Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 01.04.2020/Pykälä 80

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 80

Asianro 4410/10.02.03/2019

 

 

Tiedonanto valmistelusta, asemakaavan muutos / Osuuskauppa PeeÄssä, Prisma / Kuopio 297-13-3-8

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Osuuskauppa PeeÄssän aloitteesta valmistellaan Prisman ympäristön 13. kaupunginosan (Savilahti) korttelia 3 koskevaa asemakaavan muutosta.

 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia vähittäiskaupan suuryksikön kehittämisen mahdollisuudet. Kaavamuutoksen hakijan tavoitteena on kasvattaa korttelin rakennusoikeutta 3 000 k-m² sekä mahdollistaa pysäköintitalon rakentaminen. Kaavamuutoksella on myös tarkoitus mahdollistaa laajemman Savilahti-projektin liikennehankkeita sekä päivittää kaavaa vastaamaan paremmin alueen nykytilaa.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Kaavamuutos toteuttaa ilmastopoliittista ohjelmaa tiivistämällä kaupunkirakennetta, tehostamalla maankäyttöä sekä hyödyntämällä olemassa olevia joukkoliikenneyhteyksiä. Hankkeella on vaikutuksia alueen kaupunkikuvaan.

 

Hankkeella on positiiviset yritysvaikutukset, sillä hanke kehittää olemassa olevaa vähittäiskaupan suuryksikköä. Kaavamuutos parantaa myös muiden alueen kaupallisten toimijoiden edellytyksiä kehittämällä alueen liikenneverkkoa.

 

Hankkeella on vähäiset vaikutukset asukkaisiin sekä lapsiperheisiin. Suunnittelualueelle ei tule sijoittumaan asumista. Alue kuitenkin tarjoaa monipuoliset kaupalliset palvelut ja hankkeella on positiiviset vaikutukset alueen palveluiden käyttäjille.

 

 

Esitys                                                MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

1

4410/2019 Savilahden aurinkopotentiaaliselvitys Liite 8

 

2

4410/2019 Savilahden maankäytön yleissuunnitelma 1.0 Liite 6

 

3

4410/2019 Savilahdentien katusuunnitelma Liite 9

 

4

4410/2019 Savilahtiohje 2.0 Liite 7

 

5

4410/2019 Ote ajantasa-asemakaavasta/poistokartta Liite 4

 

6

4410/2019 Asemakaavan muutoskartta/Merkintöjen selitykset ja asemakaavamääräykset Liite 2

 

7

4410/2019 Havainneaineisto Liite 3

 

8

4410/2019 Melukartat Liite 5

 

9

4410/2019 Asemakaavan selostus

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Roope Ruhanen

puh. +358 44 718 5096

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin ja tämä asia käsiteltiin viimeisenä tiedonantojen jälkeen.

 

Merkitään, että puheenjohtaja Aleksi Eskelinen ja Maija Svärd poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Matti Sariola.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa