Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.06.2019/Pykälä 179

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 179

Asianro 4931/10.00.01.04/2019

 

 

Kiinteistöjä 297-2-6-3 ja 297-2-6-4 koskeva maankäyttösopimus

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

                                                          Kiinteistö Oy Kuopion Maaherrankatu 25 omistaa kiinteistöt 297-2-6-3 ja 297-2-6-4. Yhtiö omistaa kiinteistöillä sijaitsevat toimisto- ja liikerakennukset, mm. Työnkulman. Kiinteistöjen sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

                                                         

 

                                                         

Sopimusalue on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-3). Sopimusalueella on rakennusoikeutta 2800 k-m².

 

Kaupunki on laatinut sopimusaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen n:o 823, joka on ollut julkisesti nähtävillä 29.4.2019 - 29.5.2019. Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan sopimusalue osoitettaisiin liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten korttelialueeksi (ALP-2). Sopimusalueen rakennusoikeus kasvaisi voimassa olevan asemakaavan mukaisesta 2800 k-m²:stä asemakaavaehdotuksen mukaiseen 6400 k-m²:iin ja mahdollistaisi siten Maanomistajan omistuksessa olevien tonttien käyttötarkoituksen muutoksen ja nykyistä tehokkaamman käytön.

 

Maanomistaja saa asemakaavan muutoksesta aiheutuvasta käyttötarkoituksen muutoksesta ja rakennusoikeuden lisäyksestä maankäyttö- ja rakennuslain 91 a § 1 momentissa tarkoitettua merkittävää hyötyä. Maanomistaja on siten maankäyttö- ja rakennuslain mukaan velvollinen osallistumaan kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 § 108 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaan asemakaavasta merkittävää hyötyä saavien maanomistajien kanssa on neuvoteltava maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama maankäyttösopimus.

 

Kiinteistö Oy Kuopion Maaherrankatu 25:n kanssa on neuvoteltu kiinteistöjä 297-2-6-3 ja 297-2-6-4 koskeva maankäyttösopimus. Neuvottelutuloksen mukaan maanomistaja maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksena 620 000 euroa.

 

                                                          Sopimusluonnos jaetaan esityslistan liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi                Vaikutukset on arvioitu asemakaavan valmistelun yhteydessä.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunginhallitukselle, että Kiinteistö Oy Kuopion Maaherrankatu 25:n kanssa tehdään kiinteistöjä 297-2-6-3 ja 297-2-6-4 koskeva esityslistan liitteenä jaettavan luonnoksen mukainen maankäyttösopimus.

 

Sopimusluonnokseen saadaan tehdä tarvittavia teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa.

 

Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Liitteet

11

4931/2019 Sopimusluonnos

 

12

4931/2019 Kartat

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jarkko Tossavainen

puh. +358 44 718 5534

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa