Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 01.04.2020/Pykälä 85

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 85

Asianro 3327/14.05.02.02/2019

 

 

Oikaisuvaatimus hulevesimaksusta / 297-9-41-4

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Hulevesilaskua koskeva oikaisuvaatimus koskee kiinteistön 297-9-41-4 hulevesilaskua. Kiinteistön hulevesimaksuksi on vuodelta 2018 määrätty yhteensä 175 euroa. Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä kiinteistö on yhden perheen omakotitalo, kerrosluku, 2 asuinpinta-ala noin 173 neliötä. Naapuritontilla sijaitsevien samatyyppisten omakotitalojen hulevesimaksu on 35 euroa.

Päätöksen perustelut       Rakennusvalvontaviranomainen on korjannut rakennusrekisterissä olevan virheen kiinteistönomistajan pyynnöstä alkuvuodesta 2020. Neljän asuinhuoneiston asuinrakennus (ketjutalo) on muutettu yhden asunnon taloksi. Ketjutalo on luokiteltu rivitaloksi. Rakennusrekisteriin tehdyn korjauksen jälkeen kiinteistö 297-9-41-4 luokitellaan hulevesimaksuluokkaan 1 eli omakotitalot, jolloin hulevesimaksuksi muodostuu 35 euroa vuoden 2018 osalta.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan kunta voi periä kunnan hulevesijärjestelmästä sille aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Maksu on julkisoikeudellinen ja suoraan ulosottokelpoinen maksu, jonka periminen ei perustu sopimukseen.

 

Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen 23.10.2017 mukaan kaupunki on ottanut käyttöön kiinteistön painotettuun käyttötarkoitukseen ja pinta-alaan perustuvan julkisoikeudellisen hulevesimaksun 1.1.2018 lukien. Hulevesijärjestelmän vaikutusalueena ovat asemakaavoitetut alueet Kuopiossa.

 

Kuopion kaupunkirakennelautakunnan 12.12.2018 hyväksymän taksan mukaisesti hulevesimaksulla katetaan kaikki hulevesijärjestelmän suunnittelusta, käytöstä, ylläpidosta ja rakentamisesta kunnalle aiheutuneet kustannukset. Hulevesimaksu koskee kaikkia hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevia rakennettuja kiinteistöjä.

 

Hulevesimaksu peritään kaikilta hulevesijärjestelmän vaikutusalueen kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta, vaikka alueella ei olisikaan hulevesiviemäriä tai kyseistä kiinteistöä ei jostain syystä voisi liittää olemassa olevaan hulevesiviemäriin. Siten sellaiset kiinteistöt, joilta johdetaan hulevettä kunnan järjestelmään tai joilta voi esimerkiksi joissakin olosuhteissa johtua hulevettä kunnan järjestelmään tai joita kunnan yleisten alueiden huleveden hallinta palvelee, kuuluvat vaikutusalueeseen. Myös ojat, kaupunkipurot ja hulevesirummut ovat osa hulevesijärjestelmää, jonka ylläpitämiseksi maksua peritään.

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Esitys                          Esitän, että oikaisuvaatimus hulevesimaksu hyväksytään. Hulevesimaksu vuoden 2018 osalta on 35 euroa.

 

 

Liitteet

21

3327/2019 Oikaisuvaatimus hulevesimaksuun / 297-9-41-4

 

22

3327/2019 Päätös hulevesimaksusta tehdyn muistutuksen johdosta / 297-9-41-4

 

23

3327/2019 Muistutus hulevesilaskusta 297-9-41-4

 

24

3327/2019 Muistutus lomake hulevesimaksuun

 

                                   Valmistelija                                  

Juho Pelkonen

puh. +358  44 718 5194                 

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa