Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.05.2019/Pykälä 133

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 133

Asianro 2219/10.02.02/2015

 

 

Syvänniemen osayleiskaavaehdotus

 

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Syvänniemen alueelle on laadittavana osayleiskaava. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen ja se tulee vahvistuessaan kumoamaan kaava-alueen osalta voimassa olevat yleiskaavat. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista suunnittelua. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaluonnoksen 15.1.2018. Kaavaluonnos oli nähtävänä 29.1. - 2.3.2018.

 

Osayleiskaavan tavoitteena on yhtenäistää alueen maankäyttö ja tutkia kylämäisen lisärakentamisen mahdollisuudet Syvänniemen kyläalueella. Tavoitteena on laatia yleiskaava siten, että rakennusluvat alueella voidaan myöntää suoraan hyväksytyn yleiskaavan pohjalta. Toinen keskeinen tavoite on ratkaista kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisen päiväkodin ja ala-koulun sijoituspaikka kyläalueella. Rakennusoikeudet on tutkittu emätilakohtaisesti ja osoitettu maaseuturakentamisen periaatteiden mukaisesti kaupungin ja yksityisten omistamille kiinteistöille. Kaava-alueelle on osoitettu osayleiskaavassa yhteensä 49 uutta rakennuspaikka, joista 14 kaupungin omistamille maa-alueille.

 

Osayleiskaavasta on valmistunut kaavaehdotus, joka on työstetty kaavaluonnoksen ja siitä saatujen lausuntojen ja kannanottojen pohjalta. Lausuntoihin ja kannanottoihin on laadittu vastineet. Asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta tarkistettu kaavaehdotus tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 

Vaikutusten arviointi                Olemassa olevan kylärakenteen tiivistäminen on ympäristö- ja ilmastovaikutuksiltaan positiivinen. Kaava mahdollistaa kylän elinvoiman kehittymisen ja on näin yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Vaikutukset on arvioitu kokonaisvaltaisesti kaavaselostuksessa.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja kannanotot ja hyväksyy laaditut vastineet, sekä 13.5.2019 päivätyn osayleiskaavaehdotuksen siten, että se asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

 


 

 

Liitteet

12

2219/2015 Osayleiskaavaehdotus, Kartta ja määräykset

 

13

2219/2015 Osayleiskaavaehdotus, selostus

 

14

2219/2015 Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet vastineineen

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jukka Holopainen

puh. +358 44 718 5418

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaavoitusinsinööri Jukka Holopainen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Yleiskaavapäällikkö Heli Laurinen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä. Holopainen ja Laurinen poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa