Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 178

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 178

Asianro 1167/10.02.02/2017

 

 

Itkonniemi - Vanha-Asema osayleiskaava

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

 

Itkonniemi–Vanha-Asema – alueelle on laadittavana osayleiskaava. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen ja se tulee vahvistuessaan kumoamaan kaava-alueen osalta kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymän Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista suunnittelua.

 

Kaavatyössä selvitetään alueen yleispiirteinen maankäyttö ja korttelirakenne, kaupunkikuvallinen hahmo sekä alueen liittyminen kaupunkirakenteeseen, liikenneverkkoon ja luontoon. Kaavan tavoitteena on selvittää ensisijaisesti vanhan aseman alueen ja Itkonniemen rannan vanhan tehdasalueen käytön tehostamismahdollisuudet asuin- ja toimistorakennusten alueina. Ajoneuvo- ja kevytliikenneyhteyksien sovittaminen uusiin toimintoihin ratkaistaan huomioimalla alueen ominaisuus Pohjolankadun, Itkonniemenkadun ja Kullervonkadun sekä ratapihan muodostamana liikenteellisenä solmukohtana. Kaavalla laajennetaan ja tiivistetään kaupunkirakennetta tasapainoisesti ja taloudellisesti olemassa olevia yhteyksiä ja verkostoja hyödyntäen.

 

Osayleiskaava-alueen kokonaispinta-ala on 76 hehtaaria. Kaava vastaa Kuopion kaupungin strategisiin tavoitteisiin ja on ilmastopoliittisen ohjelman mukainen. Ratkaisu mahdollistaa pitkällä aikatähtäimellä alueelle enimmillään 3 500 asunnon verran asuntorakentamista.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaluonnoksen 25.3.2019 (§ 74) ja edelleen kaavaehdotuksen 16.9.2019 (§ 71) ja uudelleen 18.11.2019 (§ 146). Kaavaehdotus on ollut nähtävänä ja lausunnoilla 2.10.–1.11.2019 ja 2.12.2019–17.1.2020. Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta kaavaehdotusta on tarkistettu. Tarkistukset eivät ole merkittäviä eivätkä ne näin ollen aiheuta uutta nähtäville laittamista.

 

 

Vaikutusten arviointi                  Alueen rakentuminen on kokonaisvaikutuksiltaan positiivinen. Vaikutuksia on arvioitu tarkemmin kaavaselostuksessa.

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja muistutukset ja hyväksyy niihin laaditut vastineet sekä hyväksyy 15.6.2020 päivätyn osayleiskaavaehdotuksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

 

 

 

 

Liitteet

1

1167/2017 Kaavakartta, merkinnät ja määräykset, 15.6.2020

 

2

1167/2017 Selostus, 15.6.2020

 

3

1167/2017 Ehdotusvaiheesta saadut lausunnot ja muistutukset vastineineen, 15.6.2020

 

4

1167/2017 Punakynäkartta, 15.6.2020

 

 

                                                      Valmistelija                                                          

Jaana Kostiainen

puh. +358 44 718 5436

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Liitteet jaetaan vain sähköisesti.

 

 

Päätösehdotus                            Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

Päätös                                           Yleiskaavapäällikkö Heli Laurinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Kaavoitusinsinööri Jukka Holopainen, asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen ja kaavasuunnittelija Marika Huovinen olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa