Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 01.04.2020/Pykälä 84

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 84

Asianro 2627/14.05.02.02/2019

 

 

Oikaisuvaatimus hulevesimaksusta /174-401-2-525

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Vaatimus                                         Hulevesilaskua koskeva oikaisuvaatimus koskee kiinteistön 174-401-2-525 hulevesilaskua. Maksu pienentyy 1 050 eurosta 420 euroon johtuen kaupunkirakennelautakunnan hulevesimaksuperusteisiin tekemistä muutoksista. Oikaisuvaatimuksen mukaan kiinteistöllä on asuinkäytössä oleva omakotitalo. Kiinteistöllä sijaitsevat lisärakennukset ovat kotitalouden käytössä olevia suojarakennuksia. Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennus ovat rekisterissä peruja ajalta, kun kiinteistöllä on toiminut TVL:n varikko. Kiinteistöllä ei oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan sijaitse muuta liikenteen rakennusta.

 

Päätöksen perustelut                    Kuopion kaupunkirakennelautakunnan 5.2.2020 § 48 päätös otetaan uudelleen käsittelyyn asiavirheen korjaamiseksi. Asiassa on ilmennyt uusia seikkoja, joita ei edellistä päätöstä tehdessä ole ollut käytettävissä. Kuopion rakennusvalvontaviranomainen on kaupunkirakennelautakunnan päätöksen jälkeen korjannut rakennusrekisterissä olevat virheet. Korjausten jälkeen kiinteistöllä 174-401-2-525 sijaitsee 18.10.1999 valmistunut yhden asunnon talo, 1.1.1952 valmistunut talousrakennus ja 1.2.1985 valmistunut talousrakennus. Aiemmin osa talousrakennuksista oli rakennusrekisterissä mm. kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennuksena, joka luokiteltiin hulevesimaksussa maksuluokkaan 4. Tällöin hulevesimaksuksi ko. kiinteistön osalta muodostui 420 euroa. Rakennusrekisteriin tehdyn korjauksen jälkeen kiinteistö muuttui maksuluokkaan 1 (omakotitalot), jolloin hulevesimaksuksi muodostuu 35 euroa.

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (13 a luku) lähtee siitä, että hulevesien hallinnan hyödyistä nauttivat kaikki huleveden hallintajärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevat kiinteistöt riippumatta siitä, onko kiinteistöä liitetty huleveden hallintajärjestelmään (esimerkiksi ojaan tai hulevesiviemäriin). Hulevesimaksulla katetaan Kuopion kaupungin hallinnoiman hulevesijärjestelmän kustannukset sekä yleisten alueiden kuten katujen ja puistojen kuivatus, eli järjestelmän kustannukset eivät perustu ainoastaan kiinteistöiltä kertyviin vesiin. Kiinteistön läheisyydessä on katuja, joiden kuivatusjärjestelmä perustuu kunnan hulevesijärjestelmään, hulevesiviemäriin ja avo-ojiin.

 

Kiinteistön 174-401-2-525 hulevesilasku on muodostunut Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunnan 12.12.2018 § 238 hyväksymän ja 30.10.2019 § 211 tarkistaman hulevesitaksan mukaisesti. Kiinteistö 174-401-2-525 sijaitsee Kuopion kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella (KaurLa) 12.12.2018).

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että oikaisuvaatimus otetaan uudelleen käsittelyyn asiavirheen korjaamisen vuoksi. Kaupunkirakennelautakunnan 5.2.2020 § 48 päätös kumotaan ja oikaisuvaatimus hyväksytään. Uusi hulevesimaksu on 35 euroa vuoden 2018 osalta.

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa