Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 01.04.2020/Pykälä 88

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 88

Asianro 1693/10.00.02.01/2020

 

 

Kiinteistöjen 297-10-32-1 (Männistönkatu 13) ja 297-10-9906-5 vuokraaminen päiväkotia varten / Kiinteistö Oy Kuopion Männistönkatu

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupungin tilakeskus on suunnitellut Männistön alueelle uutta päiväkotia. Nk. Väinämöisen päiväkodin toiminta on tarkoitus alkaa 1.8.2021.

 

Kuopion kaupunginhallitus 6.5.2019 § 124 hyväksynyt Kasvun ja oppimisen lautakunnan esityksen mukaisesti varhaiskasvatuksen hankesuunnitelman koilliselle kaupunkialueelle ja keskusta-alueelle. Koillisen kaupunkialueen hankesuunnittelun taustalla on kasvanut päivähoitopaikkojen tarve sekä nykyisten päiväkotitilojen tekninen kunto.

 

Kaupunginhallitus 27.1.2020 § 27 on hyväksynyt hankkeen toteuttamisen ulkopuolisen investorin toteuttamana. Tilakeskus vuokraa uuden päiväkodin pitkällä vuokrasopimuksella. Väinämöisen uuteen vuokrapäiväkotiin sijoittuvat nykyiset Männistön ja Jönköpingin päiväkodit sekä Linnanpellon päiväkoti.

 

 

Tontin 297-10-32-1 pinta-ala on 2 412 m2, jossa on rakennusoikeutta

2 000 k-m2. Tontti on asemakaavassa osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Tilakeskus on hakenut poikkeamista rakennusalan ylityksestä ja kerrosluvun poikkeamisesta. Poikkeamislupa on myönnetty 26.11.2019 asemakaavapäällikön päätöksellä § 29.

 

Kiinteistön 297-10-9906-5 pinta-ala on 1 116 m2. Kiinteistö on osoitettu asemakaavassa pysäköimisalueeksi (LP). Alueelle sijoitetaan rakennusluvan mukaisia autopaikkoja. Saattoliikenne tulee ko. kiinteistön kautta.

 

Päiväkodin leikkipaikka ja kevyen liikenteen väylä rakennetaan asemakaavassa osoitetun urheilualueen 297-10-9904-3 alueelle. Leikkipaikka on yleisessä käytössä ilta-aikaan. Puistoalueen vuokraaminen Hoivatilat Oyj:lle on päiväkodin toiminnan kannalta tärkeä. Tontti on pieni ja kaikki päiväkodin vaatimat palvelut ei ole mahdollista saada omalle tontille. Männistön alueella ei ole muita sopivia tontteja, minne voidaan järjestää turvallinen saattoliikenne ja että se olisi helposti muutoinkin saavutettavissa. Uuden päiväkodin rakentaminen alueelle on tärkeä johtuen nykyisten päiväkotien kunnosta sekä uusien päiväkotipaikkojen tarpeesta.

 

Vuokrattavasta alueesta on pyydetty ulkopuoliselta arvioitsijalta arviolausunto käyvästä vuosivuokrasta.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Päätösesitys on positiivinen. Vaikutukset on arvioitu Väinämöisen päiväkodin vuokrauksen yhteydessä.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että kiinteistöt 297-10-32-1 ja 297-10-9906-5 sekä noin 610 m2:n suuruinen alue kiinteistöstä 297-10-9904-3 vuokrataan Hoivatilat Oyj:lle seuraavin ehdoin:

 

1          Vuokra-aika on 1.5.2020 - 30.4.2040.

2          Vuokrattavien alueiden vuosivuokra on 8 000 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1 976 (joulukuu 2019).

3          Muut ehdot ovat liitteenä olevassa vuokrasopimuksessa.

4          Vuokrasopimukseen voidaan tehdä teknisluonteisia korjauksia ja lisäyksiä kansliatoimenpitein.

 

Liitteet

29

1693/2020 Väinämöinen

 

30

1693/2020 Vuokrasopimusluonnos liitteineen

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pirkko Laaksonen

puh. +358 44 718 5511

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa