Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.06.2019/Pykälä 178

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 178

Asianro 7379/10.02.03/2016

 

 

Asemakaavan muutos / Kiinteistö Oy Kuopion Maaherrankatu 25 / Vahtivuori 2-6-3 ja 4 (Työnkulma)

 

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Asemakaavan muutosehdotuksen käsittelyvaiheet

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 24.4.2019. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 29.4.–29.5.20192019 kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa valtuustotalon pääaulassa sekä Kuopion kaupungin internet-sivuilla. Aineisto toimitettiin tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon liitolle.  Lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Kuopion kulttuurihistorialliselle museolle, viereisille asunto-osakeyhtiöille (2-15-4, 2-16-1 ja 2, 2-6-8…12) ja naapuritontin omistajille (2-6-7) sekä Suomen kommunistisen puolueen Kuopion osasto ry:lle/SKP:n Kuopion piirijärjestölle.

 

Lausunnot ja muistutukset

 

Lausunnon ehdotusaineistosta antoi Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. Lausunnossa todetaan seuraavaa: Museo katsoo Ruplan kulttuuriarvon liittyvän paikallishistoriaan. Kiinteistö on Kuopiossa paljon vaikuttaneen Kai Michaelin suunnittelema, mutta se on talkoohengessä rakennettu, arkkitehtonista arvoa on näin nähtynä vaikeaa mitata. Museo huomioi Työnkulman säilyttävän vaihtoehdon vaikeana, mutta päätyy edelleen puoltamaan sitä.

 

Pohjois-Savon ELY-keskus ja Pohjois-Savon pelastuslaitos ilmoittivat, ettei niillä ole kaavaehdotuksesta huomautettavaa. Ehdotusaineistosta ei jätetty muistutuksia.

 

Kaavaehdotusta ei ole muutettu Kuopion kulttuurihistoriallisen museon lausunnon johdosta.

 

 

Jatkotoimenpiteet                    Kaava-alueeseen liittyen tehdään sopimus MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

 

Vaikutusten arviointi                Uudisrakentamisen myötä Työnkulman rakennus puretaan. Tällöin rakennus poistuu katukuvasta, kaupunkikuva muuttuu siltä osin ja rakennukseen liitetyt käyttö-, kulttuurihistorialliset sekä muut arvot ja käyttömahdollisuudet häviävät lopullisesti.

 

Uudisrakentaminen antaa mahdollisuuden täydentää ruutukaavakeskustassa asuntojen monipuolisuutta eritoten senioriasumisen ja perheasuntojen osalta. Uudisrakentaminen pystytään toteuttamaan nykyvaatimusten mukaisesti terveellisesti ja turvallisesti. Uudisrakentaminen tukee keskustan palvelujen säilymistä, vastaa asuntojen kysyntätilanteeseen ja vahvistaa strategisten tavoitteiden mukaista kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta. Uudisrakentaminen muuttaa katunäkymää jonkin verran ja vaikuttaa viereisten tonttien rakennuksista avautuviin näkymiin, se on kuitenkin tyypillistä kaupunkikeskustan uudistamisessa ja täydennysrakentamisessa. Uudisrakentaminen muokkaa kaupunkikuvaa modernimpaan suuntaan ja antaa samalla mahdollisuuden uudenlaiseen kaupunkikuvaa eheyttävään nykyarkkitehtuuriin.

 

Liikenteelliset ja ilmastopoliittiset vaikutukset eivät ole olennaisia. Uudisrakentamisen yhteydessä voidaan kuitenkin edistää resurssiviisautta tukevia ratkaisuja muun muassa edistämällä polkupyöräilyä.

 

 

Esitys                                              Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon.

 

 

Liitteet

6

7379/2016 kaavaselostus ilman liitteitä

 

7

7379/2016 kaavaselostuksen liitteet 1-11

 

8

7379/2016 kaavaselostuksen liitteet 12-19

 

9

7379/2016 sitova tonttijako

 

10

7379/2016 lausunto vastineineen

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Turkia

puh. +358 44 718 5415

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa