Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.06.2019/Pykälä 161

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 161

Asianro 286/10.02.02/2015

 

 

Nilsiän keskustan osayleiskaavaluonnos

 

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Nilsiään ja sen lähialueille on laadittavana osayleiskaava. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen ja se tulee vahvistuessaan kumoamaan kaava-alueen osalta kaupunginvaltuuston 11.6.1984 hyväksymän Nilsiän keskustaajaman yleiskaavan, vuonna 2003 hyväksytyn Tahkovuoren osayleiskaavan ja vuonna 2007 hyväksytyn Petäjälammen osayleiskaavan suunnittelualuetta koskevina muutoksina. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista suunnittelua.

 

Osayleiskaavaluonnoksessa on selvitetty alueen yleispiirteinen maankäyttö. Kaavan tavoitteena on pitää taajaman rakenne tiiviinä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Työssä on selvitetty alueen soveltuvuus täydentävään asuntorakentamiseen sekä palvelevien toimintojen sijoittuminen: alueen liittyminen yhdyskuntarakenteeseen, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö, liikenne, palvelut, virkistykseen liittyvät asiat ja kaupunkikuvallinen hahmo.

 

Osayleiskaava-alueen pinta-ala on 2 720 hehtaaria. Kaava vastaa Kuopion kaupungin strategisiin tavoitteisiin.

 

Jatkotoimenpiteinä nyt valmistunut kaavaluonnos asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatujen lausuntojen ja palautteiden pohjalta kaavaluonnos tarkennetaan kaavaehdotukseksi, joka tavoiteaikataulun mukaan asetetaan nähtäville loppuvuodesta 2019.

 

 

Vaikutusten arviointi                Vaikutukset on arvioitu kaavaselostuksessa.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy 3.6.2018 päivätyn Nilsiän keskustan osayleiskaavaluonnoksen siten, että se asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

 

 

Liitteet

1

286/2015 Selostusluonnos, 3.6.2019

 

2

286/2019 Osayleiskaavakarttaluonnos, 3.6.2019

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heli Laurinen

puh. +358 44 718 5430

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Yleiskaavapäällikkö Heli Laurinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Laurinen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa