Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 18.12.2019/Pykälä 248

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 248

Asianro 6883/10.03.01.02/2017

 

 

Puiden kaataminen Sarakadulta, Raatekadulta ja Horsmakujalta

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy on Kuopion Seudun Omakotiyhdistyksen toimeksiannosta toimittanut toimenpidepyynnön koskien puiden kaatamista Sarakadulta, Raatekadulta ja Horsmakujalta. Asiaan liittyy toimenpidepyyntö vuodelta 2017, jolloin katujen varren asukkaat lähettivät kaupungille 16-sivuisen kirjelmän puiden kaatamisesta ja korvaamisesta pienemmillä puilla. Toimenpide pyynnön on allekirjoittanut suuri osa Sarakadun, Horsmakujan ja Raatekadun asukkaista. Asiaan vastattiin silloin kaupungininsinöörin kirjeellä. Ennen kirjeen lähettämistä asiaa käsiteltiin myös kaupunkirakennelautakunnassa listan ulkopuolisena asiana. Hakemus ja kirje ovat asian liitteenä, kuten myös nyt asianajotoimistosta tullut toimenpidepyyntö.

 

Toimenpidepyynnön sisältö

 

Edellä mainituille kaduille on istutettu katupuuksi kynäjalavaa, istutukset on tehty vuosina 1991 - 1992. Samalla aikakaudella Petosen alueen monille muille asuntokaduille on istutettu jalavaa. Puut sijaitsevat n. 3 m leveän katuviheralueen keskellä, 4-8 m:n etäisyydellä asuinrakennuksista. Puut ovat nykyään arviolta 6-11 m korkeita ja hyväkuntoisia, joskin lajiominaisuuksista poiketen hillittykasvuisempia, joka johtuu paikan kuivuudesta. Puiden mainittava pituuskasvu ei ole jatkossa todennäköinen. Puut eivät ole aiheuttaneet kiinteistöjen rajapensasaitoihin mainittavia kasvuhäiriöitä. Monilla kiinteistöillä on omassa pihassa suuria puita, jotka ovat lähempänä rakennusta kuin katualueelle istutetut kynäjalavat.

 

Katuympäristön suunnitteluoppaan (Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu nro 21, v. 2002) suosituksen mukaan leveälatvuksisten puiden suositusetäisyys rakennuksista on 6 m. Kuopion rakennusjärjestyksen 36 §:n määräys ” Isoksi kasvavat puut tulee istuttaa vähintään neljän metrin päähän rakennuksista ja naapurin rajasta.” (2012)

 

Puut ovat kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävässä asemassa katunäkymässä. Vehreä katumiljöö oli eräs keskeisistä tavoitteista Petosen puistokaupunkia suunniteltaessa. Viihtyisä ja vehreä asuinalue lisää tutkitusti asukkaiden hyvinvointia ja alueen positiivisia imagoarvoja. Nämä tekijät vaikuttavat suoraan myös alueen arvostukseen ja sitä kautta asuntojen arvon nousuun.

Lisätietoa eräästä kaupunkitutkimuksesta: http://www.skolar.fi/11-syyta-rakastaa-katupuita.

 

Vastaus toimenpidepyyntöön

 

Puiden paikallaolo perustuu lainvoimaiseen katusuunnitelmaan, joten Kuopion kaupunki ei katso aiheelliseksi poistaa hyväkuntoisia katupuita. Vastaavasti toimitaan koko kaupungin alueella. Puiden runkokorkeutta on nostettu syksyllä 2017 isompien ajoneuvojen kulun helpottamiseksi. Puiden kuntoa ja hyvinvointia seurataan ja niille tehdään tarvittavia hoitoleikkauksia. Puiden korvaamista toisella puulajilla tutkitaan seuraavan kerran, kun kyseisille kaduille tulee peruskorjaustarpeita.  Asukkailla on myös oikeus poistaa omalla tontillaan esim. salaojatöiden ja muun normaalin kiinteistöhuollon yhteydessä havaitut haittaavat puun juuret.

 

Mikäli puut korvattaisiin nyt pienemmillä katupuilla, syntyisi toimenpiteistä kaikkine töineen kalleimmillaan usean sadantuhannen euron kustannukset kaupungille. Puiden poisto on lisäksi ilmastovaikutuksiltaan negatiivinen toimenpide, sillä katupuut puhdistavat ilmaa ja sitovat pölyä. Lisäksi menetetään viehättävä puistokaupunki- Petosta luonnehtiva vehreä katuilme.

Normaali kiinteistöjen kunnossapito (mm. kattojen ja kourujen puhdistus lehdistä ym. sekä salaojien kunnossapitäminen) kuuluu kiinteistön omistajien velvoitteisiin. Mikäli puut ovat hyväkuntoisia, myrskyllä puun kaatumisen vaara on erittäin pieni. Kaupunki kaataa kaikilta kunnossapitämiltä viheralueiltaan huonokuntoiset, vaaralliset puut välittömästi, heti kun ne on huomattu.

 

Katuviheralueilla sijaitsevien puiden hoito kuuluu kaupungille. Muilta osin kiinteistön tontin vieressä oleva viherkaistan hoito kuuluu kiinteistölle. Kaupunki voi poistaa hoitoleikkauksena katoille meneviä oksia, tähän mennessä kuitenkaan kiinteistöiltä ei ole tullut ilmoituksia tai pyyntöjä oksien poistoon.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että lautakunta hyväksyy oheisen vastauksen tehtyyn toimenpidepyyntöön.

                                                         

 

 

Liitteet

23

6883/2017 Hakemus

 

24

6883/2017 Kirje / puiden kaataminen Sarakadulta, Horsmakujalta ja Raatekadulta

 

25

6883/2017 Toimenpidepyyntö

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ismo Heikkinen

puh. +358 44 718 5656

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa