Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.02.2020/Pykälä 57

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 57

Asianro 3879/10.02.03/2018

 

 

Tiedonanto vireilletulosta / Asemakaavan muutos / Haapaniementie 3 / Haapaniemi 8-34-4 ja Tasavallanpuisto

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Asemakaavan muutostyössä päivitetään Uudella Haapaniemellä vuosina 1978 ja 2019 voimaan tulleita asemakaavoja. As Oy Kuopionlahti on hakenut asemakaavamuutosta omistamalleen kiinteistöille, viereinen puistoalue tarkastellaan samassa kaavassa.

 

Asemakaavamuutoksella tutkitaan Haapaniementie 3:n tontilla matalan toimisto-osan purkaminen ja tontin täydennysrakentaminen asuinrakennuksella ja osan autopaikkojen sijoittaminen maanalaiseen pysäköintitilaan. Asemakaavamuutoksessa määritetään myös tontin ja puiston, ja tähän liittyvän kansallisen kaupunkipuiston rajaus.    

 

 

Vaikutusten arviointi                     Asemakaavan muutos mahdollistaa tontin 8-34-4 täydennysrakentamisen. Uudet asukkaat vilkastuttavat ja elävöittävät aluetta, edistävät keskustan ja lähialueen palveluiden kehittymistä sekä voi tukea alueen yritysten ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.

 

Rakentaminen muuttaa Tasavallankadun katunäkymää ja lähiympäristön kaupunkikuvaa. Rakentamisen vaikutus voi näkyä myös Kallavedelle. Rakentaminen voi vaikuttaa viereisten tonttien rakennuksista avautuviin näkymiin sekä alueen ajoneuvoliikenteen järjestelyihin, liikennemääriin sekä autopaikkatarpeeseen.

 

Vaikutukset ilmastoon ovat positiivisia kaupungin yhdyskuntarakenteen tiivistyessä. Uusi rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan kunnallistekniikkaan ja muuhun infrastruktuuriin, jolloin se on ekologisempaa ja taloudellisempaa kuin täysin uudelle alueelle rakentaminen. Alue on rakennettua kaupunkiympäristöä ja kaupunkipuistoa. Rakentamisella saattaa olla vähäisiä vaikutuksia Tasavallanpuistoon.

 

Lapsivaikutukset nähdään positiivisina koulun ja päiväkodin sijaitessa lähellä.

 

 

Jatkotoimenpiteet                          Vireilletuloaineistoa esitellään yleisötilaisuudessa 19.3.2020 Valtuustotalon valtuustosalissa, Suokatu 42.

 

 

Esitys                                                MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva vireilletuloaineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

 

Liitteet

15

3879/2018 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Mari Piipponen

puh. +358 44 718 5413

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa