Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.06.2019/Pykälä 180

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 180

Asianro 4309/02.05.02.00/2019

 

 

Yrityspalvelun esitys Liiketoimintaosaamista Pohjois-Savon ruokamatkailuun - Gastro Business -kehittämishankkeen rahoituksesta (EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)

 

 

Elinkeinojohtaja Jukka Tapio Pitkänen
Yrityspalvelu

 

 Savonia-ammattikorkeakoulu esittää 10.5.2019 saapuneella kirjeellään, että Kuopion kaupunki myöntäisi kunnallista rahoitusta Liiketoimintaosaamista Pohjois-Savon ruokamatkailuun - Gastro Business -kehittämishankkeeseen vuosille 2019 - 2021. Hanke esitetään rahoitettavaksi Toimintalinjalta 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

 

Kuopion kaupunki, Savonia-ammattikorkeakoulu ja ProAgria Pohjois-Savo allekirjoittivat yhteistyösopimuksen kansainvälisen toimijan IGCATin (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism) kanssa noin 2,5 vuotta sitten. Yhteistyösopimuksessa päätettiin hakea European Region of Gastronomy tunnustusta ja palkintoa Pohjois-Savon alueelle. Palkinto myönnettiin vuonna 2017 Brysselissä vuodelle 2020.

 

Gastro Business –hanke toimii hankeparina ProAgrian hakeman ERG juhlavuosi –hankkeen kanssa. Näillä hankkeilla on mm. yhteiset yritysasiakkaat ja yhteinen ohjausryhmä. Hankkeet tekevät yhteistyötä Lakeland 2 –hankkeen kanssa.

 

Gastro Business -hankkeen kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset ruoka- matkailu-, hyvinvointi- ja luovien alojen yritykset, yhteensä noin 30 yritystä. Hankkeen keskiössä gastronomisten palvelujen tuottamisessa ovat esimerkiksi pohjoissavolaiset ravintolat ja matkailuyritykset, mutta hanke kohdentuu laajemminkin elintarvike- ruoka- matkailu-, luovien- ja hyvinvointialojen yhteistyöhön.

 

Hankkeen tavoitteena on nostaa elintarvike- ja matkailualan yritysten osaamista osana European Region of Gastronomy -verkostoa vuosina 2020-2021 ja siten parantaa tunnettavuutta ruokamaakuntana niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti. Pohjoissavolaista ruokatuotantoa leimaa vastuullinen tuotanto, mutta tätä ei usein muisteta korostaa asiakkaille. Gastro Business -hankkeessa kehitetään maakunnan elintarvike-, matkailu-, hyvinvointi- ja luovien alojen yritysten vastuullisen ruokamatkailun osaamista mukaan lukien siitä viestiminen. Vastuullisuus on keskeinen teema kaikissa hankkeen työpaketeissa. Kehittämistyön keskiössä on gastronomia; koko siihen liittyvän kentän sitouttaminen kehitystyöhön, uusiin toimintamalleihin ja verkostomaiseen toimintamalliin. Hankkeessa kehitetään maakuntamme matkailu- ja elintarvikealan yritysten osaamista siten, että yritykset pystyvät parhaiten hyödyntämään 2020-2021 European Region of Gastronomy –vuoden tuoman näkyvyysarvon ja lisämatkailijavirrat.

 

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat neljään työpakettiin:

 

TP 1 SME –kehitystyö

 

Tähän työpakettiin kuuluu vastuullisesti toimivien ruoka, - matkailu- ja luovien alojen yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen kestävän ruokamatkailun näkökulmasta. Hankkeessa tarjotaan yrityksille koulutusta vastuullisen ruokamatkailuliiketoiminnan kehittämiseksi sekä kehitetään

yhdessä tapahtumaliiketoimintaosaamista. Esimerkiksi vastuullisten festivaalien ja tapahtumien järjestäminen edellyttää yhteistyötä eri alojen toimijoiden kesken sekä tuottaa uutta osaamista: tapahtumien ideointi ja suunnittelu, viestintä ja markkinointi, toteutus sekä jälkitoimet. Hankkeen myötä syntyy toimintamalli tai ohje vastuullisten festivaalien ja tapahtumien järjestämiseksi ja yritysverkoston sitouttamiseksi siihen. ERG-viestintä on myös yksi työpaketin teemoista.

 

TP2 INNOVAATIOT

 

Työpaketti 2 keskittyy alueen ja yritysten kannalta uusien kestävään ruokamatkailuun liittyvien tuotteiden ja palveluiden etsintään, pilotointiin ja kehittämiseen. Ruokamatkailun/gastronomisen matkailun edistäminen sekä uusien ruokamatkailutuotteiden ja –palvelujen kehittäminen edellyttää tuotekehitys- ja tuotteistamisosaamista. Myös olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen mahdollistetaan. TP2:ssa järjestetään 2-3 gastronomiateemaista innovaatiotyöpajaa yhdessä Business Centerin kanssa (työpajat 2-3 kpl toistetaan Pohjois-Savon eri alueilla kysynnän mukaan).

 

TP3 HYVINVOINTI

 

Työpaketti 3 keskittyy ruokavalion ja hyvinvoinnin merkitykseen kestävässä ruokamatkailuliiketoiminnassa. Pohjois-Savossa on runsaasti raaka-aineita ja tuotteita, jotka toimivat pohjoismaisen terveyttä edistävän ruokavalion osana (tunnettiin aiemmin nimellä Itämeren ruokavalio). Pohjoismaisen terveyttä edistävän ruokavalion tunnettuus ja tuotteistus on kuitenkin heikkoa, vaikka se on tutkimuksissa tunnistettu Välimeren ruokavalion veroiseksi hyvinvoinnin edistäjäksi.

 

Hankkeen osatoteuttajina ovat Pro Agria Pohjois-Savo ja SavoGrow Oy.

 

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2019 – 30.12.2021 ja sinä aikana arvioidut kokonaiskustannukset ovat 590.191 euroa.  Hankkeen rahoituspäätöksen mukaan 75 % tulee ESR- ja valtionavustuksena, kuntarahoituksen osuus on 6,8 %, yritysten osuus on 5,1 % ja hakijoiden omarahoitus on 13,1 %. Kuntarahoitus jakaantuu Kuopion kaupungin (30.972 euroa) ja Ylä-Savon (9.030 euroa) kesken.               

 

 

  

 

Vaikutusten arviointi                Vaikutusten ennakkoarviointi –lomake on liitteenä.

 

 

 

Esitys                                              Esitän, että Kuopion kaupunki varautuu osarahoittamaan vuosina 2019 – 2021 Gastro Business -kehittämishanketta enintään 5,2 % osuudella hankkeen hyväksytyistä projektikirjanpitoon tulevista kokonaiskustannuksista, euromääräisesti kuitenkin enintään 30.971 euroa. Vuoden 2019 rahoitusosuus on 5.881 euroa, vuoden 2020 osuus 14.118 euroa ja vuoden 2021 osuus on 10.973 euroa.

Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan Elinvoima- ja konsernipalveluiden elinkeinopoliittisille EU-hankkeille varatusta määrärahasta ja rahoituksen maksaminen edellyttää hankkeelta hyväksyttyä raportointia. Kuopion kaupungin osalta hanketta valvoo yrityspalvelu ja laskut hyväksyy elinkeinojohtaja. Mikäli hankkeelle haetaan rahoitusta myös tuleville vuosille, hakijan on esitettävä siitä uusi, erillinen hakemus.  Kuopion kaupunki varaa itselleen mahdollisuuden vetäytyä hankkeen osarahoitusvastuusta, mikäli hanke ei etene suunnitelmien mukaan.

Hakijan on toimitettava tämä päätös ja ehdot Kuopion kaupungin kunnallisesta rahoitusosuudesta tiedoksi hankkeen päärahoittajalle.

 

Savonia-ammattikorkeakoulun tekemä esitys Kuopion kaupungille, hankehakemus ja vaikuttavuuden arviointi ovat asiakirjoissa.

 

 

Liitteet

13

4309/2019 Vaikutusten ennakkoarviointi

 

14

4309/2019 Maksatusohje Gastrobusiness

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jukka Tapio Pitkänen

puh. +358 44 718 2085

Anna-Liisa Martikainen

puh. +358 44 718 4903

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

  

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa