Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 179

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 179

Asianro 3723/10.02.02/2020

 

 

Ranta- ja maaseutualueiden yleiskaavamuutokset 2020

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Strateginen maankäyttö on valmistellut kaavaluonnoksen ranta- ja maaseutualueiden yleiskaavamuutoksista.

 

Yleiskaavan muutoksissa on kyse pääsääntöisesti noin viiden vuoden aikajänteellä jo hyväksyttyjen poikkeamislupapäätösten mukaisista päivityksistä alueen yleiskaavaan ja niiden viemisestä paikkatietojärjestelmään. Lisäksi muutosten yhteydessä yleiskaavaan tehdään esiinnousseita vähäisiä teknisiä korjauksia ja pienimuotoisia muutoksia, jotka eivät pohjaudu poikkeamispäätöksiin. Muutokset koskevat Kuopion, Vehmersalmen, Karttulan, Maaningan, Nilsiän ja Juankosken maaseutualueiden osayleiskaavoja. Suunnittelualue kattaa koko Kuopion kaupungin. Muutoksia on 24 kappaletta ja ne koskevat pieniä erillään sijaitsevia alueita. Muutosalueet sijaitsevat 13 eri yleiskaavan alueella. Kaavamuutokset käyvät läpi normaalin kaavoitusprosessin ja muutokset hyväksytään oikeusvaikutteisina. Voimaan tullessaan kaavamuutokset kumoavat kunkin yleiskaavan muutosalueen osalta.

 

Kaavamuutoksista on valmistunut kaavaluonnos. Jatkotoimenpiteinä kaavaluonnos asetetaan yleisestä nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatujen palautteiden pohjalta kaavaluonnos tarkennetaan ehdotukseksi, joka valmistuu syksyllä 2020.

 

 

Vaikutusten arviointi                  Kyse on hyvin pienimuotoisista, paikallisista yleiskaavamuutoksista, jotka pääasiassa korjaavat voimassa olevat yleiskaavat vastaamaan toteutunutta tilannetta. Kaavamuutokset eivät vaikuta yleiskaavojen mitoitus- tai suojelutavoitteisiin. Muutoksilla ei ole myöskään merkittäviä ilmasto- tai yritysvaikutuksia.

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy 15.6.2020 päivätyn Ranta- ja maaseutualueiden kaavaluonnoksen siten, että se asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

 

Liitteet

5

3723/2020 Selostus, luonnos 15.6.2020

 

6

3723/2020 Osallistumis-ja arviointisuunnitelma, 15.6.2020

 

 

                                                      Valmistelija                                                          

Jukka Holopainen

puh. +358 44 718 5418

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Liitteet jaetaan vain sähköisesti.

 

 

Päätösehdotus                            Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

Päätös                                           Kaavoitusinsinööri Jukka Holopainen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Yleiskaavapäällikkö Heli Laurinen, kaavasuunnittelija Marika Huovinen ja asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa