Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.02.2020/Pykälä 60

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 60

Asianro 988/10.03.01.02/2020

 

 

Kuopion kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon laskutus vuodelta 2019

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Katujen puhtaanapito määritellään katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaissa (15.7.2005/547). Lain kolmas luku käsittelee puhtaanapitoa. Sen

13 §:n mukaan kunta voi päätöksellään ottaa huolehtiakseen tämän lain mukaan kuuluvista puhtaanapitotehtävistä määrättyjen katujen tai tehtävien osalta.

 

Lain 14 b §:n mukaan kunta voi vuosittain periä 8 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 13 §:n 1 momentissa tarkoitetuista, huolehtiakseen ottamistaan, kunnossapito- ja puhtaanapitotehtävistä aiheutuneet kustannukset kyseisten alueiden yleiseen käyttöön luovutettujen katujen varsilla olevien tonttien omistajilta.

 

Kuopion kävelykeskustan puhtaanapito on tehty keskitetysti 1.1.2015 alkaen Kuopion kaupunginvaltuuston 1.9.2014 § 79 päätöksen mukaisesti. Palvelun on tuottanut Mestar. Kävelykeskustan katujen alueella on puhtaanapito jaettu hoitotason mukaan kahteen luokkaan.

 

Osayhteisvaltuuston päätöksen 14.11.2016 § 13:n mukaan aluksi kahden vuoden määräaikaisena kokeiluna alkanut kävelykeskustan keskitetty puhtaanapito jatkuu 1.1.2017 alkaen toistaiseksi. Laskutus tapahtuu toteutuneiden kustannusten mukaan.

 

Maksun määräytyminen:

Kokonaiskustannukset vuonna 2019 kävelykeskustan keskitetystä puhtaanapidosta olivat 104 078,18 €.

 

Neliökustannus puhtaanapidosta oli:

1. hoitoluokassa 75 153,08 € jaettuna pinta-alalla 17 219 m2 = 4,36 €/ m2

2. hoitoluokassa 28 925,10 € jaettuna pinta-alalla 18 034 m2 = 1,60 € /m2

 

Kiinteistöiltä perittävät kustannukset määräytyvät yllä olevien toteutuneiden hoitoluokittaisten neliöhintojen ja niiden hoitovastuulla olevien puhtaanapitoalojen mukaan.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että Kuopion kaupunki perii kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon maksua vuodelta 2019 hoitoluokkaan 1 kuuluvilta tonteilta

4,36 €/m2 ja hoitoluokkaan 2 kuuluvilta tonteilta 1,60 €/m2.  

                                                         

Päätös määrätään pantavaksi kuntalain 143 §:n mukaisesti heti täytäntöön mahdollisesti muutoksenhausta huolimatta.

 

 

Liitteet

20

988/2020 Kävelykeskustan keskitetty puhtaanapitolaskelma 2019

 

21

988/2020 Kävelykeskustan puhtaanapitoluokituskartta

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jere Toppinen

puh. +358 44 718 5674

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa