Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.05.2019/Pykälä 134

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 134

Asianro 2356/14.01.00.03/2019

 

 

Puijon jatkokehittäminen

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

 

Kuopion kaupunginhallitus valitsi 18.3.2019 (§ 69) Puijo Nature Activity Parkin Puijon lakialueen jatkokehittämisen yhteistyökumppaniksi. Päätöksen mukaisesti tarkentava suunnitelma tulee tuoda kaupunginhallituksen päätettäväksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Lisäksi kh merkitsi tiedoksi, että:

 

-          yrityksen kanssa tehdään myöhemmin erilliset päätökset majan ja tornin sekä tarvittavan maa-alueen luovuttamisesta.

 

-          kaupunki jatkaa neuvotteluita ympäristöministeriön kanssa mahdollisesti tarvittavista luonnonsuojelualueen muutoksista.

 

-          kaupunki tekee tarvittavat selvitykset saavutettavuuden varmistamiseksi tarvittavista infrainvestoinneista. Mahdolliset investoinnit tuodaan erikseen päätettäväksi.

 

Puijon lakialueen yrittäjävalinnan lähtökohtana oli löytää sellainen toimija, jonka kokonaiskonsepti tukee yleisöpalautteissa esiin tulleita toiveita ja Puijon kokonaisvaltaista kehittämistä huomioiden urheilulaakson ja Antikkalan alueet.  Kaupunkilaisten kommenteissa ja ideoissa toivottiin erityisesti Puijon luontoon sopivia toimintoja: seikkailupuistoa, lasten leikkipuistoa, alamäkiluistelurataa tai kelkkarataa, alamäkipyöräilyreittejä, laskettelurinnettä, ym. Myös ainutlaatuisen luonnon huomioiminen nousi monissa vastauksissa esille. Ravintola- ja kahvilatoiminnot nähtiin perusedellytyksinä toimivalle kokonaisuudelle. Puijon saavutettavuus ja autoton lakialue nähtiin toivottavina tulevaisuudenkuvina. Kaupunkilaisten lisäksi kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden yhdessä Savonian kanssa toteuttamassa Neptune-projektissa maaliskuussa ideoitiin myös Puijon tulevaisuutta. Opiskelijoiden näkemykset olivat hyvin samanlaisia kuin kuopiolaisten, mutta opiskelijoilla oli myös joitakin erittäin tuoreita ideoita.

 

Puijo Peak Oy on jatkokehittänyt Puijon aktiivisen hyödyntämisen kokonaiskonseptia huomioiden saadut palautteet. Myös kiinnostavimmat kansainvälisten opiskelijoiden ideat on otettu Puijo Peakin kokonaissuunnitelmaan mukaan. Kaikkien toimintojen suunnittelun peruslähtökohtana on ollut, että Puijon arvokasta luontoa ei haluta vaarantaa. Itse toimintojen osalta periaatteena on, että yksittäisestä toiminnosta voidaan myös luopua, jos toiminto vaarantaa luontoarvot tai se ei ole kannattava – toiminnan johtoajatus on siis jatkuva kehittäminen.

 

Ensimmäinen uusi aktiviteetti, joka tuodaan Puijolle jo tulevaksi kesäksi, on maastopyörien vuokraus ja ohjatut retket.  Muita ulkoaktiviteetteja on jo suunniteltu ja ne tulevat koostumaan eri ikäryhmille suunnatuista aktiviteeteistä, kuten lasten maailma, kiipeilypuisto, Zipline-vaijeriliukumäki, Roller Coaster-kelkkarata sekä freestylerinne Puijon pujottelurinteen paikalle.  Merkittävä kokonaisuus Puijolla tulee olemaan teemoitetut luontopolut, joista osa hyödyntää Suomen aliarvostettua luonnonvaraa, eli pimeyttä reaktiivisten valoratkaisujen avulla ja osa taas herätetään eloon lisätyn todellisuuden, virtuaaliteknologian sekä muiden digitaalisten keinojen avulla. Osa luontopoluista on ajateltu myös nostettavaksi irti aluskasvillisuudesta, jolloin voidaan todella varmistaa luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Luontopolkujen kokonaisuus tuo elämyksiä, mutta toimii myös oppimisympäristönä esimerkiksi koululaisten tarpeisiin.

 

Suunnitellut aktiviteetit eivät vaadi asemakaavan laatimista eikä pääosin myöskään ELY-keskuksen poikkeamislupamenettelyjä. Merkittävin poikkeamislupaa vaativa toimenpide on hyppyrimäkien viereen suunniteltu tuolihissi, jonka mahdollisesta toteuttamisesta päättää Kuopion kaupunki. Tuolihissin on tarkoitus korvata nykyinen elinkaaren lopussa olevan mäkihyppääjien käyttämä hissi. Puijo Peakin mukaan toimintoja voidaan lakialueella käynnistää ennen tuolihissin valmistumista.  Mahdollinen myöhemmin toteutettava funikulaari tms. edellyttää poikkeamislupaa.

 

Suunnittelutyössä on ollut Puijo Peakin kumppanina kuopiolainen Fantasia Works Oy, joka kuuluu nykyisin Lappset Group Oy:öön.  Lapsett Oy on yksi Euroopan suurimmista teemoitettujen puistojen suunnittelijoista ja valmistajista, jonka kädenjälki näkyy mm. Super Parkeissa, Angry Birds- ja Koiramäki-puistoissa. Puijo Peakin brändin rakentamiseen on osallistunut Oddy Inc.  Virtuaaliteknologian osaajana mukaan on lähtenyt 3D-talo ja digitaalisten opintojen tuottaja Mobie Group Holdings ltd.  

 

Puijo Peak on neuvotellut sopimuksen Ravintolamestarit Oy:n kanssa Puijon tornin ravintola- ja kahvilatoimintojen sekä majan ravintolatoimintojen operoinnista. Ravintolamestarit Oy:llä on tällä hetkellä Kuopiossa seuraavat ravintolat: Isä Camillo, Kuopion Klubi, Musta Lammas, Pannuhuone Gust. Ranin ja Peräniemen Kasino. Tavoitteena on, että ravintolatoiminnot käynnistyvät kesä- heinäkuun vaihteessa. 

 

Puijo Peak Oy on vahvistanut myös matkailuun liittyvää osaamistaan. Hallituksen uudeksi asiantuntijajäseneksi on lupautunut Wille Markkanen, entinen Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n toimitusjohtaja.

 

Kuopion kaupungin osalta yrittäjävalintaa on valmistellut apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen johtama työryhmä. Työryhmä on käyttänyt apuna myös muita kaupungin viranhaltijoita mm. Puijon urheilualueen ja rinnealueen välisten rajapintojen yhteensovittamisessa. Työryhmä on koordinoinut kaupungin puolelta tehtäviä sopimuksia ja niiden aikataulutuksia. Keskeisenä tavoitteena on ollut se, että tarvittavat sopimukset saadaan tehdyksi siten, että kesällä 2019 tornin ja majan ravintolatoiminnot voivat käynnistyä huomioiden investoinneille varattava aikataulu. Keskeisimmät sopimukset ovat tilakeskuksen ja Puijo Peakin välillä laadittava tornin ja majan vuokrasopimus sekä maaomaisuuden hallintapalveluiden vastuulla olevien maa-alueiden käyttämiseen liittyvien sopimusten laatiminen. Sopimuksiin on tarkoitus laatia ehtoja, joilla kaupunki turvaa asemansa siinä tilanteessa, jossa suunnitelmia ei yrittäjistä johtuvista syistä saada kohtuuajassa olennaisessa määrin toteutettua.

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn suunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi. Tarvittavat päätökset suunnitelman toteuttamiseksi tehdään toimivaltaisten viranomaisten toimesta.

 

 

Liitteet

15

2356/2019 Puijo Peak - Nature Activity Park

 

                                                          Valmistelija                                                           

Unto Juutinen

puh. +358 44 718 2084

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa