Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 14.08.2019/Pykälä 143

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 143

Asianro 3876/10.02.06.02/2019

 

 

Oikaisuvaatimus / Osoitenumerointi ja tien nimeäminen / Uuhimäenpolku

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Asia                                                  Kiinteistöinsinööri on 3.6.2019 päättänyt Uuhimäentieltä erkanevan Uuhimäenpolun nimeämisestä ja siihen liittyvästä osoitenumeroinnista. Päätöksen seurauksena 4 käytössä ollutta osoitetta muuttuu.

 

Päätökseen kohdistuvia oikaisuvaatimuksia on saapunut kiinteistöjen omistajilta osoitteista Uuhimäentie 40, 42, 44 ja 48.

 

Vaatimukset                                Oikaisuvaatimuksen jättäneet haluavat tien nimeämisen ja uuden osoitenumeroinnin perumista.

 

Oikaisuvaatimusten jättäjien perustelut

 

Tehtyyn päätökseen haettiin muutosta nimettävän tien pituuteen ja nykyisen osoitenumeroinnin selkeyteen perustuen. Kiinteistöjen omistajat katsoivat, että noin 150 metriä pitkää tietä ei ole tarpeen nimetä ja osoitteen muutoksesta aiheutuu runsaasti haittaa.

 

Kiinteistöinsinöörin vastine oikaisuvaatimuksiin

 

Kuopion kaupunki vastaa alueensa virallisesta osoitejärjestelmästä ja osoitenimistöstä. Kun rakennetulta tai rakennettavalta kiinteistöltä puuttuu tarvittava virallinen osoite, se määritetään kaupungin vakiintuneiden käytäntöjen ja kuntaliiton antaman julkaisun Kunnan osoitejärjestelmä, Ohjeet ja suositus 2006 mukaisesti.

 

Kuopiossa sovelletaan haja-asutusalueella pääsääntöisesti etäisyyteen perustuvaa osoitenumerojärjestelmää. Osoitenumerot perustuvat tien alkupisteen ja rakennetun kiinteistön pihatieliittymän väliseen etäisyyteen. Osoitenumero ja sijaintitieto määräytyvät siten, että etäisyyden metrimäärästä jätetään pois viimeinen numero (=10-jakojärjestelmä). Parittomat numerot tulevat tien oikealle, parilliset vasemmalle puolelle.

 

Nykyisen osoitekäytännön mukaan tie pääsääntöisesti nimetään, kun se johtaa useammalle kuin kahdelle rakennetulle tai rakennettavalle kiinteistölle. Tien pituus ei ole asiassa ratkaiseva tekijä.

 

Uuhimäentieltä osoitenumerot 40, 42, 44 ja 48 on määritetty vanhentuneen osoitekäytännön mukaan. Uuhimäentieltä erkaneva kulkuyhteys johtaa neljälle osoitteelliselle rakennuspaikalle, joiden väliin on tullut uusi rakennuspaikka. Kyseiselle rakennuspaikalle ei voitu määrittää uutta ja selkeää osoitenumeroa nykyisen numeroinnin vuoksi. Osoitejärjestelmän selkeyden ylläpitämiseksi tien nimeäminen katsottiin välttämättömäksi.

 

Uuhimäenpolun nimeämisestä on kuultu kiinteistöjen omistajia kirjallisesti 27.3 -18.4.2019. Oikaisuvaatimuksen jättäneet vastustivat kuulemisaikana tien nimeämistä vedoten nykyisten osoitenumeroiden selkeyteen. Kaupunki vastasi kuulemiskirjeistä saatuun palautteeseen 18.4.2019 lähetetyllä kirjeellä, jossa kerrottiin tien nimeämisen tarpeellisuudesta yksiselitteisen osoitenumeroinnin ylläpitämiseksi.

 

Kartta uusista osoitteista:

                                                          © Maanmittauslaitos 2019 © Kuopion kaupunki 2019

 

Olemassa olevia osoitteita joudutaan toisinaan muuttamaan eri syistä. Osoitteiden muuttaminen on normaali toimenpide, mikä ei itsessään tuota kohtuuttomana pidettävää haittaa.

 

Kuopion kaupunki edistää osoitemuutosten sujuvuutta tiedottamalla päätöksistä viranomaistahoille ja osoitetietoja pyytäneille yrityksille, mm. postille. Tieto uusista osoitteista välittyy väestörekisterikeskukseen, eikä asukkaiden tarvitse ilmoittaa osoitteen muuttumisesta maistraattiin. Osoitepäätöksistä tiedotetaan Maanmittauslaitokselle, jossa osoitetiedot päivitetään valtakunnalliseen kartta-aineistoon. Siirtymävaiheessa osoitemuutosten takia voi ilmetä sekaannuksia.

 

Kun Kuopiossa muutetaan haja-asutusalueella osoitetta, toimittaa kaupunki kiinteistönomistajalle uuden osoitenumerokilven. Kiinteistön omistaja vastaa osoitenumerokilven sijoittamisesta näkyvälle paikalle maastoon. Tienimikilpi viedään maastoon kaupungin toimesta. Edellä mainituin toimin pyritään siihen, että osoitenumeromerkinnät maastossa saadaan muutoksen jälkeen nopeasti ajan tasalle.

 

Edellä kuvatuilla perusteilla oikaisuvaatimuksissa ei ole tuotu esille sellaisia seikkoja, jotka edellyttäisivät kiinteistöinsinöörin päätöksen peruuttamista.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hylkää oikaisuvaatimukset ja pitää kiinteistöinsinöörin päätöksen 3.6.2019 §5:n voimassa.

 

 

Liitteet

1

3876/2019 Kiinteistöinsinöörin päätös 3.6.2019

 

2

3876/2019 Kuuleminen_Uuhimäentiestä eroavan tien nimeäminen

 

3

3876/2019 Tiedote 18.4.2019 Uuhimäenpolun nimeäminen

 

4

3876/2019 Oikaisuvaatimukset

 

5

3876/2019 Kuulemisaikana saapuneet palautteet

 

                                                          Valmistelija                                                           

Tuija Helminen

puh. +358 44 718 5515

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa