Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 01.04.2020/Pykälä 82

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 82

Asianro 2157/10.03.01.00/2020

 

 

Taivaankannenkadun katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtäville asettaminen

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

                                                         

Kohde                                              Katu- ja hulevesisuunnitelma koskee Taivaankannenkatua. Katu sijaitsee Puijonlaakson kaupunginosassa (12).

 

Taivaankannenkatu rajoittuu pohjois- ja itäreunalta Sammakkolammenpuistoon, eteläosalta Taivaanpankontiehen ja länsireunalta Suunnistajantien kerrostalokortteliin.

 

Lähtökohdat                                    Taivaankannenkatu on tällä hetkellä murskepintainen umpikatu, joka johtaa Rajalan väestönsuojatiloille. Kadun pohjoispäästä lähtee Taivaanpankon ja siitä edelleen Samoilijantien asuinalueille johtava yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Kadulla on nykyisin molemmin puolin kadunvarsipysäköintiä. Kadun päässä olevassa Rajalan väestönsuojassa on kuntosalitoimintaa. Taivaankannenkadun kautta on jalankulku- ja pyöräily-yhteys myös Sammakkolammenpuistoon, josta on edelleen yhteydet Sammakkolammentielle ja Ahkiotille.

 

Kadulla ei ole erotettu pysäköintiä, jalankulkua ja pyöräilyä ajoneuvoliikenteestä. Taivaankannenkadun jäsentymättömyydestä ja turvattomuudesta on saatu palautteita. Suunnitelman tavoitteena onkin parantaa Taivaankannenkadun jäsentelyä sekä jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta. Lisäksi tavoitteena on parantaa kadun esteettömyyttä.

 

Pyöräilyn verkostotarkastelussa on esitetty jalankulun ja pyöräilyn erottamista toisistaan Ahkiotien, Sammakkolammentien, Mailatien sekä Sammakkolammenpuiston kaakkoiskulmauksen kautta kulkevalle, nykyisin yhdistetylle jalankulku- ja pyöräilyväylälle. Tilanpuutteen ja korkeuserojen vuoksi ei tätä osuutta kuitenkaan voi tehdä erotettuna. Korvaavana yhteytenä tutkitaan jalankulun ja pyöräilyn erottaminen Ahkiotien, Sammakkolammen alikulkutunnelin, Sammakkolammen länsipuolella ja Taivaankannenkadun kautta kulkevalle jalankulku- ja pyöräilyväylälle. 

 

Jalankulku- ja pyöräilyväylän saneeraussuunnittelu Sammakkolammenpuiston ja Ahkiotien välillä käynnistyy myöhemmin tänä vuonna. Siinä yhteydessä tutkitaan, nykyisen alikulkutunnelin uusiminen ja aukon leventäminen. 

 

Alueen asemakaava on lainvoimainen. Ehdotuksen mukainen Taivaankannenkatu ei mahdu asemakaavan mukaiselle katualueelle. Ehdotuksen mukaan länsipuolen eli kerrostalojen puoleista rajaa ei ylitetä, vaan levennystarve on puiston puolelle. Suunnittelua on tehty samanaikaisesti puiston suunnittelun kanssa. Tarvittava tila onnistuu puistosta.

 

Suunnitelman tavoitteena on Taivaankannenkadun jäsentäminen ja jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Suunnitelmassa on esitetty kadun länsireunaan 17 pysäköintipaikkaa. Pysäköintipaikkojen pituus on 5 metriä leveys 3 metriä. Pysäköintipaikat erotetaan ajoradasta asfaltin tasossa olevalla n. 30 cm leveällä kiveyksellä. Pysäköintipaikoille tullaan ja esittämään rakennussuunnitteluvaiheessa laadittavassa liikenteenohjaussuunnitelmassa arkena klo 8-21 voimassa olevaa 3 tunnin rajoitusta, jota on käytetty myös muilla vastaavilla kaduilla, joissa on tunnistettu tarvetta lyhytaikaiseen pysäköintiin.

 

Kadun päässä on kääntöpaikka, jonka yhteydessä on kolme 3.6 m leveää invapysäköintipaikkaa (LE) luolaston ja puiston käyttäjille. 

 

Taivaankannenkadulle ja Taivaanpankontien ylittävälle korotetulle suojatielle on suunniteltu jalankulun ja pyöräilyn erottaminen toisistaan. Taivaankannenkadulla ajoradan leveys on 4.5 m. Pyöräkaistan leveys on 2,5 m ja se erotetaan ajoradasta graniittisella 12 cm korkealla reunakivellä. Jalkakäytävä on 2 m leveä ja se erotetaan pyöräkaistasta asfaltin tasossa olevalla n. 30 cm leveällä kiveyksellä.

 

Ajoradalla on yksipuolinen sivukallistus.

 

Hulevesijärjestelmä                       Pysäköintipaikkojen ja tonttien väliin tehdään ojapainanne estämään Suunnistajantien kerrostalotonteilta (12-4-1 ja -3) mahdollisesti tulevat sulamis- ja valumavedet kadulle.

 

Kiinteistöä 12-4-3 (Suunnistajantie 3) varten tehdään hulevesiviemärin tonttiliittymä tontin itäreunaan, mikäli joskus on tarve liittää kiinteistö hulevesiverkostoon. Kiinteistöllä ei ole tällä hetkellä rajakohtaa verkostoon. Tontilla 12-4-1 on rajakohta Taivaanpankontielle.

 

Kadun kuivatus hoidetaan jiirein ja hulevesikaivoin ja -viemärein. Taivaanpankontielle saneerattava hulevesiviemäri liitetään Taivaankannenkadulle suunniteltuun viemäriin. Se puretaan Sammakkolampeen suunnitellun täyttöalueen kohdalta.

 

Suunnitelmassa esitetty hulevesijärjestelmä on ohjeellinen, se tarkentuu rakennussuunnitelmassa.

 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja valaistus

 

Ajorata, pysäköintipaikat, jalkakäytävä ja pyörätie asfaltoidaan. Pyörätielle laitetaan punainen asfaltti. Saarekkeet ja viheralueiden kapeat reunat kivetään betonikivellä.

 

Pysäköintipaikat jaotellaan kolmeen ryhmään ja ne erotetaan toisistaan istutusalueilla.

 

Katu liittyy suurelta osin Sammakkolammenpuistoon. Puiston rakennussuunnittelu on käynnissä. Suunnittelutyössä yhteen sovitetaan kadun luiskien maisemointi puiston rakenteisiin.

 

Taivaankannekadun ja Taivaanpankontien suojatien valaistus uusitaan. Valaisimien sijainti tarkistetaan ja valaistus yhteen sovitetaan puiston valaistukseen rakennussuunnitelman yhteydessä.

 

Esteettömyys                                  Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetut tavoitteet. Kääntöpaikan yhteyteen on suunniteltu kolme invapysäköintipaikkaa. Kadun ja pyörätien 12 cm reunakivi madalletaan kadun päässä luiskatulla reunakivellä (etureuna 0 cm, takareuna 4 cm). Reunakiven madaltaminen mahdollistaa pyörätuolilla ja huoltoajoneuvoilla ajon puistoon.

 

Taivaanpankontien suojatielle asennetaan jalkakäytävän kohdalle varoitusalueet huomiokivestä ja ajoradan reunaan ja saarekkeelle asennetaan luiskattu reunatuki (0/4).

 

Jalankulku ja pyöräily erotetaan toisistaan kiveysraidalla. Raidalla saadaan aikaan värikontrasti ja pinnan karheusero, mikä auttaa näkövammaisia tunnistamaan jalkakäytävän reunan.

 

Kunnossapitoluokka                      Pysäköintipaikat, ajorata, pyörätie ja jalkakäytävä ovat kunnossapitoluokassa II.

 

Kustannukset                                  Taivaanpankontien kokonaiskustannusarvio on 365 000 e. Kustannusarvio sisältää kadun, jalankulku- ja pyöräilyväylien, katuviheralueen, hulevesijärjestelmän, liikenteen ohjauksen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset. Hulevesijärjestelmän osuus kokonaiskustannusarvoista on noin 13 %, valaistuksen 6 %.

 

Aikataulu                                         Sammakkolammenpuistolle ja ympäröiville kaduille on varattu investointirahaa vuosille 2020 - 2021. Taivaankannenkatu on tarkoitus toteuttaa tänä vuonna.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Sammakkolammenpuiston ja ympäröivien katujen suunnittelusta on tiedotettu Kuopio suunnittelee ja rakentaa - julkaisussa. Sammakkolammenpuiston yleissuunnitelma laadittiin 2019 ja sen yhteydessä osallistettiin alueen asukkaita.

 

Vaikutusten arviointi                    

                            

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hankkeen ilmastovaikutukset ovat neutraalit.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hankkeella ei ole yrityspoliittisia vaikutuksia.

 

Lapsivaikutukset

 

Hankkeella on merkittävät vaikutukset lapsiin, koska parannetaan jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta sekä Sammakkolammenpuiston saavutettavuutta.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu-ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävilläoloa varten.

 

 

Liitteet

15

2157/2020 Sijaintikartta Taivaankannenkatu

 

16

2157/2020 asema. ja poikkileik. Taivaankannenkatu

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Paula Pakarinen

puh. +358 44 718 5422

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa