Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.06.2019/Pykälä 181

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 181

Asianro 4360/02.05.02.01/2019

 

 

Yrityspalvelun esitys ERG Juhlavuosi -kehittämishankkeen rahoituksesta (EU:n Kestävää kasvua ja työtä (2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)

 

 

Elinkeinojohtaja Jukka Tapio Pitkänen
YrityspalveluPro Agria Pohjois-Savo esittää 10.6.2019 saapuneella kirjeellään, että Kuopion kaupunki myöntäisi kunnallista rahoitusta ERG Juhlavuosi -kehittämishankkeeseen vuosille 2019 - 2021. Hanke esitetään rahoitettavaksi Toimintalinjalta 1.  Pk-yritystoiminnan kilpailukyky, erityistavoite 2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

 

Kuopion kaupunki, Savonia-ammattikorkeakoulu ja ProAgria Pohjois-Savo allekirjoittivat yhteistyösopimuksen kansainvälisen toimijan IGCATin (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism) kanssa noin 2,5 vuotta sitten. Yhteistyösopimuksessa päätettiin hakea European Region of Gastronomy tunnustusta ja palkintoa Pohjois-Savon alueelle. Palkinto myönnettiin vuonna 2017 Brysselissä vuodelle 2020.

 

ERG Juhlavuosi –hanke toimii hankeparina Savonia-ammattikorkeakoulun hakeman Gastro Business –hankkeen kanssa. Näillä hankkeilla on mm. yhteiset yritysasiakkaat ja yhteinen ohjausryhmä. Hankkeet tekevät yhteistyötä Lakeland 2 –hankkeen kanssa.

 

ERG Juhlavuosi -hankkeen kohderyhmänä pohjoissavolaiset ruoka- matkailu- ja luovien alojen yritykset, yhteensä noin 30 yritystä. Hankkeen keskiössä gastronomisten palveluitten tuottamisessa ovat esimerkiksi pohjoissavolaiset ravintolat ja matkailuyritykset mutta hanke kohdentuu laajemminkin elintarvike- ruoka- matkailu- ja luovien alojen yhteistyöhön. Myös kokonaisvaltainen hyvinvointi, Wellness-palvelut tuovat lisäarvoa palveluihin matkailullisessa kehitystyössä.

 

ERG Juhlavuosi -hankkeen kehitystyön tärkein tavoite on lähiruokaohjelman tavoitteiden mukaisesti rakentaa ja toteuttaa European Region of Gastronomy, Kuopio Region 2020-juhlavuoden ohjelmaa yhteistyössä elintarvike-, matkailu- ja luovien alojen yritysten kanssa. Keskiössä on gastronomia, joka tarkoittaa ensiluokkaisista raaka-aineista valmistettujen ruokien tuntemusta ja niiden valmistamista. Näin syntyy kokonaiselämys, jossa alueen tarinat ja visuaalisuus ovat vahvasti läsnä. Kehitystyö pohjautuu edellä mainittujen alojen sitouttamiseen alueen kehitystyöhön, uusiin toimintamalleihin ja verkostomaiseen toimintamalliin. Vain toimialueiden rajapinnoilla syntyy uutta ja parhaimmillaan myös uusia innovaatioita. Kun kykenemme linkittämään ruoan, vieraanvaraisuuden, matkailun, kulttuurin, terveyden ja kestävän kehityksen, pystymme tukemaan talouden, kulttuurin, sosiaalisuuden ja ympäristön kehitystä alueilla.

 

Hankkeen keskiössä on paikallistalouden, työllisyyden ja ruokakulttuurin edistäminen.

 

Juhlavuoden ohjelman ja toiminnan keskiössä ovat sme-yritykset. Pidemmän aikavälin tavoitteena on rakentaa jatkuvuutta vastuullisen ruokamatkailun kehitystyöhön. Alueen gastronomisen tason nosto edistää tätä kehitystä.

 

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat neljään työpakettiin:

 

TP1 SME –KEHITYSTYÖ

 

Yksi osa matkailuinfraa ovat alueen yritysten yhteistyö ERG Juhlavuoden ohjelman kokoamisessa. Vuoden 2020 European Region of Gastronomy -ohjelma laaditaan vastuulliseksi. Siksi kehitystyö aloitetaan jo vuonna 2019. Yritysten verkostomaisen yhteistyön tilanne katsotaan kesän 2019 aikana yhdessä toimijoitten kanssa. Samalla asetetaan kehitystyön tavoitteet hankkeen loppuun. Kesällä 2020 ja viimeistään 2021 pyritään tuottamaan ammattitasoista valokuva- ja videomateriaalia kehitystyön tuloksista ja linkittämään tulokset Juhlavuoden viestintään. Juhlavuoden ohjelma jalkautuu koko maakunnan alueelle. Kehitetään pohjoissavolaisia lähiruokaa ja/tai paikallista, aitoa kulttuuria esitteleviä ohjelmakokonaisuuksia.

 

TP2 INNOVAATIOT

 

Yhteistyö IGCATin (International Institute of Gastronomy, Culture, Art and Tourism) ja European Region of

 

Gastronomy -verkoston kanssa vuosina 2019 ja 2020. Osallistuminen mm. Young chef Award -kilpailuun vuosittain. Kilpailuun osallistumisen myötä saamme joka vuosi nuoren, uuden paikalliset ruoan käyttöä edistävän ruokalähettilään. Nuori kilpailijamme saa kansainvälisen kollegaverkoston, kansainvälistä kokemusta ja rohkeutta omalle uralleen. Food Film -festivaaliin tutustuminen Århusin Food Film -festivaaleilla. Tavoitteena on yhteistyö eurooppalaisten Food Film -festivaalien kanssa ja oma, pohjoissavolainen Food Film -festivaali. Konseptissa on kaksi osiota: ensimmäisessä osiossa nuoret elokuvantekijät tekevät lyhytelokuvan paikallisesta perinneruoasta. Paras lyhytelokuva saa filmilleen Euroopan laajuisen levityksen Food Film -festivaaleilla. Toisessa osiossa mallinnetaan ja konseptoidaan meille sopivan, oman ruokafilmifestivaalin jossa a. esittellään ruokaelokuvia ja b. yhdistetään elämykset makunautintoihin. Tärkeinä yhteistyökumppaneina elintarvike- ja ravintolayritykset. Mahdollisuuksien mukaan mallinnetaan toteutustapaa tutustumisen lisäksi.

 

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2019 – 31.12.2021 ja sinä aikana arvioidut kokonaiskustannukset ovat 573.450 euroa.  Hankkeen rahoituspäätöksen mukaan 75 % tulee ESR- ja valtionavustuksena, kuntarahoituksen osuus on 4,78 % ja yritysten osuus on 20,22%. Kuntarahoitus jakaantuu Kuopion kaupungin (13.000 euroa), Ylä-Savon (5.400 euroa), SavoGrown (3.600 euroa), Tuusniemen (3.000 euroa) ja Varkauden (2.400 euroa) kesken.

 

 

 

Vaikutusten arviointi                Vaikutusten arviointi-lomake on liitteenä.

 

 

Esitys                                              Esitän, että Kuopion kaupunki varautuu osarahoittamaan vuosina 2019 – 2021 ERG Juhlavuosi -kehittämishanketta enintään 2,3 % osuudella hankkeen hyväksytyistä projektikirjanpitoon tulevista kokonaiskustannuksista, euromääräisesti kuitenkin enintään 13.000 euroa. Vuoden 2019 rahoitusosuus on 3.000 euroa, vuoden 2020 osuus 5.000 euroa ja vuoden 2021 osuus on 5.000 euroa.

Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan Elinvoima- ja konsernipalveluiden elinkeinopoliittisille EU-hankkeille varatusta määrärahasta ja rahoituksen maksaminen edellyttää hankkeelta hyväksyttyä raportointia. Kuopion kaupungin osalta hanketta valvoo yrityspalvelu ja laskut hyväksyy elinkeinojohtaja. Mikäli hankkeelle haetaan rahoitusta myös tuleville vuosille, hakijan on esitettävä siitä uusi, erillinen hakemus.  Kuopion kaupunki varaa itselleen mahdollisuuden vetäytyä hankkeen osarahoitusvastuusta, mikäli hanke ei etene suunnitelmien mukaan.

Hakijan on toimitettava tämä päätös ja ehdot Kuopion kaupungin kunnallisesta rahoitusosuudesta tiedoksi hankkeen päärahoittajalle.

 

Pro Agria Pohjois-Savon tekemä esitys Kuopion kaupungille, hankehakemus ja vaikuttavuuden arviointi ovat asiakirjoissa.

 

 

 

Liitteet

15

4360/2019 Vaikutusten ennakkoarviointi

 

16

4360/2019 Maksatusohje

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jukka Tapio Pitkänen

puh. +358 44 718 2085

Anna-Liisa Martikainen

puh. +358 44 718 4903

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa