Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 09.10.2019/Pykälä 190

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 190

Asianro 8027/10.00.02.01/2019

 

 

Tontin 297-14-34-4 (Inkiläntie 2) vuokraaminen / TTY Asunnot Oy

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Niiralan Kulma Oy on valmistellut tontilla 297-14-34-4 sijaitsevan rakennuksen Inkiläntie 2 C myyntiä ja kiinteistön vuokraoikeuden siirtoa TTY Asunnot Oy:lle. Kyseinen rakennus on ollut jo aiemmin vuokrattuna yhdistykselle.

 

Niiralan Kulma Oy on pyytänyt omistajaohjausjaostolta konserniohjeen mukaista ennakkokäsitystä asiasta ja saanut myönteisen päätöksen 6.6.2016 § 38.

 

TTY Asunnot Oy on kuopiolainen, Työterapisen yhdistyksen kokonaan omistama osakeyhtiö, joka rakennuttaa, vuokraa ja hallinnoi noin kahtasataa vuokra-asuntoa ympäri Kuopiota.

 

Kaupan yhteydessä on tarkoitus siirtää rakennukseen kohdistuva ARA:n korkotukilaina TTY Asunnot Oy:lle. Tästä johtuen tulee tontin vuokrauksen tapahtua Kaupunkirakennelautakunnan päätöksellä ARA:n hyväksymiä tontinvuokrausehtoja noudattaen.

 

Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

                                                         

kuva 1: opaskartta

 

                                                         

kuva 2: virastokartta

                                                         

Tontti on asemakaavassa osoitettu asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten korttelialueeksi (ALP-1). Tontin pinta-ala on 1 913 m2 ja rakennusoikeus 3 500 k-m2.

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on vuonna 2012 hyväksynyt Peipposenrinteen kaupunginosalle hinnan 75,82 €/k-m2, joka vastaa tämän hetken hintaa 81,21 €/k-m2 sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1 958 (joulukuu 2018).

 

Edellä mainituin perustein tontin 297-14-34-4 perusvuokra määräytyy seuraavalla kaavalla:

 

3 500 k-m2 * 81,21 €/k-m2 * 0,05 = 14 211 euroa.

 

 

Vaikutusten arviointi                Tontin vuokraus tukee kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että TTY Asunnot Oy:lle vuokrataan tontti 297-14-34-4 seuraavin ehdoin:

 

1.        Tontin vuokra-aika alkaa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta ja päättyy 31.12.2056.

2.        Tontin perusvuokra on 14 211 euroa. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 958 (joulukuu 2018).

3.        Kaupungilla ei ole oikeutta vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen niin kauan kuin vuokraoikeutta ja sillä olevia rakennuksia rasittaa valtion asuntolaina tai korkotukilaina.

4.        Mikäli tontti otetaan muuhun kuin valtion (ARA) tukemaan asuntotuotantoon, määritellään vuokra sillä hetkellä käyvän markkinahinnan tasoon Kuntalain (410/2015) 130 §:ssä tarkoitetulla tavalla Kuopion kaupungin toimivaltaisen toimielimen päätöksen mukaisesti.

5.        Muutoin noudatetaan tavanomaisia vuokrasopimuksessa tarkemmin sovittavia asuntotonttien vuokrausehtoja.

6.        Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jukka Tapani Räsänen

puh. +358 44 718 5537

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa