Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 01.04.2020/Pykälä 83

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 83

Asianro 8531/10.03.01.00/2018

 

 

 Katusuunnitelmaehdotuksen nähtäville asettaminen, Lehtoniementien pysäkille Isännäntie I pysäkkikatos

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Kohde                                              Katusuunnitelma koskee Pirtin kaupunginosassa (34), Lehtoniementiellä olevaa Isännäntie I linja-autopysäkkiä.

 

Pysäkille on suunniteltu pysäkkikatos nousijamäärän ja saatujen palautteiden perusteella. Lehtoniementien Isännäntien I pysäkillä on arkisin ollut keskimäärin 48 nousijaa joukkoliikenteeseen.

 

Tausta                                               Katusuunnitelmaehdotus lähetettiin alueeseen rajautuville kiinteistöille naapurin kuulemiselle. Kaikki kiinteistöt eivät hyväksyneet suunnitelmaa, joten katusuunnitelmaehdotusta ei hyväksytty vähäisenä katusuunnitelman muutoksena, vaan esitetään nähtäville asetettavaksi.

 

Lähtökohdat                                    Asemakaavassa ei ole tällä kohtaa liittymäkieltoa Lehtoniementie puolelta. Kolme kiinteistöä on toteuttanut ajoneuvoliittymät sekä Lähdeniitynkadulta että Lehtoniementieltä. Rakennusluvan mukaisissa asemapiirustuksissa ei ole osoitettu ajoneuvoliittymiä Lehtoniementielle vaan ainoastaan Lähdeniitynkadulle. Liitteenä on otteet näiden kolmen kiinteistön rakennusluvan mukaisista asemapiirustuksista. Naapurin kuulemislomakkeessa kerrottiin, että Lehtoniementielle toteutetut ajoneuvoliittymät puretaan katoksen rakentamisen yhteydessä.

 

Yksi kiinteistö ilmoitti, että asemapiirustuksessa on piirretty pelastustie yläpihalle Lehtoniementien puolelta ja kysyi, miten esteetön kulku mahdollisessa onnettomuustilanteessa mahdollistetaan heidän pihalleen.

 

Kuvassa 1 on ote v. 2017 ilmakuvasta ko. alueelta ja kuvissa 2 ja 3 otteet Google Mapista.

 

Kuva 1. Tonteilla 146-11, -12 ja -13 on ajoneuvoliittymät sekä Lehtoniementielle että Lähdeniitynkadulle.

 

Kuva 2. Isännäntie I pysäkki ja sinne johtava jalkakäytävän sekä tonttien 146-12 ja -13 liittymät Lehtoniementielle. Tontin 146-13 liittymässä on puurakenteinen portti.

 

Kuva 3. Tontin 146-11 ajoneuvoliittymä Lehtoniementielle.

 

Perustelut                                       Lehtoniementie on vilkkaasti liikennöity alueen kokoojakatu. Tonttien ajoneuvoliittymät tulee lähtökohtaisesti osoittaa tonttikaduilta, kuten kyseessä olevien rakennusluvan mukaisessa asemapiirustuksessa on esitetty.

 

Rakennusjärjestyksen mukaan omakotitalotonteille saa rakentaa pääsääntöisesti vain yhden kadulle johtavan ajoneuvoliittymän ja pientaloalueella lisäksi yhden enintään 1.5 metriä leveän jalankulkuliittymän. Tonteille 146-11 ja -12 on rakennusluvan asemapiirustuksissa esitetty ajoneuvoliittymät Lähdeniitynkadulle eikä erillisiä jalankulkuliittymiä. Tontin 146-13 asemapiirustuksessa on ajoneuvoliittymä Lähdeniitynkadulle ja jalankulkuliittymä Lehtoniementien puolelle.

 

Omakotitaloille ei ole rakennusluvassa esitetty eikä maastoon ole merkitty pelastusteitä. Pelastussuunnitelma tulee mm. laatia asuinrakennuksiin tai muihin rakennusryhmiin, jotka ovat samalla tontilla tai rakennuspaikalla ja joissa on yhteensä vähintään viisi asuinhuoneistoa (Vna 787/2003 9§ kohta 1). Nostolavalle tulee järjestää pelastuspaikat siten, että pelastaminen onnistuu kaikista kolmatta kerrosta korkeammalla sijaitsevista poistumisosastoista, joihin on suunniteltu pelastuslaitoksen toimintaa edellyttävä varatie.  Näin ollen omakotitaloille ei ole tarve osoittaa ja merkitä pelastustietä.

                            

 

Vaikutusten arviointi                     Pysäkkikatos parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katusuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

17

8531/2018 pysäkkikatoksen suunnitelma Lehtoniementien pysäkille Isännäntie I

 

18

8531/2018 asema_Lähdeniitynkatu22

 

19

8531/2018 asema_Lähdeniitynkatu20

 

20

8531/2018  asema Lähdeniitynkatu 24

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Paula Pakarinen

puh. +358 44 718 5422

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa