Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 14.08.2019/Pykälä 144

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 144

Asianro 5035/02.05.00.00/2019

 

 

Sähkön hinnan tarkistaminen, kaupungin sähköverkon käyttö oman liittymän hankkimiseksi sekä korvauksen hakeminen energiakustannuksista / Sleeplines Oy

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Sleeplines Oy / Apell hakee tarkennusta Hotellilaiva Wuoksen sähkön hintaan 28.2.2019 päivätyllä hakemuksella (liitteenä). Perusteluiksi Apell toteaa laivan suuren sähkönkulutuksen, aluksen luonteen rakennuksena ja kaupungin tällä hetkellä maksaman sähkön hinnan. Nykyisellä sähkönkulutuksella Wuoksen energiakustannukset ovat noin 22 000 euroa vuodessa. Energiakustannukset ovat korkeat johtuen siitä, että laiva/rakennus on sähkölämmitteinen.

 

Sleeplines Oy / Apell on tarkentanut hakemustaan 9.5.2019 lisäten hakemukseen luvan käyttää muiden toimijoiden tapaan olemassa olevaa sähköverkostoa oman liittymän hankkimiseksi. Edelleen hakija hakee korvausta 5 200 euroa sähkön ylihinnoittelusta. Hakemus sisältää myös Cafe Sataman kannanoton sähkön hinnoitteluun.

 

Asiaa käsiteltiin kaupunkirakennelautakunnassa 12.6.2019, jossa keskustelun jälkeen esittelijä veti asian pois esityslistalta. Keskustelun perusteella asia on nyt eritelty siten, että sähkön hintakorvauksen yhtenäistäminen käsitellään erikseen ja Apellin omat hakemukset erikseen. Sähkön hintakorvauksen yhtenäistäminen tuodaan erillisenä lautakuntaan, kun siihen on saatu tarvittavat lausunnot.

 

Tässä esityksessä käsitellään Apellin hakemusta sähkön hinnan tarkistamiseksi, kaupungin sähköverkon mahdollista käyttöä sekä korvauksen hakemista energiakustannuksista.

 

Sataman sähkön hinnan määräytyminen

 

Sataman sähkön hinta on vahvistettu viimeksi kaupunkirakennelautakunnassa 7.12.2016, jolloin hinnaksi määriteltiin 17 senttiä/kWh. Hintaa on tarkistettu muutamia kertoja tällä vuosituhannella. Perushinta lienee määritelty Matkustajasataman ison remontin jälkeen 1990-luvulla. Tämän jälkeen satamaan ja Maljalahden ympäristöön on investoitu säännöllisesti. Parhaillaan on menossa suurinvestointi Matkustajasataman kehittämiseksi. Tässä yhteydessä Matkustajasatamaan toteutetaan lisää laitureita ja muuta infraa mm. mahdollisia hotelli- ja ravintolalaivoja varten.

 

Lautakunnan hyväksymää sähkön hintaa käytetään tasapuolisesti kaikissa sataman kohteissa, jossa sähkön kulutus pystytään mittaamaan.

 

Kaupunki maksoi sähköstä keskeisellä kaupunkialueella vuonna 2018 noin 10,05 senttiä/kWh. Sähkön hankinta perustuu meklaritoimintaan, hinnan suuruudesta ja sen kehittymisestä ei siten ole varmuutta. Vuodelle 2019 hinta on hieman noussut ollen nyt noin 10,50 e/kWh. Savon Voiman ja Pohjois-Karjalan Sähkön verkkoalueella hinta on korkeamman sähkösiirtohinnaston ja perusmaksujen vuoksi huomattavasti korkeampi.

 

Kaupungille aiheutuu energiamaksujen lisäksi kaupungin omaan sähköverkkoon aiheutuvia vuosittaisia käyttötehtäviä, huoltotoimenpiteitä ja viankorjaustehtäviä. Verkonhaltijan eli kaupungin on myös rakennettava sekä vahvistettavia jo olemassa olevia rakenteita kaupunkiympäristön muuttuessa ja kehittyessä. Edelleen kaupunki on vastuussa omasta verkostaan ja sen turvallisuudesta käyttäjille. Tämä varmistetaan mm. säännöllisillä huolto- ja kunnossapitotehtävillä. Tämän takia kaupunki perii energiamaksun lisäksi maksua, joka kattaa ainakin osan poistoista ja kunnossapitokustannuksista.

 

Sataman sähkön käyttäjät

 

Suurimmat sähkön käyttäjät satamassa ovat Sleeplines Oy noin 130 000 kWh, Lakeland Lines noin 35 000 kWh, Cafe Satama noin 30 000 kWh ja Koski Laivat noin 20 000 kWh. Matkustajasataman koko sähkökäyttö on noin 300 000 kWh, yrittäjät kuluttavat sähköstä Matkustajasatamassa valtaosan, noin 220 000 kWh.

 

Rahtisatamassa suurimmat sähkön käyttäjät ovat Kantola ja Koramo Oy eli Kaukokiito noin 65 000 kWh ja Meritaito noin 20 000 kWh. Satamissa on siten muitakin ”rakennuksia” sähkön käyttäjinä.

 

Sähkön hinnoittelu                    Mikäli sähkön hintaan tehdään muutoksia, niin yrityksiä tulisi kohdella tasapuolisesti.

 

Palvelualue jatkaa sähkön hinnan osalta yhtenäisen hinnoittelun tutkimista siten, että sataman sähkön hinnoittelu laskettaisiin muualla kaupunkiympäristössä käytetylle hinnalle. Sitä käsitellään erillisenä esityksenä. Hinnan muuttuessa myös Hotelli Wuoksen sähkön hinta luonnollisesti laskee.

 

Sähköverkoston käyttö           Kaupungilla ei ole mitään sitä vastaan, että Sleeplines Oy käyttää olemassa olevaa sähköverkostoa hyväkseen oman sähköliittymän hankkimiseksi, kun se ei rasita muita käyttäjiä. Asiasta on jo alustavasti keskusteltu Kuopion Energian kanssa. Oman liittymän hankkiminen mahdollistetaan myös muille toimijoille.

 

Sähkömaksujen hyvitys           Sähkömaksuja ei ole peritty erheellisesti Sleeplines Oy:ltä, vaan sataman sähkötaksan mukaisesti. Hyvityksen osalta esitetään hakemuksen hylkäämistä.

 

 

Vaikutusten arviointi                Kirjelmä johtanee yhdenmukaiseen käytäntöön sähkön hinnan osalta kaupunkiympäristön alueella. Yhtenäisempi hinta kohtelee tasapuolisimmin eri toimijoita.

 

Kaupungin sähköverkoston hyödyntäminen mahdollistaa verkoston tehokkaamman käytön ja jossain tapauksissa vältytään turhalta rakentamiselta.

 

 

Esitys                                              Sähkön hinnan osalta jatketaan selvitystä hinnan yhtenäistämiseksi.

 

Sleeplines Oy voi käyttää olemassa olevaa sähköverkostoa hyväkseen oman sähköliittymän hankkimiseksi, kun se ei rasita muita käyttäjiä. Oman liittymän hankkiminen mahdollistetaan myös muille toimijoille.

 

Sähkömaksuja ei ole peritty erheellisesti Sleeplines Oy:ltä, vaan sataman sähkötaksan mukaisesti. Hyvityksen osalta esitetään hakemuksen hylkäämistä.

 

 

Liitteet

6

5035/2019 Hakemus 28.2.2019

 

7

5035/2019 Hakemus 9.5.2019

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ismo Heikkinen

puh. +358 44 718 5656

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että satamapäällikkö Sami Lehtonen saapui kokoukseen tä-män asian käsittelyn ajaksi.

 

Nina Hakokivi esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa