Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 14.08.2019/Pykälä 145

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 145

Asianro 4032/10.03.01.00/2019

 

 

Maaningalla välillä Pihtisalmentie - Pielavedentie (kt77, Kyyjärvi-Siilinjärvi) sijaitsevan jalkakäytävän katu- ja hulevesisuunnitelman hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Kohde                                             Tämä ehdotus koskee Maaningalla (kaupunginosa nro 60) Pihtisalmentien ja Pielavedentien (kantatie 77, Kyyjärvi-Siilinjärvi) välillä asemakaavassa osoitetun kevyen liikenteen yhteyden rakentamista.

 

Lähtökohdat                                 Suunnittelualueen asemakaava on lainvoimainen. Asemakaavassa väylä on osoitettu pp-merkinnällä, joka tarkoittaa jalankululle ja pyöräilylle osoitettua väylää. Käytännössä mitoituksellisesti ja kuivatuksen mahdollistamiseksi alueen tilavaraus mahdollistaa leveydeltään jalkakäytävän mitat täyttävän väylän rakentamisen. Väylä on suunniteltu 2,5 metrisenä murskepintaisena kevyen liikenteen yhteytenä Pihtisalmentieltä Pielavedentien varressa olevalle linja-autopysäkille.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Suunnittelun ja rakentamisen tarkoituksena on täydentää ja parantaa alueen kevyen liikenteen yhteyksiä ja toteuttaa asemakaavassa esitetyn mukainen ratkaisu asuinalueen ja päätien joukkoliikenneyhteyksien saavutettavuuden välillä. Asemakaavassa väylä on merkitty jalankululle ja pyöräilylle osoitetuksi väyläksi. Tilavaraus rajaa väylän mitoituksellisesti jalkakäytäväksi (leveys 2,5 m). Väylä toteutetaan murskepintaisena. Jalkakäytävän pituus on noin 90 metriä. Tiealueella Pielavedentien varteen nykyiselle pysäkkilevikkeelle tien luiskaa myöten nousevat puiset portaat tullaan saneeraamaan urakan yhteydessä. Tarkemmat kunnostamisen kannalta olennaiset suunnitelmat tarkentuvat jatkosuunnittelun yhteydessä.

 

Tasaus                                            Jalkakäytävän pituuskaltevuus on maksimissaan 7 %. Sivukaltevuus on murskepintaisena toteutettuna 4 %. Tasaus noudattelee nykyistä maanpintaa, mutta kohoaa Pielavedentien läheisyyteen tultaessa jonkin verran nykyisestä maanpinnasta.

 

Hulevesijärjestelmä                  Väylän kuivatus hoidetaan avo-ojin ja väylän poikkisuuntaisesti hulevesiä ohjaavin rumpuputkin. Päällysrakenteen alareunaan asennetaan salaojaputki rakenteen kuivana pysymisen mahdollistamiseksi. Salaoja purkaa vedet Pihtisalmentien sivuojaan. Liittymään asennetaan rumpu.

 

Pintamateriaalit, valaistus ja kasvillisuus sekä rakenteet

 

Jalkakäytävän päällystemateriaalina käytetään 0/12 mursketta. Ojat ja luiskat nurmetetaan. Valaistusta ei toteuteta.

 

Kunnossapitoluokka                 Jalkakäytävää ei talvikunnossapidetä.

 

Kustannukset                              Jalkakäytävän rakentamisen kokonaiskustannusarvio on portaat paikalleen saneerattuina n. 25 000 € (alv. 0 %).

 

Kustannusarvio sisältää jalankulku- ja pyöräilyväylien, viheralueiden, hulevesien ohjauksen, liikenteenohjauksen ja lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Aikataulu                                       Kohteen rakentaminen ajoittuu vuodelle 2019.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Suunnitelmien nähtävillä olosta tiedotetaan Kuopion kaupungin virallisissa tiedotuskanavissa Kuopion kaupunkilehdessä sekä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.kuopio.fi/ilmoitustaulu.

 

 

Vaikutusten arviointi               

 

Arvio ilmastovaikutuksista:

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

Yrityspoliittinen lausunto:

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

Lapsivaikutukset:

 

Väylän rakentamisella parannetaan kevyen liikenteen kulkumahdollisuuksia asuinalueelta päätien varressa olevalle pysäkille. Portaiden kunnostamisella kulkuyhteyden turvallisuutta pyritään parantamaan nykyisestä. Näin ollen lapsivaikutuksiltaan väylän rakentamisen voidaan todeta olevan vähintään lievästi positiivinen.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy väylän katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtäville asettamista varten.

 

 

Liitteet

8

4032/2019 Sijaintikartta

 

9

4032/2019 Asemapiirustus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juha Karppinen

puh. +358 44 718 5070

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa