Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 04.12.2019/Pykälä 234

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 234

Asianro 8220/10.03.01.00/2019

 

 

Lestitie, katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Kohde                                             Katu- ja hulevesisuunnitelma koskee Lestitietä. Nähtäville asetettava katu sijaitsee Karttulan kaupunginosassa (43).

 

Lähtökohdat                                Lestitie on asuntokatu, joka sijoittuu Karttulan keskustaajama alueelle. Lestitie on kärsinyt routavaurioista, joka johtuu puutteellisesta kuivatuksesta sekä rakennekerroksista.  Kadun saneeraus on näiltä osin tarkoitus toteuttaa rakennekerroksia uusimalla sekä kuivatuksen parantamisella sadevesiviemärein ja salaojin. Kadun saneerauksen yhteydessä Kuopion Vesi saneeraa omaa verkostoaan.

 

Alueen asemakaavat on hyväksytty vuosina 1969, -76 ja -88. Nähtäville asetettavat katu sijaitsee kaupungin haltuunottamalla katualueella. Suunnitelmissa esitetty huleveden purkuoja plv 15-85 sijoittuu kahdelle yksityiselle kiinteistölle. Ojarasitteista on sovittu maanomistajien kanssa sähköpostitse, mutta virallisten sopimusten allekirjoitukset puuttuvat.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Lestitie on noin 290 metriä pitkä katu. Ajoradan leveydeksi on suunniteltu 5.0 metriä ja sen molemmin puolin sijaitsevat 0.25 metriset pientareet. Kadulla on kaksipuoleinen sivukaltevuus. Kiinteistöjen ajoneuvoliittymät säilytetään nykyisellään.

 

Nopeusrajoitus esitetään alennettavaksi 30 km/h.

 

Tasaus                                            Lestitien korkeusasema säilyy nykyisellään.

 

Hulevesijärjestelmä                  Lestitiellä ei ole olemassa olevaa hulevesiviemäriä, vaan se esitetään rakennettavaksi kadun saneerauksen yhteydessä. Kadun kuivatus hoituu näin hulevesikaivoin ja -viemärein sekä ojapainantein. Hulevesien purkupaikaksi esitetään Kissakuusentien luiskaa, josta hulevedet jatkavat avo-ojana Arapiantien nykyiseen ojaan. Suunnitelmassa esitetty hulevesijärjestelmät ovat ohjeellisia.

 

Pintamateriaalit, valaistus ja kasvillisuus

 

Ajorata päällystetään asfaltilla ja viherkaistat nurmetetaan.

Nykyinen katuvalaistus säilyy ennallaan.

 

Esteettömyys                              Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

                                                                

Kunnossapitoluokka                 Lestitie on kunnossapitoluokassa III.

 

Kustannukset                              Lestitien saneerauksen kokonaiskustannusennuste on n. 195 000 € (alv. 0 %). Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

         katu           135 000 €

         hulevedet 80 000 €.

Kustannusarviot sisältävät ajoradan, katuviheralueen, hulevesiverkoston ja liikenteen ohjauksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Aikataulu                                       Kohteen rakentaminen on esitetty vuodelle 2020.

 

 

Vaikutusten arviointi                Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska katujen rakentaminen edistää kaupunginosan asuntoalueen kehittymistä ja täten kestävän yhdyskuntarakenteen eheyttämistä.

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa ja tukee alueen kehittymistä.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Suunnittelun käynnistymisestä on tiedotettu Kuopio Suunnittelee ja rakentaa 2019 lehdessä. Lisäksi Lestitien asukkaille on pidetty suunnittelun aloittamisen alkukatselmus paikan päällä.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu-ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävilläoloa varten.

 

 

Liitteet

19

8220/2019 Liite 1. Sijaintikartta

 

20

8220/2019 Liite 2. Katu- ja hulevesisuunnitelma

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kati Toikkanen

puh. +358 44 718 5083

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa