Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 03.10.2019/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 15

Asianro 1331/00.02.03/2019

 

 

Tiedonannot 3.10.2019

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

 

1331/2019                                 Jätehuollon viranomaispalvelujen osavuosikatsaus 1.1.- 31.8.2019

 

1331/2019                                 Selonteko Savo-Pielisen jätelautakunnan ja Jätekukon toiminnasta Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnalle

 

286/2015                                   Jätehuoltoviranomaisen lausunto Nilsiän keskustan osayleiskaavaluonnoksesta

 

1331/2019                                 Yhdyskuntatekniset palvelut 2019 Kuopiossa, kyselytutkimuksen tulosten jätehuoltoa koskevat osiot

 

3487/2016                                 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 18.3.2019 taltionumero 993 / Jätemaksua koskeva valituslupahakemus / As Oy Nurmeksen Hovila / Kiinteistön haltija haki valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta hakeakseen muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen, jolla oli hylätty valitus jätemaksuasiassa (asuinkiinteistöjen perusmaksut). Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen, joten Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös jää voimaan. Tässä päätöksessä todettiin, että jätemaksuvelvollisuuden kannalta ratkaisevaa on, että kiinteistöt ja niillä sijaitsevat asuinhuoneistot ovat käytettävissä asumiseen.

 

4331/2017                                 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 15.4.2019 / Jätemaksua koskeva valitus / Yksityishenkilö / Kiinteistön haltija valitti hallinto-oikeuteen vapaa-ajan asunnon ja vakituisen asunnon jätemaksuista ja vaati aiheuttamisperiaatteen nojalla vapaa-ajan asunnon jätemaksua (perusmaksua) poistettavaksi sekä vakituisen asunnon jätemaksun (perusmaksun ja jäteastian tyhjennysmaksujen) palauttamista jätehuoltoviranomaiselle uudelleen harkintaan. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeuden mukaan määrätty jätemaksu, jossa oli otettu huomioon molempien kiinteistöjen käyttötarkoitus, oli sekä perusteeltaan että määrältään jätelain ja jätetaksan mukainen. Jätemaksua ei ollut pidettävä kohtuuttoman suurena.

 

3805/2018                                 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 6.6.2019 / Jätemaksua koskeva valitus / Yksityishenkilö / Kiinteistön haltija valitti hallinto-oikeuteen vapaa-ajan asunnon jätemaksusta. Valituksen perusteena oli se, että vapaa-ajan asuntoa ei käytetä. Käytön esteistä ei oltu kuitenkaan annettu luotettavaa selvitystä, vaikka jätehuoltoviranomainen oli varannut tähän tilaisuuden. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeuden mukaan jätemaksuvelvollisuus syntyy, kun kiinteistö on käytettävissä asuntona tai vapaa-ajan asuntona.

 

2546/2018                                 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 20.6.2019 / Jätemaksua koskeva valitus / Yksityishenkilö / Kiinteistön haltija valitti hallinto-oikeuteen tyhjilleen olevan yhden asunnon talon jätemaksusta. Kiinteistölle oli määrätty vapaa-ajan asunnon maksut, koska sillä ei ollut vakituisia asukkaita. Kiinteistön haltijan mukaan rakennus on käyttökelvoton, mutta luotettavaa selvitystä käyttökelvottomuudesta ei oltu annettu, vaikka jätehuoltoviranomainen oli varannut tähän tilaisuuden. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeus totesi, ettei asiassa oltu annettu sellaista selvitystä, jonka perusteella rakennusta olisi pidettävä asuinkelvottomana. Sillä, että kiinteistöä tai jätehuoltopalveluita ei käytetä, ei hallinto-oikeuden mukaan ole merkitystä jätemaksun määräämisen kannalta.

 

1331/2019                                 Luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta 8.2.2019-18.9.2019

 

Vaikutusten arviointi               -

 

 

Esitys                                          Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

 

 

Liitteet

8

1331/2019 Jätehuollon viranomaispalvelujen osavuosikatsaus  1.1.-31.8.2019

 

9

1331/2019 Luettelo viranhaltijapäätöksistä 8.2.2019-18.9.2019

 

Viiteaineisto

1

1331/2019 Selonteko Savo-Pielisen jätelautakunnan ja Jätekukon toiminnasta Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnalle

 

2

286/2015 Jätehuoltoviranomaisen lausunto Nilsiän keskustan osayleiskaavaluonnoksesta

 

3

1331/2019 Yhdyskuntatekniset palvelut 2019 Kuopiossa, jätehuolto-osio (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

                                                    Valmistelija                                                     

Saija Pöntinen

puh. +358 44 718 5066

Mari Karttunen

puh. +358 44 718 5068

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                        Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

 

 

Päätös                                        Merkitään, että tämän asian käsittelyn yhteydessä jätelautakunnalle tuotiin tiedoksi myös Sormula Oy:n yhteyshenkilön jätemaksuasian käsittelystä antama palaute ja siihen annettu vastaus. Merkitään, että tämän tiedoksiannon ajaksi pöytäkirjanpitäjä, Mari Karttunen poistui paikalta klo 16.12-16.23. Pöytäkirjanpitäjänä toimi esittelijä, Saija Pöntinen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa