Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 18.12.2019/Pykälä 249

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 249

Asianro 10080/14.03.02.02/2019

 

 

Puukauppa keväälle 2020

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupungin ja Stora Enso Oyj:n välillä on ollut puukaupan yhteistyösopimus kuukausille 01/2016-06/2018. Kaupunkirakennelautakunnan päätöksellä keväällä 2018 päätettiin sopimusta jatkaa optiolla vuoden 2020 kesäkuun loppuun asti. Yhteistyösopimuksella on pyritty pitkäjänteiseen puukaupan yhteistyöhön.  Tämä on kaupungille tärkeää mm. siitä syystä, että kaupungin rakentamisesta johtuen merkittävät määrät puutavaraa saattaa tulla toimitettavaksi hyvinkin nopeassa aikataulussa. Rakennuskohteet saattavat lähteä liikkeelle hyvinkin nopeasti ja yhteistyösopimuksen avulla kaupungilla on toimitusosoite kaikille puutavaralajeille vuoden jokaisena päivänä. Näin vältetään laatutappiot puutavaran pilaantumisen johdosta kesäaikaan.

 

Yhteistyösopimuksessa on määritelty pelisäännöt Kuopion kaupungin puutavaran toimituskaupalle ja hintojen tarkistamiselle. Lisäksi on sovittu bonusjärjestelmästä, mahdollisesta taimien toimittamisen yhteistyöstä ja muista yhteistyön pelisäännöistä. Yhteistyökumppanin kanssa voi olla myös yhteisiä urakoitsijoita, millä on myös suuri merkitys kaupungille. Yhteistyösopimuksen lisäksi tehdään puukaupasta normaali kauppakirja. Yhteistyösopimus on jaettu lautakunnan jäsenille liitteenä.

 

Stora Enso Oyj:n kanssa on käyty yhteistyösopimuksen pohjalta puukauppaneuvottelut tulevan kevätkauden 2020 puutavaran toimituksista. Puun yksikköhinnat ovat Savo-Karjalan alueella laskeneet, mutta yhteistyösopimuksen johdosta kaupungin puukaupan yksikköhintoja ei lasketa. Kevään 2020 neuvoteltu myyntimäärä on noin 23 500 k-m3:ä ja vuoden 2020 tulotavoite on noin 2,55 M€. Tulotavoite on mahdollista saavuttaa noin 45 000 k-m3:n vuotuisella toimitusmäärällä. Tavoitetta voidaan pitää realistisena. Yksityiskohtaisempi laskelma kevään 2020 puukauppatulosta yksikköhintoineen on esitetty liitteessä.

 

Kaupungin metsien kokonaiskasvu on n. 65–70 000 k-m3:ä, joten metsien puuston määrä on vahvassa kasvussa n. 45 000 k-m3:n vuotuisilla toimitusmäärillä.

 

 

Vaikutusten arviointi                Puukaupalla on positiivisia työllisyys- ja yritysvaikutuksia puunkorjuussa ja metsäteollisuuden yritystoiminnassa. Puukauppa edistää Kuopion kaupungin ilmastostrategiaa ja metsätalouden prosessi on yksi harvoista aidosti hiiltä sitovista (hiilinegatiivinen prosessi) tuotantoprosesseista.

 

 

Esitys                                              Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Stora Enso Oyj:n kanssa puukaupan toimitussopimuksen kevätkaudelle 2020 liitteessä esitetyillä yksikköhinnoilla ja toimitusmäärillä. Puukaupasta tehdään erillinen kauppakirja, jossa on määritelty puukaupan muut ehdot. Lautakunta valtuuttaa kaupunginmetsänhoitajan allekirjoittamaan kauppakirjan.

 

 

 

Liitteet

26

10080/2019 Puukauppa kevätkaudelle 2020 muistio (salainen, ei julkaista internetissä)

 

27

10080/2019 Puukaupan yhteistyösopimus allekirjoitettu 19112015 (salainen, ei julkaista internetissä)

 

Viiteaineisto

1

10080/2019 Vaikutusten arviointi ilmastostrategiaan

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seppo Jauhiainen

puh. +358 400 577 330

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöinsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa