttiin maalauksin eroteltu yksisuuntainen ajorata sekä maalauksin erotellut pysäköintiruudut väylän molemmin puolin. Alue on kokonaan asfalttipintainen pienimuotoisia myyntialuetta reunustavia kiveyksiä lukuun ottamatta. Jalankulkua ei ole erotettu muusta liikenteestä muualla, kuin Poikkitien varressa aina kaupalle asti ulottuvalla jalkakäytävällä.

 

Muutokset alueen nykyisiin nopeusrajoituksiin ja perustelut

 

Poikkitie on lyhyt ja kapeahko sekä eri liikennemuotoja toisiinsa sekoittava katu. Muutetaan Poikkitien ja torialueen nykyinen nopeusrajoitus 40 km/h saneerauksen yhteydessä 30 km/h. Myös Juice Avenuelle tuleva linja-autopysäkki tukee alempaa nopeusrajoitusta. Poikkitien ja uuden Juice Avenuen (ajoradan leveys 5,5 metriä) rinnalle rakennetaan 3,5 metriä leveät yhdistetyt jalankulku- ja pyöräilyväylät.

 

 

Vaikutusten arviointi                Nopeusrajoituksen alentamisella on erityisesti henkilöautojen ja jalankulkijoiden välisissä onnettomuuksissa merkittävä vaikutus onnettomuuksia ehkäisevänä tekijänä. Mitä alempi törmäysnopeus, sitä suuremmalla todennäköisyydellä kuolemaan johtavat onnettomuudet vältetään. Vaikutukset ihmisiin ovat siis lievästi positiiviset.

 

Ilmasto-  ja yrityspoliittiselta kannalta vaikutukset ovat neutraaleja.

 

 

Esitys                                              Esitän, että Poikkitien torin puoleisen osan ja Juice Avenuen nopeusrajoitus muutetaan nykyisestä 40 km/h nopeuteen 30 km/h.     

 

 

Liitteet

13

1667/2019 Liitekartta nopeusrajoituksen muuttaminen

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juha Karppinen

puh. +358 44 718 5070

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa